2021 m. balandžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Antradienis, 30 kovo 2021 08:09

5 d. – 165 metai, kai (1856) Rymiškiuose (Smilgių sen.) gimė JURGIS KLYKŪNAS, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, knygnešys nuo 1883, daraktorius. Mirė 1907 02 07 Smilgiuose. Palaidotas Smilgių kapinėse.

5 d. – 115 metų, kai (1906) Rymiškių k.  (Smilgių sen.) gimė JONAS ŠUKYS, pedagogas, rašytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas, politinis kalinys. Išleido apsakymų rinkinį „Vieškelis pro kaimą” (1935), romaną „Komunistas” (1937), parašė atsiminimų knygą „Mane nuteisė sušaudyti” (paskelbta 1993). Mirė 1987 01 31 Vilniuje.

12 d. – 115 metų, kai (1906) Gruzdiškyje (Ramygalos sen.) gimė SIMONAS BALTUŠKA, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys. Sovietams okupavus Lietuvą suimtas, kalintas Archangelsko sr.. Žuvo lageryje 1942.

16 d. – 100 metų, kai (1921) Švaininkuose (Smilgių sen.) gimė KAZYS ĖRINGIS, ekologas, visuomenės veikėjas, habil. dr. (biomedicinos m.; žemės ūkio m. dr. (1967), tarptautinės geografų sąjungos narys (1976). Svarbiausi veikalai: „Lietuvos ilgalaikės kultūrinės ganyklos, jų tręšimas ir naudojimas” (1964, rusų k.), „Kraštovaizdžio ekologija ir estetika” (su kt., 1975, rusų k.), „Lietuvos kariuomenės tragedija” (1993). 1981-1992 gyveno JAV. 1993 grįžęs į Lietuvą dirbo Botanikos institute. Mirė 2006 11 21 Vilniuje.

17 d. – 85 metai, kai (1936) Biliūnuose (Miežiškių sen.) gimė STANISLOVAS ŠIMONĖLIS, liaudies kūrėjas, medžio meistras. Nuo 1973 drožia daugiausia mitologinės tematikos medžio darbus, kaukes.

 

22 d. – 110 metų, kai (1911) Povilauskuose (Naujamiesčio sen.) gimė JONAS DŽIUGAS, Lietuvos kariuomenės karininkas.

22 d. – 100 metų, kai (1921) Praščiūnuose, (Raguvos sen.) gimė JURGIS SAVAITIS (SAVICKAS), žurnalistas, pedagogas, vertėjas.. Po karo gyveno JAV, bendradarbiavo spaudoje.

28 d. – 115 metų, kai (1906) Subačiuje (Kupiškio r.) gimė ANTANAS JUŠKA, kunigas, švietėjas. 1929-1937 – Panevėžio Šv.Petro ir Povilo bažnyčios vikaras ir amatų mokyklos kapelionas, vėliau kunigavo Troškūnuose. 1945-1949 – Ramygalos klebonas. 1949 balandžio mėnesį ištremtas į Sibirą. Grįžo 1956. Kunigavo Zarasuose, Švendriškėje, nuo 1989 – Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altarista. Mirė 1991 02 15 Panevėžyje.

28 d. – 85 metai, kai (1936) Žibartoniuose (Krekenavos sen.) gimė ANTANAS ANTANAITIS, agronomas, agrarinių m. dr. (1993). Paskelbė apie 90 mokslinių straipsnių. Svarbiausios knygos (su kitais): „Daržovių auginimo šiltnamiuose technologijos“ (1979, 1981), „Magnio ir mikroelementinės trąšos“ (1992), monografijos „Lietuvos dirvožemių agrocheminės savybės ir jų kaita“ (1998), „Sunkieji metalai dirvožemyje ir augaluose“ (2001), „Agroekosistemų komponentų valdymas“ (2010). Lietuvos mokslo premija ( 2003).