2019 m. liepos mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

1 d.    75 metai,    kai Bajoriškių k. gimė (1944) ALGIRDAS JONAS BAGDONAS, agrarinių m. daktaras, pedagogas. 1951 m. baigė Kulbių pradinę, 1962 m. – Miežiškių vidurinę mokyklą. 1971 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, studijavo Maskvoje aspirantūroje. Nuo 1979 m. dirba Lietuvos veterinarijos akademijoje, docentas (1993). Išleido monografiją ,,Kiaulių chlamidiozė ir jos diferencinė diagnostika“ (1998).
5 d.     105 metai,     kai Skaistgiriuose gimė (1914) JONAS LELIS, habil. biomedicinos m. daktaras, profesorius, rašytojas. VDU 1938 m. baigė mediciną. Gydytojavo Šakiuose, Panevėžyje ir kt. 1948-1994 m. dėstė VU. 10 monografijų apie odos ir venerines ligas autorius. Išleido apybraižas ,,Blyškiosios pabaisos atradėjas F.R. Šaudinis“ (1971), ,,Žodynininkas Antanas Lalis“ (1995), ,,Tragiškos ir komiškos miniatiūros, arba Okupacijos meto gydytojo užrašai“ (1998). Periodikoje paskelbė kelis šimtus medicinos žinias populiarinančių straipsnių. Mirė 2011 12 31.
16 d.     115 metų,     kai Ibutoniuose  gimė (1904) PRANAS SVETIKA, agronomas, žemės ūkio mokslų kandidatas, profesorius (1971). 1933 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, kurioje po to dirbo įvairiose pareigose ir dėstė. Išleido knygas ,,Auginkime daržoves“ (1945), ,,Auginkime daržovių sėklas“ (1946), ,,Daržininkystė“ (su kt., 1950) ir kt. Mirė 1998 07 28.
24 d.    70 metų, kai Mediniškiuose  gimė (1949) dailininkas STASYS EIDRIGEVIČIUS. 1973 m. baigė Vilniaus dailės institutą. Dirba knygų iliustravimo, plakato, grafikos srityse. Kuria performansus, menines akcijas, instaliacijas. Nuo 1969 m. dalyvauja parodose, surengė daugiau kaip 100 personalinių parodų įvairiose pasaulio šalyse. Nuo 1980 m. gyvena Lenkijoje. Pelnė per 40 tarptautinių parodų, konkursų apdovanojimų. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2001). Apdovanotas DLK Gedimino ordinu (2000).
Vaikystę praleido Lepšių kaime. Dailininkas sako, kad „apie 1955 m. tėvai persikėlė į Lepšių kaimą prie Panevėžio. Čia ir prasidėjo tikroji gyvenimo akademija. Taigi dauguma mano prisiminimų siejasi jau su šiuo kaimu. Tam, kad įamžinčiau šią vietą, tuos laikus, parašiau aukštaičių tarme savotišką poemą – Giedančio Gaidžio Galva (GGG).

26 d.    75 metai,    kai Užunevėžių k.  gimė (1944) ANTANAS SLUČKA, biologas, Raguvos vidurinės mokyklos biologijos mokytojas. 1962 m. baigė Raguvos vidurinę mokyklą, 1970 m. – VU įgijo biologo specialybę. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių. Išleido knygas ,,Gyvasis kampelis“ (1984), ,,Gyvačių takais“ (1995). Mokslinių ekspedicijų į Kaukazą, Vidurinę Aziją, Sachaliną, Kurilus ir kt. organizatorius ir dalyvis. Nuo 1970 m. tyrinėja roplių ekologiją, gyvūnų veisimo nelaisvės sąlygomis problemas. Raguvoje įkūrė ,,Gyvąjį kampelį“.
30 d.    115 metų,     kai Panevėžyje gimė (1904) IZIDORIUS KISINAS, bibliotekininkas, bibliografas. Sudarė lietuvių literatūros antologiją hebrajų k. (1932), parengė lietuviškų knygų sisteminį katalogą (1936), leidinius ,,Bibliotekinės technikos minimumas“ (1948), ,,Bendrinių spaudinių aprašo taisyklės masinių bibliotekų katalogams“ (1955), ,,Bibliotekinė ir bibliografinė terminologija“ (1956). Mirė 1958 07 28 Vilniuje.