2021 m. gegužės mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Penktadienis, 27 lapkričio 2020 06:42

3 d. – 165 metai, kai (1856) Robliuose (Rokiškio r.) gimė LIUDVIKA DIDŽIULIENĖ-ŽMONA, rašytoja. Platino draudžiamą lietuvių spaudą. 1924 gyveno Panevėžyje. Parašė apysaką „Atgajėlė“, apsakymų, pjesių ir kt. Mirė 1925 10 25 Griežionėlėse (Anykščių r.).

3 d. – 55 metai, kai (1966) Ramužiuose (Pasvalio r.) gimė JULIUS GASAITIS, medžio meistras. Drožia kaukes bei kitus įvairios paskirties medžio dirbinius. Darbai paplitę Lietuvoje ir užsienyje. Gyvena Nevėžio k. (Miežiškių sen.).

6 d. – 110 metų, kai (1911) Gudeliuose (Ramygalos sen.) gimė JONAS ŠEGAMOGAS, gydytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 emigravo į Kanadą. Mirė 1988 09 27.

7 d. – 115 metų, kai (1906) Pušalote gimė STANISLOVAS STANKEVIČIUS, savamokslis menininkas, medžio meistras. Gyveno Krekenavoje. Drožė rūpintojėlius, angelus, įvairias mitologines būtybes. Tautodailininkų sąjungos narys (1968). Savo kūrybą eksponavo tarptautinėse ir respublikinėse parodose. Mirė 1996 Krekenavoje.

9 d. – 85 metai, kai (1936) Širvintose gimė ALBINAS ALGIMANTAS MAČIULAITIS, biomedicinos m. dr. Dirbo Lietuvos gyvulininkystės instituto Paukštininkystės bandymų stotyje Velžyje. Išleido knygas: „Naminių paukščių auginimas ir veisimas” (1992, su D. Čiaku), „Paukštininkystė ūkininko sodyboje” (1995).

12 d. – 115 metų, kai (1906) Panevėžyje gimė MIKALOJUS LUKINAS, miškininkas, žemės ūkio mokslų kandidatas. Plėtojo miškininkystės istorijos tyrimus, nustatė miškingumo kaitą Upytės paviete. Parašė keletą knygų miškininkystės klausimais. Mirė 1987 11 29 Panevėžyje.

17 d. – 115 metų, kai (1906) Peiliškiuose (Mažeikių r.) gimė JONAS DANIUSEVIČIUS, pedagogas, poetas. Mokytojavo Panevėžio mokyklose. Savo kūrybą spausdino „Panevėžio balse” ir kt.

19 d. – 95 metai, kai (1926) Butkiškiuose (Ramygalos sen.) gimė VIKTORAS MIKĖNAS, pedagogas, profesorius. Parašė metodinių ir mokomųjų priemonių. Mirė 1995 02 23 Vilniuje.

20 d. – 100 metų, kai (1921) Rabikiuose (Krekenavos sen.) gimė JONAS ŽILEVIČIUS, med. felčeris, Krekenavos garbės kraštotyrininkas, Lietuvos Šaulių sąjungos narys. Panevėžio rajono garbės pilietis (2008). Mirė 2011 06 03 Krekenavoje.

21 d. – 100 metų, kai (1921) Liudiškiuose (Anykščių r.) gimė JONAS JUODELIS, kunigas, monsinjoras, teologijos m. dr. 1947 dirbo vikaru Ramygalos bažnyčioje. Panevėžio miesto garbės pilietis (2001). Mirė 2006 01 07 Panevėžyje.

25 d. – 115 metų, kai (1906) Ramongaliuose (Biržų r.) gimė ANTANAS MIKONIS, kunigas, įvairių visuomeninių organizacijų iniciatorius ir steigėjas. Nuo 1938 klebonavo Šiluose. Mirė 1969 05 04 Šiluose.

30 d. – 195 metai, kai (1826) Lisavojoje (Ukraina) gimė ZIGMANTAS SIERAKAUSKAS, vienas iš 1863 sukilimo vadų. Balandžio 21 d. jo vadovaujami sukilėliai kovėsi ties Genėtiniais. Pakliuvę į sukilėlių pasalą rusų kareiviai buvo sumušti ir pasitraukė į Panevėžį. Balandžio 27 d. mūšyje prie Gudiškių vnk. Z. Sierakauskas buvo sunkiai sužeistas. 1863 06 15 karo lauko teismo sprendimu viešai pakartas Vilniuje, Lukiškių aikštėje.

30 d. – 110 metų, kai (1911) Nociagaloje (Naujamiesčio sen.) gimė ALBINAS PABEDINSKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1941 pasitraukė į Vokietiją, 1942 04 grįžo į Lietuvą. Mirė 1950 01 21.