2019 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

4 d.    125 metai,     kai Akmenytės vns. gimė (1894) ALFONSAS JURSKIS, radiotechnikos inžinierius, profesorius, radiotechnikos pradininkas Lietuvoje. Docentas 1921-1923 m. dėstė elementariosios radiotechnikos pagrindus elektrotechnikos bataliono karininkams, o 1923-1924 m. gilino žinias Paryžiaus aukštojoje elektrotechnikos mokykloje, kur jo moksliniam darbui vadovavo žymi fizikė, Nobelio premijos laureatė, profesorė Marija Sklodovska-Kiuri. Grįžęs į Lietuvą, A. Jurskis 1926-1930 m. buvo Kauno Radijo stoties viršininkas, o 1926-1944 m. Universitete dėstė radijo techniką, radijo akustiką, elektromagnetinį spinduliavimą. 1940-1944 m. A. Jurskis ėjo tuometinio Technologijos fakulteto prodekano ir Radijo katedros vedėjo pareigas. Išleido vadovėlį ,,Radiotechnika“ (1927), knygą ,,Radiotechnikos pagrindai“ (1929). 1944 m. kartu su šeima pasitraukęs į Vakarus, A. Jurskis išliko didis Lietuvos patriotas. Mirė 1966 07 31
12 d.     85 metai,    kai Buivėnų k. (Kupiškio r.) gimė (1934) ALEKSANDRAS VANAGAS, kalbininkas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, habil. filologijos m.  daktaras, profesorius. 1950-1954 m. gyveno Tiltagaliuose. 1959 m. baigęs lietuvių kalbos ir literatūros specialybę VU, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Kartu su kitais parengė knygą ,,Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas“ (1963), monografiją ,,Lietuvos TSR hidronimų daryba“ (1970), populiarias knygas ,,Mūsų vardai ir pavardės“ (1982), ,,Lietuvių vandenvardžiai“ (1988), 2 tomus ,,Lietuvių pavardžių žodyno“ (1985, 1989) ir kt. Mirė 1995 04 13 Vilniuje.
12 d.    65 metai,    kai Jakutijoje, Lėnos r. gimė (1954) RIČARDAS NIČAJUS, dailininkas. 1977 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakultetą. Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 1977 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Jo darbai – sakralūs, sudvasinti. R. Ničajaus paveikslai eksponuoti parodose Čikagoje, Italijoje, Norvegijoje, juos perka kolekcininkai. Lietuvio gyvenimu domėjosi Švedijos televizija. Gyvena Stultiškių k., Panevėžio rajonas.
13 d.    60 metų,    kai Panevėžyje gimė (1959) JŪRATĖ SUČYLAITĖ, gydytoja, rašytoja. 1985 m. baigė Kauno medicinos institutą. Išleido poezijos knygas ,,Žarijų duobė“ (1992), ,,Šešėlių sparnai“ (1994), ,,Po pelenų dangum“ (1996), ,,Užkalbėjimas gyventi“ (2000), apsakymų rinkinį ,,Kelias į pilnatį“ (1998), apysaką ,,Sumaištis“ (1998), esė knygas ,,Tebūnie žmogus“ (1990), ,,Visada dviese“ (1998), romaną “Susitikimai su ragana” (2002), lyrikos rinktinę „Atsilaikymas“ (2008). 2004 metais Kalifornijoje (JAV) vykusioje JAV Nacionalinės poetinės terapijos asociacijos konferencijoje buvo apdovanota Arturo Lernerio pionieriaus ženklu už poetinės terapijos idėjų sklaidą Lietuvoje ir Rytų Europoje.
22 d.    70 metų,     kai Jateliškių k.  gimė (1949) ČESLOVAS BOBINAS, biomedicinos m. daktaras, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius. 1957-1965 m. mokėsi Radviliškio 8-metėje mokykloje, 1965-1968 – Krekenavos vidurinėje mokykloje. 1973 baigė LŽŪA. Knygų ,,Lauko daržovių auginimas“ (1982), ,,Daržovės ir prieskoniniai augalai“ (1993) ir kt. autorius.