2021 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Penktadienis, 27 lapkričio 2020 06:44

3 d. – 95 metai, kai (1926) Dembavoje gimė ALGIRDAS KAZIMIERAS JACKEVIČIUS, gydytojas, habil. biomedicinos m. dr., profesorius, daugelio knygų medicinos klausimais autorius ir bendraautorius.

4 d. – 90 metų, kai (1931) Praščiūnuose (Raguvos sen.) gimė POVILAS KIZIS, bibliotekininkas. 1957-1975 dirbo Lietuvos respublikinėje bibliotekoje. Sudarė, redagavo, išvertė ir pritaikė Lietuvos bibliotekoms metodinių leidinių ir instruktyvinių dokumentų, dalyvavo IFLA sesijose. Mirė 1988 02 20 Klaipėdoje.

13 d. – 185 metai, kai (1836) Vėžionyse (Kupiškio r.) gimė DOMINYKAS PALIONIS-PĖŽA, poetas, kunigas. Baigęs Varnių kunigų seminariją kunigavo Raguvoje. Dalyvavo 1863 sukilime. Sukilimui pralaimėjus, emigravo. Mirė po 1882.

18 d. – 130 metų, kai (1891) Daugeliškiuose (Krekenavos sen.) gimė ANTANAS SEREIKA, savanoris, viršila, 1919 vasario 10 d. kautynėse su bolševikais ties Šėta sunkiai sužeistas. Pirmajam Lietuvos laisvės kovotojui invalidui mūšio vietoje Šėtos visuomenė buvo pastačiusi paminklą.

21 d. – 135 metai, kai (1886) Kazokuose (Krekenavos sen.) gimė POVILAS LUKŠYS, Lietuvos kariuomenės savanoris, pirmasis 1919 žuvęs kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės. Už narsumą apdovanotas (po mirties) Vyties kryžiumi. Gimtinėje, sodybos vietoje 1992 jo atminimui pastatytas paminklinis akmuo.

22 d. – 105 metai, kai (1916) Paliečiuose (Pakruojo r.) gimė ANTANAS PETRAUSKAS, kunigas, nuo 1963 Raguvos klebonas, nuo 1966 ir Raguvos dekanas. Mirė 1987 08 31
Raguvoje.

23 d. – 185 metai, kai (1836) Švaininkuose (Smilgių sen.) gimė ADOMAS GIEDRIKAS, knygnešys. Platino knygas Smilgių apylinkėse. Mirė 1904 02 12. Palaidotas Kairių kaimo kapinėse.

23 d. – 105 metai, kai (1916) Antanavoje gimė VYTAUTAS SIMEONAS KUZMINSKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas.

26 d. – 650 metų, kai (1371) Livonijos ordino magistras Vilhelmas įsiveržė į lietuvių žemę ir per 4 dienas nuniokojo Velžį, Moniūnus, Molainius, Prievačką, Švaininkus, Upytę, Linkuvėlę.