2020 m. gruodžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

2 d. - 65 metai, kai Plungėje gimė (1955) pedagogė Birutė Goberienė. 1977 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kalbos tvarkytoja, Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkė. Sudarė, išleido ar redagavo 22 knygas, skirtas lietuvių tautosakos, kraštotyros, tarmių, papročių populiarinimui ir išsaugojimui, krašto šviesuolių, kalbininkų atminimui. Pelniusi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Sraigės“ apdovanojimą (2019) už lietuvių kalbos puoselėjimą, šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizavimą, kalbos leidinių rengimą ir redagavimą.

3 d. -  175 metai, kai(1845) Roduose (Krekenavos sen.) gimė Romanas Alekna-Švoinickis, dailininkas tapytojas. Nuo 1862 mokėsi tapybos Vilniaus bajorų institute (pas Kanutą Rusecką). Dalyvavo 1863 sukilime, buvo ištremtas. Grįžęs iš tremties gyveno Varšuvoje, mokėsi privačiai piešimo, 1873-1875 studijavo dailę Miuncheno dailės akademijoje. 1900 grįžo į gimtinę Roduose. Tapė peizažus, kompozicijas, portretus. Mirė 1915 Roduose.

10 d.  -  115 metų, kai (1905) Kerbušiuose (Paįstrio sen.) gimė Antanas Vaitkevičius, ornitologas, biologijos m. daktaras (1958), profesorius (1966). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1933 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1929–1936 dirbo Vytauto Didžiojo universitete. 1940–1957 mokytojavo Panevėžio mokyklose. 1960–1963 Lietuvos mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Stuburinių zoologijos sektoriaus vadovas. 1957–1960 ir 1963–1968 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute ir Vilniaus universitete. Paskelbė apie 40 mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių, išleido knygų apie paukščių migraciją. Mirė 1968 07 02 Vilniuje.

14 d.  -  100 metų, kai (1920) Praščiūnuose (Raguvos sen.) gimė Antanas Laurenčikas, agronomas bitininkas. Baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (1947). Dirbo Panevėžio cukraus fabrike (1949-1953), vėliau Šlapaberžės žemės ūkio mechanizacijos mokykloje, Kretingos medelyne, dėstė bitininkų kursuose. Knygų „Bitininkystė” (1970), „Bitininkai mėgėjai” (1971), „Bitininko žinynas” (1987) ir kt. bendraautorius, paskelbė straipsnių periodikoje. Mirė 1998 06 07 Kaune.

20 d.   -   110 metų, kai (1910) Grigaliuose (Vadoklių sen.) gimė Juozapas Vaitelis, kunigas. Mokėsi Ramygalos progimnazijoje ir Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1930 įstojo į Telšių kunigų seminariją, jos nebaigęs persikėlė į Kauną. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Kauno universiteto Teologijos fakultete. 1938 įšventintas kunigu. Kunigavo Kaune, Palonuose, Gruzdžiuose, Šiaulėnuose, Kėdainiuose. 1949-1956 kalėjo Sibiro lageriuose. Mirė 1980 09 30 Prienuose.

25 d.  -  140 metų, kai (1880) Liepalotuose (Šakių r.) gimė Kostas Stiklius, poetas, spaudos darbuotojas, knygnešys. Priklausė slaptai „Sietyno” draugijai lietuviškai spaudai platinti. Bendradarbiavo „Varpe”, „Ūkininke”, „Naujienose” ir kt. Daraktoriavo, dirbo spaustuvėse ir redakcijose. Išleido humoristinių eilėraščių, eiliuotų feljetonų rinkinių („Davatkų gadzinkos”, 1903; „Šešupė”, 1906; „Gyvenimo gabalėliai”, 1908, ir kt.), paskelbė publicistikos, apsakymų. Kurį laiką dirbo Krekenavos bibliotekoje. Mirė 1962 02 24 Krekenavoje.