2021 m. rugsėjo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 26 lapkričio 2020 14:00

2 d. – 105 metai, kai (1916) Žudžiuose (Ramygalos sen.) gimė ELENA GABULAITĖ, pedagogė, publicistė, kraštotyrininkė. Mokėsi Ramygaloje, Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Sukūrė eilėraščių, vaizdelių, rašė atsiminimus, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1999 10 24 Panevėžyje, palaidota Ramygaloje.

5 d. – 110 metų, kai (1911) Senuose Stėbėkiuose (Ramygalos sen.) gimė VLADAS BAGDONAS, Lietuvos kariuomenės karininkas. Žuvo 1941 02 13.

5 d. – 90 metų, kai (1931) Juragiuose (Krekenavos sen.) gimė ČESYS GEDIMINAS CEMNOLONSKIS, poetas, politinis kalinys. Mokėsi Krekenavos vidurinėje mokykloje. Eilėraščių paskelbė periodikoje, antologijose, išleido rinkinį „Ąžuolų sakmė”(1992). Mirė 1991 04 05 Panevėžyje.

10 d. – 115 metų, kai (1906) Vitkaučiznoje (Utenos r.) gimė JONAS VAIČIŪNAS, kunigas. Kunigavo Uliūnų ir kt. parapijose. Pašlijus sveikatai gyveno kaip altarista Krekenavoje, Raguvoje. Mirė 1991 12 14 Raguvoje.

15 d. – 65 metai, kai (1956) Patrakiuose (Miežiškių sen.) gimė STANISLOVAS BAGDONAVIČIUS, fotomenininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys (1981). Tarptautinių, respublikinių, vietinių meninės fotografijos parodų dalyvis. Išleido knygą „Panevėžio albumas” (kartu su L. Jonušiene, 2002).

24 d. – 115 metų, kai (1906) Mairiškiuose (Krekenavos sen.) gimė VLADAS KIAUNĖ, Lietuvos kariuomenės karininkas. Po karo gyveno Vokietijoje, vėliau JAV. 1992 grįžo į Lietuvą. Mirė 1999 08 08 Kaune.