2020 m. rugsėjo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

1 d.   -   85 metai, kai (1935) Mišiūnuose (Jurbarko r.) gimė Eugenijus Urbonas, mokytojas ekspertas, Lietuvos maironiečių draugijos tarybos pirmininkas. 1958 baigė Vilniaus universiteto filologijos fakultetą. 1958-1961 mokytojavo Geležių vidurinėje mokykloje, vėliau dirbo administracinį darbą, direktoriavo Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijoje. Knygų: „Panevėžiškiai šneka” (1992), „Toj šaly, kur krito gilės” (1996), „Punsko ir Seinų krašte” (1997), „Panevėžio krašto kalbininkai”(2000), „Iš Panevėžio krašto tautosakos” (2003) sudarytojas, istorinio romano „Prie žemaičių vieškelio” I d. „Medekša” (1992), knygelės vaikams „Panevėžio krašto mįslės ir skaičiuotės (1995) autorius.

4 d.  -  115 metų, kai (1905) Užliaušiuose (Krekenavos sen.) gimė Antanas Račiūnas, kompozitorius. Vaikystę praleido Lingeriuose netoli Ramygalos. Baigęs Ramygalos progimnaziją, mokėsi Kauno J. Naujalio muzikos mokykloje, 1933 baigė Lietuvos konservatoriją. 1936-1939 studijavo Paryžiaus pedagoginėje muzikos mokykloje. 1940 - 1984 dėstė Lietuvos konservatorijoje. Profesorius (1958). Sukūrė operų, oratorijų, kantatų, simfonijų ir kt. muzikos kūrinių. Mirė 1984 04 03 Vilniuje.

5 d.  -  120 metų, kai (1900) Oreliuose (Krekenavos sen.) gimė Bronius Antanaitis, pedagogas, publicistas. Baigęs Panevėžio mokytojų seminariją mokytojavo Raguvoje, Vadokliuose, Panevėžyje. 1945-1956 kalėjo Sibire. Išleido atsiminimų knygas „Vaikystė Oreliuose”, „Žodžiai iš pragaro”. Mirė 1993 01.

9 d.  -  60 metų, kai Raguvoje  gimė (1960) žurnalistas, politikas, visuomenės veikėjas Algimantas Birbilas. 1980–1986 Vilniaus universitete studijavo istoriją ir žurnalistiką. 1988 įsikūrus Lietuvoje Sąjūdžiui, įsijungė į jo veiklą Kaune. 1990–1992 Kauno Sąjūdžio laikraštyje „Kauno aidas“ atsakingasis sekretorius, redaktoriaus pavaduotojas, įvairių straipsnių autorius ir bendraautoris. 2000 įstojo į Lietuvos tautininkų sąjungą. 2001–2008 laikraščio „Tautininkų žinios“ bendradarbis, redaktorius. Nuo 2015 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 2008 ir 2017 LR Seimo nario padėjėjas. Aktyvus visuomenininkas – Lietuvių etninės kultūros draugijos, Lietuvai pagražinti draugijos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys ir kt.

17 d.  -  95 metai, kai (1925) Joskilduose (Ramygalos sen.) gimė Petronėlė Žostautaitė, istorikė, istorijos m. daktarė. Išleido 2 monografijas apie Klaipėdos kraštą, paskelbė mokslinių straipsnių. Mirė 1996 07 21.

20 d.  -  90 metų, kai (1930) Rojūnuose (Upytės sen.) gimė Vytautas Skuodžiūnas, inžinierius žemėtvarkininkas. 1954 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1954–1958 Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos valdybos inžinierius, vyriausiasis inžinierius, techninės kontrolės inspektorius. 1961–1998 dirbo Žemėtvarkos projektavimo institute, 1961–1991 direktorius, 1991–1998 vyriausiasis specialistas, direktoriaus pavaduotojas. 2001–2009 žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Paskelbė 120 straipsnių apie žemės ekonominį vertinimą, tarpūkinę ir ūkių vidaus žemėtvarką, žemės reformą ir žemėtvarkininkus. 12 knygų bendraautorius, sudarytojas, redakcinės kolegijos narys. Mirė 2018 06 12 Vilniuje.

23 d.  -  75 metai, kai Marusynės kaime (Naujamiesčio sen.) gimė (1945) kūrėjas savanoris pulkininkas leitenantas Bronislovas Juozaitis. 1991 pradėjo tarnybą Krašto apsaugos departamente. Pirmasis Panevėžio rinktinės vadas. 1994 tapo SKAT Panevėžio apskrities teritorinės gynybos vadu, nuo 1996 SKAT štabo vadas, nuo 1997 SKAT štabo viršininkas, nuo 2000 Aprūpinimo departamento direktoriaus pavaduotojas. Apdovanotas sausio 13-osios medaliu, LK kūrėjo savanorio medaliu, Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, LK lygmens medaliu „Už nuopelnus“, garbės ženklu „Už nuopelnus krašto apsaugai“, atminimo ženklu.

24 d.  -  70 metų, kai (1950) Sukniškyje (Karsakiškio sen.) gimė Silvestras Gaižiūnas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas. Nuo 1991 vadovavo Baltoskandijos akademijai Panevėžyje. Išleido knygas „Auklėjimo romanas” (1984), „Kultūros tradicijos baltų literatūrose” (1989), paskelbė straipsnių, išvertė kūrinių iš latvių kalbos. 1999 apdovanotas  Latvijos trijų  žvaigždžių ordinu, 2000 – Baltijos Asamblėjos premija.

30 d.   -   60 metų, kai (1960) Vytogaloje (Šilalės r.) gimė Algirdas Kęstutis Rimkus, pedagogas, Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. 1982 metais baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, 2002 metais – Mykolo Riomerio universitetą, 1986-1988 metais studijavo Vilniaus universitete – psichologiją.  Lietuvos Švietimo tarybos narys (kadencijos: 2004-2007, 2008-2011. 2019-2022), Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komiteto narys, Lietuvos savivaldybių švietimo skyrių vedėjų asociacijos valdybos pirmininkas.
Panevėžio Rotary klubo narys nuo 2003 metų, Panevėžio Rotary klubo 2013-2014 metų Prezidentas. Lietuvos - Norvegijos Rotary klubų bendradarbiavimo komiteto pirmininkas. 2014 m. Rotary International fondo apdovanojimas -  Paul Harris ženklas. 2017 m. Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės“ riterio ženklas.