2019 m. spalio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:25

2 d.     100 metų,     kai Ramygaloje gimė (1919) MYKOLAS VRUBLIAUSKAS, dailininkas keramikas. 1950 m.  baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, nuo 1962 m. jame dirbo dėstytoju. Docentas (1968). Nuo 1951 m. dalyvavo parodose. Sukūrė buitinės, dekoratyvinės ir architektūrinės keramikos dirbinių. Keramiko darbų yra ne viename Europos muziejuje. Lietuvos dailės muziejaus pokario dekoratyvinės keramikos kolekcijoje turima daugiau nei 100 M. Vrubliausko kūrinių. Mirė 1992 Vilniuje.
3 d.     130 metų,     kai Miškiniuose  (Rokiškio r.) gimė (1889) MATAS GRIGONIS, vaikų rašytojas, pedagogas, vertėjas. Mokėsi Mintaujos ir Vilniaus gimnazijose, prieš karą mokytojavo daugiausia Panevėžyje. Išleido knygelių vaikams (,,Kvietkelis“, 1913; ,,Vaikų džiaugsmai“, 1935; ,,Žemuogėlės“, 1960 ir kt.), periodikoje paskelbė apsakymų, išvertė L.Tolstojaus, I. Turgenevo, E. Amičio ir kt. rašytojų kūrinių. Mirė 1971 01 07 Vilniuje.
7 d.     95 metai,    kai Kuodžiuose gimė (1924) JONAS POVILIONIS, poetas, Lietuvos partizanų rėmėjas. Gyveno su tėvais Rūtakiemyje (Krekenavos vls.). 1943 m. baigė Panevėžio berniukų amatų mokyklą. 1944 m. dirbo Panevėžio geležinkelio depe ir palaikė ryšius su organizacija, kuri bendradarbiavo su partizanais: parengdavo reikalingus  dokumentus, aprūpindavo vaistais ir kt., rašė eilėraščius. Pasirašinėjo slapyvardžiais: Sutemų Šešėlis, Jurgis Jūra. 1948 10 17 žuvo. Keletas jo eilėraščių yra išspausdinta leidinyje ,,Šaukiu aš Lietuvą“ (Panevėžys, 1992).
12 d.     135 metai,     kai Linonių k. gimė (1884) MYKOLAS VELYKIS, Nepriklausomybės kovų savanoris, Lietuvos kariuomenės generolas. 1918 12 26 – 1919 03 12 Lietuvos Krašto apsaugos ministras. 1919 m. Vyriausiojo štabo viršininkas. 1920 m. - pulko vadas, 1921 m. – divizijos vadas, 1925 m. – karo apygardos viršininkas, 1946 m. ištremtas į Sibirą. Mirė 1955 01 24 Vilniuje pačią pirmąją dieną, grįžęs iš tremties.
18 d.    160 metų,    kai Tetervinų k. (Pasvalio r.) gimė (1859) KAZYS GUMBELEVIČIUS, knygnešys, Garšvių knygnešių draugijos bendradarbis, tiesioginis draugijos leidinių platintojas ir rėmėjas. Keletą kartų buvo suimtas, kalintas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). Nuo 1929 m.  gaudavo knygnešio pensiją. Jo pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje Kaune. Mirė 1941 07 09 Pasvalyje.
19 d.    115 metų,    kai Bartkūnų k. gimė (1904) PETRAS MALDEIKIS, pedagogas, publicistas. 1933 m. baigė Vilniaus universitetą, dirbo pedagoginį darbą Marijampolėje, Kaune ir kt. 1944 m. emigravo į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Išleido knygas ,,Jonas Rugis“ (1970), ,,Meilė dvidešimtajame amžiuje“ (1970), ,,Mykolas Krupavičius“ (1975) ir kt. Redagavo žurnalus ,,Tėvynės sargas“, ,,Švietimo gairės“, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1993 11 11.
24 d.    70 metų,    kai Pajuostės k. gimė (1949) VIDMANTAS KUNCĖ, nusipelnęs futbolo treneris, Lietuvos futbolo federacijos narys. Mirė 2005 m. kovo 19 d