• 2021 m. gegužės mėn. kraštotyros kalendorius

  Atnaujinta: Penktadienis, 27 lapkričio 2020 06:42

  3 d. – 165 metai, kai (1856) Robliuose (Rokiškio r.) gimė LIUDVIKA DIDŽIULIENĖ-ŽMONA, rašytoja. Platino draudžiamą lietuvių spaudą. 1924 gyveno Panevėžyje. Parašė apysaką „Atgajėlė“, apsakymų, pjesių ir kt. Mirė 1925 10 25 Griežionėlėse (Anykščių r.).

  3 d. – 55 metai, kai (1966) Ramužiuose (Pasvalio r.) gimė JULIUS GASAITIS, medžio meistras. Drožia kaukes bei kitus įvairios paskirties medžio dirbinius. Darbai paplitę Lietuvoje ir užsienyje. Gyvena Nevėžio k. (Miežiškių sen.).

  6 d. – 110 metų, kai (1911) Gudeliuose (Ramygalos sen.) gimė JONAS ŠEGAMOGAS, gydytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 emigravo į Kanadą. Mirė 1988 09 27.

  7 d. – 115 metų, kai (1906) Pušalote gimė STANISLOVAS STANKEVIČIUS, savamokslis menininkas, medžio meistras. Gyveno Krekenavoje. Drožė rūpintojėlius, angelus, įvairias mitologines būtybes. Tautodailininkų sąjungos narys (1968). Savo kūrybą eksponavo tarptautinėse ir respublikinėse parodose. Mirė 1996 Krekenavoje.

  9 d. – 85 metai, kai (1936) Širvintose gimė ALBINAS ALGIMANTAS MAČIULAITIS, biomedicinos m. dr. Dirbo Lietuvos gyvulininkystės instituto Paukštininkystės bandymų stotyje Velžyje. Išleido knygas: „Naminių paukščių auginimas ir veisimas” (1992, su D. Čiaku), „Paukštininkystė ūkininko sodyboje” (1995).

  12 d. – 115 metų, kai (1906) Panevėžyje gimė MIKALOJUS LUKINAS, miškininkas, žemės ūkio mokslų kandidatas. Plėtojo miškininkystės istorijos tyrimus, nustatė miškingumo kaitą Upytės paviete. Parašė keletą knygų miškininkystės klausimais. Mirė 1987 11 29 Panevėžyje.

  17 d. – 115 metų, kai (1906) Peiliškiuose (Mažeikių r.) gimė JONAS DANIUSEVIČIUS, pedagogas, poetas. Mokytojavo Panevėžio mokyklose. Savo kūrybą spausdino „Panevėžio balse” ir kt.

  19 d. – 95 metai, kai (1926) Butkiškiuose (Ramygalos sen.) gimė VIKTORAS MIKĖNAS, pedagogas, profesorius. Parašė metodinių ir mokomųjų priemonių. Mirė 1995 02 23 Vilniuje.

  20 d. – 100 metų, kai (1921) Rabikiuose (Krekenavos sen.) gimė JONAS ŽILEVIČIUS, med. felčeris, Krekenavos garbės kraštotyrininkas, Lietuvos Šaulių sąjungos narys. Panevėžio rajono garbės pilietis (2008). Mirė 2011 06 03 Krekenavoje.

  21 d. – 100 metų, kai (1921) Liudiškiuose (Anykščių r.) gimė JONAS JUODELIS, kunigas, monsinjoras, teologijos m. dr. 1947 dirbo vikaru Ramygalos bažnyčioje. Panevėžio miesto garbės pilietis (2001). Mirė 2006 01 07 Panevėžyje.

  25 d. – 115 metų, kai (1906) Ramongaliuose (Biržų r.) gimė ANTANAS MIKONIS, kunigas, įvairių visuomeninių organizacijų iniciatorius ir steigėjas. Nuo 1938 klebonavo Šiluose. Mirė 1969 05 04 Šiluose.

  30 d. – 195 metai, kai (1826) Lisavojoje (Ukraina) gimė ZIGMANTAS SIERAKAUSKAS, vienas iš 1863 sukilimo vadų. Balandžio 21 d. jo vadovaujami sukilėliai kovėsi ties Genėtiniais. Pakliuvę į sukilėlių pasalą rusų kareiviai buvo sumušti ir pasitraukė į Panevėžį. Balandžio 27 d. mūšyje prie Gudiškių vnk. Z. Sierakauskas buvo sunkiai sužeistas. 1863 06 15 karo lauko teismo sprendimu viešai pakartas Vilniuje, Lukiškių aikštėje.

  30 d. – 110 metų, kai (1911) Nociagaloje (Naujamiesčio sen.) gimė ALBINAS PABEDINSKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1941 pasitraukė į Vokietiją, 1942 04 grįžo į Lietuvą. Mirė 1950 01 21.

 • 2021 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

  Atnaujinta: Penktadienis, 27 lapkričio 2020 06:43

  1 d. – 90 metų, kai (1931) Paaptekyje (Vadoklių sen.) gimė MYKOLAS MASIOKAS, bibliotekininkas, literatas. Dirbo įvairiose techninėse bibliotekose Vilniuje. Sudarė atmenų skaitytojams, žinynų. Išleido grožinės literatūros knygas „Užburta lentelė” (1998), „Masažas”(2001), prisiminimus „Volungės švilpavimai” (2002), „Milžinų giria: pasakos ir pjesės vaikams” (2004), „Senis ir šunėkas” (2004).

  7 d. – 95 metai, kai (1926) Kuršiuose (dab. Ramygalos sen.) gimė PETRAS PEČELIŪNAS, pedagogas, literatas. Parašė dokumentines apysakas „Teisybės kaina”(1998) ir „Negęstanti viltis” (2002).

  8 d. – 115 metų, kai (1906) Karužiškiuose (Velžio sen.) gimė POVILAS NAKROŠIS, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys. Mirė 1936 05 20 Kaune.

  11 d. – 110 metų, kai (1911) Užpaliuose (Utenos r.) gimė PRANAS TAMOŠIŪNAS, pedagogas, Karsakiškio mokyklos muziejaus įkūrėjas. Didžiąją gyvenimo ir veiklos dalį paskyrė Panevėžio kraštui. Mokytojavo Paįstrio, Naujamiesčio, Karsakiškio mokyklose. Mirė 2005 09 22.

  14 d. – 80 metų, kai (1941) prasidėjo masiniai Lietuvos žmonių trėmimai į Sibirą. Iš Panevėžio apskrities ištremti 526 ir suimti 77 asmenys. Labiausiai nukentėjo mokytojai, kariškiai, kiti inteligentai.

  14 d. – 80 metų, kai (1941) Berčiūnuose Jono Barausko vadovaujami šauliai organizavo partizanų būrį.

  14 d. – 100 metų, kai (1921) Ibutoniuose (Krekenavos sen.) gimė JONAS TĖVAINIS, liaudies kūrėjas, medžio meistras.

  15 d. – 75 metai, kai (1946) Naujamiestyje gimė ANGELĖ KIAULAKIENĖ, kalbininkė. Nuo 1969 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute (nuo 1990 m. Lietuvių kalbos institutas). 1996–2000 dar dėstė Kauno technologijos universitete, nuo 2001 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja, nuo 2002 m. VGTU Humanitarinio instituto Lietuvių kalbos katedros vedėja, nuo 1998 m. docentė. Paskelbė straipsnių terminologijos, kalbos kultūros klausimais.

  17 d. – 95 metai, kai (1926) Smilgiuose gimė ALBERTAS PEČIUKĖNAS, ichtiologas, habil. biomedicinos m. dr., monografijos bei daugelio mokslinių darbų autorius. 1986 metais išspausdino leidinį ,,Karpis”, daug prisidėjo prie karpių veislės ,,Šilavoto karpis” sukūrimo. Mirė 2019 01 26.

  19 d. – 140 metų, kai (1881) Rinkuškiuose (Biržų r.) gimė STANISLOVAS NASTOPKA, Lietuvos kariuomenės generolas. 1919 – Panevėžio rinktinės vadas. Mirė 1938 10 19.

  23 d. – 80 metų, kai (1941) Lietuvoje prasidėjo Birželio sukilimas. Tą dieną Krekenavoje susitelkė apie 50 šaulių sukilėlių būrys, vadovaujamas Antano Kiaunės.

 • 2021 m. liepos mėn. kraštotyros kalendorius

  Atnaujinta: Penktadienis, 27 lapkričio 2020 06:44

  1 d. – 105 metai, kai (1916) Raguvoje gimė BRONIUS MASIOKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas, aviatorius, inžinierius, žodynų rengėjas. Nuo 1949 gyveno JAV. Kartu su žmona Evelina Kolupailaite-Masiokiene parašė lietuvių-anglų kalbų žodyną (1992) bei anglų-lietuvių kalbų idiomų žodyną (1994). Mirė 2000 04 11 JAV.

  8 d. – 110 metų, kai (1911) Dembavoje gimė JONAS KLIMAŠAUSKAS, poetas, liaudies menininkas. Išleido eilėraščių rinkinį „Plūduriuojančios lelijos” (1939). Mirė 1970 11 17 Ukmergėje.

  8 d. – 95 metai, kai (1926) Degionyse (Naujamiesčio sen.) gimė JANINA ŽĖKAITĖ, literatūros tyrinėtoja, habil. humanitarinių m. dr. 1937-1938 mokėsi Berčiūnų pradinėje mokykloje. 1946 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. Paskelbė studijas: „A. Vienuolio kūryba iki 1917 metų”(1957), „Antonas Čechovas ir lietuvių apsakymas” (1969), „Lietuvių romanas” (1970), „Impresionizmas ir ekspresionizmas lietuvių prozoje” (1977), monografijas „Šatrijos ragana” (1984), „Žemaitė” (1991), „Jurgis Savickis” (1994) ir kt., parengė knygą „Apie Jurgį Savickį: Atsiminimai, dokumentai, kritika” (2000). Mirė 2006 07 28.

  12 d. – 75 metai, kai (1946) Paįstryje gimė EMILIJA TALOČKIENĖ, dailininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1984). Parodose dalyvauja nuo 1967. Dirba akvarelės, sieninės tapybos, grafikos srityje. Nuo 1998 gyvena Vilniuje.

  14 d. – 65 metai, kai (1956) Panevėžyje gimė IRENA BREIVIENĖ, tekstilininkė, tapytoja. Nuo 1985 dalyvauja parodose.

  16 d. – 95 metai, kai (1926) Čižiūnuose (Trakų r.) gimė VINCAS STEPONAVIČIUS, pedagogas, poetas, Tėviškės pažinimo draugijos ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. 1964-1992 mokytojavo Krekenavoje.

  20 d. – 125 metai, kai (1896) Oreliuose (Krekenavos sen.) gimė ALFONSAS ANTANAITIS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1975 02 14 Kaune.

  20 d. – 75 metai, kai (1946) Kunigiškiuose (Ramygalos sen.) gimė VYTAUTAS MIŠKINIS, inžinierius, technikos m. dr. 1964 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą. 1969 m. – Kauno politechnikos instituto (dabar KTU) Elektrotechnikos fakultetą, vėliau – ir to paties instituto neakivaizdinę aspirantūrą. Inžinierius elektrikas (1969 m.), technikos mokslų daktaras (1984 m.).

  23 d. – 120 metų, kai (1901) Deveikiškyje gimė VLADAS KRIŠČIŪNAS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės karininkas, gydytojas. Mirė 1974 09 07 Batumyje.

  23 d. – 55 metai, kai (1966) Krekenavoje gimė DAIVA MORKŪNIENĖ-KLIKŪNAITĖ, Lietuvos orientavimosi sporto meistrė, daugkartinė orientavimosi sporto čempionė.

  29 d. – 105 metai, kai (1916) Naujadvaryje (Ramygalos sen.) gimė ALFAS BRINKA, aktorius, režisierius. Mokėsi Ramygalos gimnazijoje. 1944 pasitraukė į Vakarus. Mirė 1979 07 17 JAV.

  30 d. – 115 metų, kai (1906) Naujamiestyje, švenčiant Šv. Onos atlaidus, tarp susirinkusių žmonių ir caro policijos įvyko susirėmimas, kurio metu žuvo 4 žmonės, dar keli buvo sužeisti. Žuvusiems Naujamiesčio kapinėse 1907 pastatytas paminklas (skulpt. K. Ulianskis).

 • 2021 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

  Atnaujinta: Penktadienis, 27 lapkričio 2020 06:44

  3 d. – 95 metai, kai (1926) Dembavoje gimė ALGIRDAS KAZIMIERAS JACKEVIČIUS, gydytojas, habil. biomedicinos m. dr., profesorius, daugelio knygų medicinos klausimais autorius ir bendraautorius.

  4 d. – 90 metų, kai (1931) Praščiūnuose (Raguvos sen.) gimė POVILAS KIZIS, bibliotekininkas. 1957-1975 dirbo Lietuvos respublikinėje bibliotekoje. Sudarė, redagavo, išvertė ir pritaikė Lietuvos bibliotekoms metodinių leidinių ir instruktyvinių dokumentų, dalyvavo IFLA sesijose. Mirė 1988 02 20 Klaipėdoje.

  13 d. – 185 metai, kai (1836) Vėžionyse (Kupiškio r.) gimė DOMINYKAS PALIONIS-PĖŽA, poetas, kunigas. Baigęs Varnių kunigų seminariją kunigavo Raguvoje. Dalyvavo 1863 sukilime. Sukilimui pralaimėjus, emigravo. Mirė po 1882.

  18 d. – 130 metų, kai (1891) Daugeliškiuose (Krekenavos sen.) gimė ANTANAS SEREIKA, savanoris, viršila, 1919 vasario 10 d. kautynėse su bolševikais ties Šėta sunkiai sužeistas. Pirmajam Lietuvos laisvės kovotojui invalidui mūšio vietoje Šėtos visuomenė buvo pastačiusi paminklą.

  21 d. – 135 metai, kai (1886) Kazokuose (Krekenavos sen.) gimė POVILAS LUKŠYS, Lietuvos kariuomenės savanoris, pirmasis 1919 žuvęs kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės. Už narsumą apdovanotas (po mirties) Vyties kryžiumi. Gimtinėje, sodybos vietoje 1992 jo atminimui pastatytas paminklinis akmuo.

  22 d. – 105 metai, kai (1916) Paliečiuose (Pakruojo r.) gimė ANTANAS PETRAUSKAS, kunigas, nuo 1963 Raguvos klebonas, nuo 1966 ir Raguvos dekanas. Mirė 1987 08 31
  Raguvoje.

  23 d. – 185 metai, kai (1836) Švaininkuose (Smilgių sen.) gimė ADOMAS GIEDRIKAS, knygnešys. Platino knygas Smilgių apylinkėse. Mirė 1904 02 12. Palaidotas Kairių kaimo kapinėse.

  23 d. – 105 metai, kai (1916) Antanavoje gimė VYTAUTAS SIMEONAS KUZMINSKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas.

  26 d. – 650 metų, kai (1371) Livonijos ordino magistras Vilhelmas įsiveržė į lietuvių žemę ir per 4 dienas nuniokojo Velžį, Moniūnus, Molainius, Prievačką, Švaininkus, Upytę, Linkuvėlę.