2019 m. kovo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

4 d.    105 metai,     kai Pajuosčio dvare gimė (1914) JUOZAS MASILIONIS, pedagogas, publicistas. Baigęs Panevėžio gimnaziją studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1939-1944 m. mokytojavo Joniškio gimnazijoje. 1945 m.  emigravo į Vakarus. 1949 m. – į Čikagą. Dirbo mokytoju, bendradarbiavo įvairiuose leidiniuose. Išleido vadovėlio ,,Lietuvių literatūra“ 4 dalis, redagavo monografiją ,,Panevėžys“ (1963). Mirė 2000 12 16 Čikagoje.
16 d.    80 metų,    kai Putauskų k. gimė (1939) JONAS STRIELKŪNAS, poetas, vertėjas. 1957 m. baigė Vabalninko vidurinę mokyklą, dirbo korespondentu. Išleido eilėraščių rinkinius: ,,Raudoni šermukšniai“ (1966), ,,Vėjas rugiuose“ (1971), ,,Varpo kėlimas“ (1978), ,,Po tylinčiom žvaigždėm“ (1982), ,,Lapkričio medis“ (1985), ,,Pirmoji meilės knyga“ (1990), ,,Tamsūs buvo žiedai“ (1990), ,,Trečias brolis“ (1993), ,,Žirgo maudymas“ (1995), ,,Tamsos varpai, šviesos varpai“ (1998), ,,Einu namo“ (1999), ,,Praėjęs amžius“ (2001), ,,Naktiniai sodai“ (2002, “Ligi dvyliktos” (2003). Išvertė N.Nekrasovo, F. Tiutčevo, A. Feto ir kt. poetų kūrybos. Mirė 2010 05 09
18 d.     130 metų,     kai Bliūdžių k. gimė (1889) STEPONAS BIEŽIS, gydytojas, visuomenės veikėjas. Panevėžyje baigė 4 klases. 1910 m.  išvyko į JAV, 1916 m.  baigė medicinos studijas Čikagoje. Dirbo gydytoju, aktyviai dalyvavo lietuvių skautų veikloje, bendradarbiavo medicinos žurnaluose, kurį laiką redagavo ,,Lietuvių Gydytojų Biuletenį“. Išleido knygą ,,Būkite sveiki“ (1953, 1955). Apdovanotas III laipsnio Gedimino ordinu (1938). Mirė 1973 04 06 Čikagoje.
19 d.    135 metai,    kai Bernotuose gimė (1884) JUOZAS ČERKESAS (Besparnis), poetas, publicistas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, dirbo raštininku Žagarės, Piniavos, Vabalninko valsčiuose. Besparnio slapyvardžiu paskelbė straipsnių, feljetonų, išleido eiliuotos kūrybos rinkinėlius ,,Birbynė“ (1910), ,,Vamzdys“ (1911). Mirė 1949 10 16 Panevėžyje.
25 d.     135 metai,     kai Žadavainiuose (Utenos aps.) gimė (1884) MAMERTAS LUMBĖ, kunigas, publicistas. Kunigu įšventintas 1908 m, dirbo Vikaru Tauragėje, Kaune, Panevėžyje. 1913-1920 m.  Ramygalos vikaras, vėliau klebonas. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Mirė 1942 11 01 Kaune.