2020 m. įvykiai ir faktai

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:30

520  -   metų, kai (1500) pastatyta pirmoji Ramygalos bažnyčia.
495  -   metai, kai (1525) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Ramygalos valsčius.
490  -   metų, kai (1530) Upytės valsčiaus valstiečiai pasipriešino jų surašymui ir naujiems mokesčiams.
440 -    metų, kai (1580) Ramygalai suteikta prekymečių privilegija.
435  -   metai, kai (1585) pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimi Budrionys, Jovaišai, Kutiškiai, Paįstrys,  Kuršiai, Linkaučiai, Šventupiai, Šventupiai, Žaliapurviai, Ėriškiai.
425  -   metai, kai (1595) Upytėje pastatyta evangelikų reformatų bažnyčia.
410  -   metų, kai (1610) pastatyta pirmoji Raguvos medinė bažnyčia.
375 -  metai, kai (1645) Naujamiestyje gimė Jonas Božimovskis (jaunesnysis), Mokėsi Kėdainiuose. Nuo 1667 Kėdainių katechetas, 1668 evangelikų reformatų kunigas Liubčioje, 1670–1680 Slucko gimnazijos direktorius, nuo 1681 pamokslininkas Vilniuje, nuo 1685 Vilniaus konsenjoras. Tėvui J. Božimovskiui mirus, kartu su S. Bitneriu, S. Monkevičium ir S. Lipskiu 1674–1681 tęsė jo pradėtą Naujojo Testamento vertimą, tačiau beveik užbaigtas rankraštis 1681 sudegė Biržų klebonijoje. S. Bitneriui pradėjus Bibliją versti iš naujo, buvo vienas jo padėjėjų. Jų išverstas Naujasis Testamentas išspausdintas 1701 Karaliaučiuje. Mirė 1687 07 24 Vilniuje.
375  -   metai, kai (1645) Šeduvos seniūnijos inventoriuje minima Smilgių
bažnyčia.
330  -   metų, kai (1690) pirmą kartą perstatyta Smilgių bažnyčia.
320  -   metų, kai (1700-1709) Panevėžio apylinkės nukentėjo Didžiojo Šiaurės karo metu.
270  -   metų, kai (1750) prelato Valavičiaus rūpesčiu pastatyta nauja bažnyčia Krekenavoje.
265  -   metai, kai (1755) Naujamiestyje vietoj 1725 sudegusios bažnyčios pastatyta nauja.
240  -   metų, kai (1780) gimė Ignas Karpis, dvarininkas, Upytės vėliavininkas. Mirė 1809.
235  -   metai, kai(1785) Naujamiestyje pastatyta trečioji bažnyčia.
230  -   metų, kai (1790) Spirakiuose pastatyta pirmoji, medinė Švč. Trejybės bažnyčia.
225  -   metai, kai (1795) įvyko III-sis Lietuvos padalijimas. Panevėžys, priskirtas Vilniaus gubernijai, atiteko Rusijai.
225  -   metai, kai (1795) pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimas Bistrampolio dvaras.
225   -   metai, kai (1795) pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimi Kairiai.
200   -   metų, kai (1820) Jočiūnuose gimė Stasys Račiukas-Račiūga, knygnešys. Mirė 1900.
210  -   metų, kai (1810) Panevėžio apskrityje gimė Juozas Markevičius, kunigas, Krekenavos klebonas, 1863 sukilimo dalyvis. Mirė 1867 03 27 Sibire.
195  -   metai, kai (1825) Lapiškiuose (Biržų r.) gimė Eliziejus Liutkevičius, dailininkas, 1863 sukilimo dalyvis, Žaliosios sukilėlių būrio vadas. Mirė 1863 10 30 prie Daršiškių kaimo (Kupiškio r.) – per susirėmimą su kariuomene buvo sunkiai sužeistas ir neišgyveno. Kūnas buvo užkastas Panevėžio Smėlynės aikštėje, kapą sutrypė kazokų arkliai.
180  -   metų, kai (1840) Spirakiuose kunigo Rimkevičiaus rūpesčiu pastatyta antroji Švč. Trejybės bažnyčia.
180  -   metų, kai (1840) Rudiliuose (Kupiškio r.) gimė Kazys Adomavičius, liaudies tapytojas. Mirė 1890 Raguvoje.
175  -   metai, kai (1845) Dičiūnuose (Pasvalio r.) gimė Feliksas Sereika, kunigas, literatas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Platino lietuvišką draudžiamą spaudą, parašė pradžiamokslį vaikams. Mirė 1913 06 14.
175 -  metai, kai (1845) Ėriškiuose gimė Gasparas Peleckas, kunigas. Jo paties bei giminų lėšomis ir rūpesčiu pastatyta Ėriškių bažnyčia. Mirė 1924.
170  -   metų, kai (1850) rekonstruota Smilgių bažnyčia.
170   -   metų, kai (1850) Staniūnuose gimė Benediktas Galinevičius, knygnešys. Priklausė M.Valančiaus knygnešių organizacijai, platino knygas Panevėžio apylinkėse.
160  -   metų, kai (1860) Zarasų r. gimė Dominykas Tumėnas, kunigas, literatas. Bendradarbiavo „Tėvynės sarge”, kurį laiką jį redagavo. Parengė šviečiamųjų knygelių. Kunigavo Vadokliuose. Mirė 1919 06 14, palaidotas Vadoklių kapinėse.
155  -   metai, kai (1865) pastatytas Gudgalio malūnas.
155  -   metai, kai (1865) Skaistgiriuose gimė Kazimieras Lelis (Lelys), siuvėjas, pirmojo lietuviško vadovėlio, Lietuvos siuvėjams, parašyto graždanka, autorius. Mirė 1892 11 12 Jelgavoje.
145  -   metai, kai (1875) Linkaučių dvare gimė Juzefa Povickaitė-Okuličienė, visuomenės veikėja. Spaudos draudimo metais slėpė lietuvišką spaudą, 1905 Didžiojo Vilniaus seimo dalyvė. Mirė 1935.
140  -   metų, kai (1880) Vadaktėliuose atnaujinta bažnyčia.
140  -   metų, kai (1880) pastatyti Stultiškių ir Mikėnų vėjo malūnai.
140  -   metų, kai (1880) įkurta valstybinė Upytės pradžios mokykla.
140  -   metų, kai (1880) Mučiūnuose (Krekenavos sen.) gimė Stasys Rudys, liaudies meistras, kanklininkas. Pagamino apie 1000 kanklių. Krekenavoje subūrė kanklininkų būrelį, su juo koncertuodavo. Mirė 1949 Krekenavoje.
135 -   metai, kai (1885) įkurta Garšvių knygnešių draugija.
135  -   metai, kai (1885) įsteigta Miežiškių pradinė mokykla.
135 - metai, kai (1885) Švenčiuliškiuose (Krekenavos sen.) gimė Kazimieras Lukošius, juristas, literatas. Nuo 1905 gyveno JAV, ten mokytojavo, leido literatūrinį žurnalą “Aidas”, išleido eilėraščių rinkinį. Mirė 1940 05.
130  -   metų, kai (1890) tyrinėti Berčiūnų pilkapiai.
130  -   metų, kai (1890) Ibutonyse pastatytas Vinco Svirskio kryžius.
125  -   metai, kai (1895) Ramygaloje atidarytas paštas.
125  -   metai, kai (1895) Skaistgiriuose gimė Antanas Michelevičius, pulkininkas leitenantas, Lietuvos  nepriklausomybės kovų savanoris. 1941 – Lietuvos Laikinosios vyriausybės ministras. Po karo gyveno Lenkijoje. Mirė 1956 02 21.
120  -   metų, kai (1900) M. Butrimaitė tyrinėjo Pakalniškių pilkapyną.
110   -   metų, kai (1910) Paįstryje pastatyta dabartinė Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.
110   -    metų, kai (1910) atnaujintos  Vadaktėlių ir Velykių bažnyčios.
110   -    metų, kai (1910) dr. J. Basanavičius tyrinėjo Pakalniškių pilkapius.
105   -    metai, kai (1915) nuo Panevėžio pradėtas tiesti siaurasis geležinkelis.
105   -    metai, kai (1915) į Krekenavą atvyko gyventi J. Mačiulis-Maironis.
105  -    metai, kai (1915) vokiečių kariuomenė užėmė Panevėžio miestą ir rajoną.
105   -    metai, kai (1915) įsteigtos Berčiūnų, Paliūniškio mokyklos.
100   -    metų, kai (1920) Miežiškiuose pastatyta Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.
100  -  metų, kai (1920) Pajuostyje įkurtas 4-as Lietuvos karaliaus Mindaugo pėstininkų pulkas.
95   -     metai, kai (1925) Šilų bažnyčioje pastatyti nauji varpai.
95   -    metai, kai (1925) Raguvoje įsteigta pieno bendrovė.
90   -    metų, kai (1930) Vadokliuose ir Uliūnuose įsteigtos parapijos.
90   -    metų, kai (1930)  iškastas Sanžylos kanalas, jungiantis Nevėžį su Lėveniu.
90   -    metų, kai (1930) pradėta statyti Berčiūnų vasarvietė.
85   -    metai, kai (1935) nutiestas 6 km. ilgio plentas Panevėžys-Ramygala.
85   -    metai, kai (1935) nutiestas 4 km. ilgio grindinys Panevėžys-Velžys.
80   -    metų, kai (1940) klebono A. Mikonio rūpesčiu atnaujinta Šilų bažnyčia.
80   -    metų, kai (1940) įsteigta Šilų biblioteka.
75   -    metai, kai (1945) pradžioje  įkurta “Žaliosios girios” partizanų rinktinė.
70   -    metų, kai (1950) iš 43 apylinkių sudarytas Panevėžio rajonas.
70  -    metų, kai (1950) įsteigtas Ramygalos rajonas. Panaikintas 1962 12 08.
65   -    metai, kai (1955) įsteigtos Daukniūnų ir Naujarodžių kaimų bibliotekos.
55   -    metai, kai (1965) pastatyta dabartinė Naujamiesčio gimnazija.
50   - metų, kai (1970) Krekenavoje pastatytas paminklinis akmuo Maironio atminimui.
45   -    metai, kai (1975) atidarytas Upytės linų muziejus.
30   -    metų, kai (1990) Uliūnuose atidengtas paminklinis ansamblis „Vėtros” ir                     „Tėvo” būrių partizanams.
30  -    metų, kai (1990} Smilgiuose atidengtas paminklas knygnešiui Antanui Bataičiui.
30  -    metai, kai (1990) Smilgiuose atidengtas paminklas stalinizmo aukoms atminti.
30   -    metų, kai (1990) Raguvoje atidengtas paminklas knygnešiams atminti.
30   -    metų, kai (1990) Garšvių kapinėse atidengtas stogastulpis knygnešiams ir jų talkininkams atminti.
25    -     metų, kai (1995) įsteigta Panevėžio rajono savivaldybė.
25   -    metai, kai (1995) įkurtas Panevėžio r. Pedagogų švietimo centras (PŠC) dabar Panevėžio rajono švietimo centras.