2021 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Penktadienis, 27 lapkričio 2020 06:43

1 d. – 90 metų, kai (1931) Paaptekyje (Vadoklių sen.) gimė MYKOLAS MASIOKAS, bibliotekininkas, literatas. Dirbo įvairiose techninėse bibliotekose Vilniuje. Sudarė atmenų skaitytojams, žinynų. Išleido grožinės literatūros knygas „Užburta lentelė” (1998), „Masažas”(2001), prisiminimus „Volungės švilpavimai” (2002), „Milžinų giria: pasakos ir pjesės vaikams” (2004), „Senis ir šunėkas” (2004).

7 d. – 95 metai, kai (1926) Kuršiuose (dab. Ramygalos sen.) gimė PETRAS PEČELIŪNAS, pedagogas, literatas. Parašė dokumentines apysakas „Teisybės kaina”(1998) ir „Negęstanti viltis” (2002).

8 d. – 115 metų, kai (1906) Karužiškiuose (Velžio sen.) gimė POVILAS NAKROŠIS, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys. Mirė 1936 05 20 Kaune.

11 d. – 110 metų, kai (1911) Užpaliuose (Utenos r.) gimė PRANAS TAMOŠIŪNAS, pedagogas, Karsakiškio mokyklos muziejaus įkūrėjas. Didžiąją gyvenimo ir veiklos dalį paskyrė Panevėžio kraštui. Mokytojavo Paįstrio, Naujamiesčio, Karsakiškio mokyklose. Mirė 2005 09 22.

14 d. – 80 metų, kai (1941) prasidėjo masiniai Lietuvos žmonių trėmimai į Sibirą. Iš Panevėžio apskrities ištremti 526 ir suimti 77 asmenys. Labiausiai nukentėjo mokytojai, kariškiai, kiti inteligentai.

14 d. – 80 metų, kai (1941) Berčiūnuose Jono Barausko vadovaujami šauliai organizavo partizanų būrį.

14 d. – 100 metų, kai (1921) Ibutoniuose (Krekenavos sen.) gimė JONAS TĖVAINIS, liaudies kūrėjas, medžio meistras.

15 d. – 75 metai, kai (1946) Naujamiestyje gimė ANGELĖ KIAULAKIENĖ, kalbininkė. Nuo 1969 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute (nuo 1990 m. Lietuvių kalbos institutas). 1996–2000 dar dėstė Kauno technologijos universitete, nuo 2001 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja, nuo 2002 m. VGTU Humanitarinio instituto Lietuvių kalbos katedros vedėja, nuo 1998 m. docentė. Paskelbė straipsnių terminologijos, kalbos kultūros klausimais.

17 d. – 95 metai, kai (1926) Smilgiuose gimė ALBERTAS PEČIUKĖNAS, ichtiologas, habil. biomedicinos m. dr., monografijos bei daugelio mokslinių darbų autorius. 1986 metais išspausdino leidinį ,,Karpis”, daug prisidėjo prie karpių veislės ,,Šilavoto karpis” sukūrimo. Mirė 2019 01 26.

19 d. – 140 metų, kai (1881) Rinkuškiuose (Biržų r.) gimė STANISLOVAS NASTOPKA, Lietuvos kariuomenės generolas. 1919 – Panevėžio rinktinės vadas. Mirė 1938 10 19.

23 d. – 80 metų, kai (1941) Lietuvoje prasidėjo Birželio sukilimas. Tą dieną Krekenavoje susitelkė apie 50 šaulių sukilėlių būrys, vadovaujamas Antano Kiaunės.