2019 m. įvykiai ir faktai

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:30

765 metai    kai (1254) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą minima Upytė.
610 metų,    kai (1409) istoriniuose šaltiniuose paminėta Krekenava.
535 metai,     kai (1484) Krekenavoje Rodų dvaro savininkai Aleksejus ir Stanislovas Vizgirdai-Vizgirdovičiai pastatė medinę bažnyčią.
455 metai,     kai (1564), sudarant smulkesnį Lietuvos administracinį paskirstymą, Šiaurinė Trakų vaivadijos dalis pavadinta Upytės pavietu.
405 metai,    kai (1614) Upytės seniūnas Jeronimas Valavičius Panevėžyje pastatė namus, skirtus Upytės pavieto žemės ir pilies teismo archyvui. Tai seniausias šiuo metu pastatas Panevėžyje (Kranto g. 21).

330 metų,     kai (1689) Naujamiestyje LDK kanclerio, Trakų vaivados M.Oginskio nurodymu,  pastatyta pirmoji medinė katalikų bažnyčia, klebonija ir prieglauda.
265 metai,    kai (1754) Ėriškių karališkojo kaimo kapinėse pastatyta pirmoji medinė bažnytėlė.
255 metai,     kai (1764) Smilgiuose pastatyta dabartinė trečioji bažnyčia.
240 metų,     kai (1779) Šilų dvaro savininkai Franckevičiai pastatė pirmą medinę Švč. Jėzaus vardo Šilų bažnyčią.
215 metų,     kai (1804-1806) Karsakiškyje kunigavo poetas Antanas Strazdas.
180 metų,    kai (1839) Velykių kapinėse dvarininkas Vincentas Juozapavičius pastatė mūrinę koplyčią.
160 metų,    kai (1859) Tiltagaliuose pastatyta koplyčia.
135 metai,    kai (1884) Panevėžio realinei mokyklai pastatytas dviejų aukštų mūrinis pastatas.
125 metai,    kai (1894) G.Petkevičaitė-Bitė įkūrė moksleivių šelpimo draugiją ,,Žiburėlis“.
110 metų,     kai (1909):
Šiluose pastatyta nauja mūrinė bažnyčia ir koplytėlė kapinėse;
įkurta Velžio  pradinė mokykla.
105 metai,    kai (1914) Uliūnuose kunigas  Jonas Balvočius įkūrė bažnyčią.
100 metų,    kai (1919) Karsakiškyje pradėjo veikti valstybinė mokykla, įkurta dvarininkės Marijos Ordinčiūtės dvare. Vėliau mokykla perkelta į parapijos salę – špitolę. Darbo sąlygos buvo labai sunkios. Mokykla turėjo tik tris mokyklinius suolus ir rašomąją lentą.
95 metai,kai (1924) Panevėžyje pasirodė nepriklausomas informacinis savaitraštis ,,Panevėžio balsas“, redaktorius K.Jasiukaitis.
90 metų,    kai (1929) Raguvos bažnyčios vidų išdekoravo dailininkas Juozas Mackevičius.
85 metai,    kai (1934) nutiestas 3 km ilgio plentas į Pajuostį.
80 metų,     kai (1939) nutiestas 7 km plentas Panevėžys-Paliūniškis.
70 metų,     kai (1949) įsteigta Vadoklių biblioteka.
65 metai,    kai (1954) įsteigtos Jotainių,  Upytės bibliotekos.
60 metų,     kai (1959) įsteigta Karsakiškio biblioteka.
50 metų,     kai (1969) Į Pašilių mišką atvežta pirmoji stumbrų pora (Moda ir Monteris), kiek vėliau atvežti dar 8 stumbrai.
45 metai,    kai (1974) pastatytas Panevėžio rajono Savivaldybės pastatas.
40 metų,     kai (1979) Smilgiuose atidaryta etnografinė sodyba-muziejus.
 35 metai,   kai (1984) Staroliškio miške atidengtas paminklinis akmuo 1863-1864 m. sukilimui atminti. Vieta pavadinta Paliokų kalnelis.
30 metų,    kai (1989) atidengtas paminklinis akmuo Akmenytės vienkiemyje radijo inžinieriui Alfonsui Jurskiui (aut. J. Matulis).  
20 metų,    kai (1999) atidengtas Koplytstulpis šioje vietoje niekintų 1945–1951 m. Krekenavos apylinkėse žuvusių Vyčio apygardos Kazimiero Gailiūno–Barzdos, Vlado Drąsučio–Vytenio, Jono Vepšto–Paukštelio, Stasio Eitminavičiaus–Rupūžėno, Ipolito Lukoševičiaus–Baublio, Broniaus Karbočiaus–Bitės ir Varnakalnio (slapyvardis) būrių partizanų atminimui (tautodailininkas Petras Vainauskas ir kalvis A. Šalkauskas).
10 metų,     kai (2009)  Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ leidėjas – Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga.