2019 m. rugsėjo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

6 d.    80 metų,    kai Baimainiuose  gimė (1939) STASYS JUKNEVIČIUS, biomedicininių m. Daktaras, LŽŪU ( dab. Aleksandro Stulginskio universitetas) Gyvulininkystės katedros vedėjas. Gyveno Rabikiuose, mokėsi Orelių pradinėje mokykloje, 1949-1956 m. – Krekenavos vidurinėje mokykloje. Stasys Juknevičius yra paskelbęs daugiau nei 340 mokslinių ir mokslo populiarių straipsnių. Išleido 25 knygas ir brošiūras.

20 d.     150 metų,     kai Maleišiuose (Anykščių r.) gimė (1869) JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS, kunigas, rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, aktyvus lietuvių nacionalinio judėjimo dalyvis ir visuomenės veikėjas. Baigęs Kauno dvasinę seminariją, kunigavo įvairiose vietose. 1902-1905 m. – Vadaktėliuose. Parašė romanus ,,Pragiedruliai“ (1918, 1920), ,,Šeimos vėžiai“ (1929), apysakas ,,Dėdės ir dėdienės“, ,,Nebylys“, ,,Išgama“, apsakymų, alegorinių  vaizdų, istoriografijos, kritikos, publicistikos darbų. Mirė 1933 04 29 Kaune.
 Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejuje Ustronėje saugoma Naujamiesčio bažnyčios perduota rašytojo kėdė, tautodailininko Leono Juozonio nutapytas portretas.
20 d.     145 metai,     kai Gruzdžių parapijoje (Šiaulių r.) gimė (1874) JONAS JOGMINAS. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1898 m.  baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Ylakiuose, Kriaunuose, 1902-1905 m. – Ramygalos vikaras, 1905 –1906 m. – Smilgių vikaras. Mirė 1954 m. Linkuvoje.
20 d.     65 metai,    kai Ukmergėje gimė (1954) HENRIKAS MAZŪRAS, dailininkas grafikas. 1975 m. baigė Kauno S.Žuko taikomosios dailės technikumą. Dirbo dailininku AB ,,Krekenavos agrofirma“, Krekenavos M.Antanaičio vidurinės mokyklos dailės mokytoju. Nuo Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Kūrybos sritys – ekslibrisai, taikomoji grafika. Dailininkas yra Krekenavos ir Karsakiškio miestelių herbų ir vėliavų autorius.
21 d.    115 metų,    kai Baibokuose gimė (1904) BENEDIKTAS LABANAUSKAS, miškininkas, žemės ūkio mokslų kandidatas. 1929 m.  baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dab. Aleksandro Stulginskio universitetas). Dirbo įvairiausiuose Lietuvos miškų ūkiuose. Nuo 1949 m.  dėstė LŽŪA. Parašė knygas ,,Medelių ir krūmų auginimas kolūkių želdiniams“ (1952), ,,Miško veisimas kolūkiuose“ (su M.Lukinu, 1958). Vienas knygos ,,Dendrologija“ autorių (1963). Mirė 1978 09 12 Kaune.
25 d.     90 metų,     kai Roduose  gimė (1929) RIČARDAS VOLSKIS, zoologas, biomedicininių m. habil. daktaras. 1958 m.  baigė Centrinį žuvų pramonės institutą Maskvoje. Nuo 1964 m. dirbo Lietuvos zoologijos ir parazitologijos institute. Išleido ,,Rūšies produktyvumas ir jo tyrimas areale“ (1973), ,,Europos žiobrio (Vimba) biologija ir verslinė reikšmė“ (1970), ,,Žiobris“ (1976), ,,Skersnukis“ (1984), paskelbė mokslinių straipsnių spaudoje. Mirė 2003 03 27.