2019 m. sausio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:25

12 d.     95 metai,    kai Giedraitynės k. gimė (1924) JUOZAS BALČIKONIS, dailininkas tekstilininkas. 1931-1935 m. mokėsi Stebeikių  pradinėje mokykloje, 1938-1944 m. – Ramygalos gimnazijoje. 1950 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1947 m.  Lietuvos ir tarptautinių parodų dalyvis. Nuo 1948 m. dalyvavo parodose, surengė individualių parodų Lietuvoje, Jugoslavijoje, Belgijoje, Rusijoje, Indijoje. Sukūrė gobelenų, rištinių kilimų, mišrios technikos kompozicijų, dekoratyvinių audinių projektų. Pirmasis Lietuvoje pradėjo kurti batikos technika. Sukūrė tautinių drabužių eskizų 1955–1980 m. dainų švenčių dalyviams, su R. Songailaite-Balčikoniene 1968 m., 1977 m., 1980 m. – ansambliui „Lietuva“. Jo kūrinių yra Lietuvos, Rusijos (Maskva, Sankt Peterburgas) muziejuose. Už darbus apdovanotas garbės raštais, ordinais ir medaliai, pelnęs daugybę prizų tarptautinėse parodose. Knygų: ,,Liaudies menas. Audiniai“ (I d. 1957; II d. 1962), ,,Juostos“ (1969), ,,Tautiniai drabužiai“ (1970), ,,Audinių raštai“ (1961) ir kt. autorius. Mirė 2010 12 21 Vilniuje.
18 d.    120 metų,    kai Grąžčiuose gimė (1899) JUOZAS RAPŠYS, karininkas, lakūnas, Lietuvos kariuomenės aviacijos Generalinio štabo pulkininkas. Tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje, buvo sužeistas. 1926 m.  baigė Aukštuosius karininkų kursus, studijavo Gen. štabo akademijoje Vokietijoje. Dirbo Lietuvos kariuomenės generaliniame štabe, Karo aviacijos štabe. 1944 m.  emigravo į Vakarus. Mirė 1972 07 24 Čikagoje.
20 d.     110  metų,     kai Daniūnuose gimė (1909) JUOZAS KUNSKAS, agronomas, zootechnikas. 1935 m.  baigė Lietuvos Žemės ūkio akademiją. Dirbo joje dėstytoju, nuo 1952 m.  – Gyvulininkystės ir veterinarijos institute skyriaus vedėju. Žemės ūkio mokslų kandidatas (1958). Parengė ,,Galvijų prieaugio šėrimas“  (1968), „Karvių šėrimas“ (su A. Nainiene, 1971), brošiūrų ir straipsnių gyvulininkystės klausimais. Mirė 1980 01 17 Baisogaloje.
26 d.    115 metų,     kai Masiokuose gimė (1904) ADOMAS ČIPLYS, pedagogas, rašytojas. 1927 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo. 1945 m.  kartu su S. Pupeikiu parengė elementorių ,,Saulutė“ iš kurio beveik 30 metų mokėsi Lietuvos pirmokėliai. Parašė apysaką ,,Lapalių mokytoja“ (1961). Mirė 1975 01 19 Vilniuje.