2019 m. gruodžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:25

8 d.     155 metai, kai Pajuosčio dvare gimė (1864) ALEKSANDRAS MEIŠTOVIČIUS, Lietuvos lenkų politinis veikėjas. Mokėsi Vilniaus gimnazijoje, studijavo Krokuvos universitete. Po karo tarnavo rusų armijoje. 1908-1917 išrinktas Vilniaus žemės ūkio valdybos nariu, vėliau – pirmininku. 1909-1917 – Rusijos Valstybės Dūmos atstovas. 1918, grįžęs į Lietuvą, vadovavo Lietuvos lenkams, siekusiems Lietuvą sujungti su Lenkija. 1926 – 1928 – Lenkijos teisingumo ministras. 1939 emigravo į Italiją. Išleido satyros rinkinį ,,Lusterko“ ir monografiją apie Lietuvos bajorų Karpių giminę (1907). Mirė 1943 Vatikane.
9 d.    80 metų, kai Kazokų k.  gimė (1939) ELVYRA JANINA KUNEVIČIENĖ, socialinių m.daktarė, docentė. 1967 baigė Leningrado finansų ir ekonomikos institutą.1991-1992 LR finansų ministrė. 1992-1996 – LR Seimo narė. Parengė mokymo priemonių ir straipsnių produkcijos savikainos apskaičiavimo ir finansų klausimais.
21 d.     130 metų,     kai Vilkapievių k.  gimė (1889) POVILAS DIRKIS, Lietuvos savanoris, publicistas. Tarnavo caro kariuomenėje. 1918 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Ištarnavo iki 1923 m.. Vėliau LU studijavo teisę, dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. Kurį laiką vadovavo Šaulių sąjungai Telšiuose, Utenoje, Zarasuose. Bendradarbiavo įvairiuose periodiniuose leidiniuose, leido ,,Telšių žinias“. Po karo apsigyveno JAV. Dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje. Mirė 1974.
23 d.    110 metų, kai Burveliuose  gimė (1909) VYTAUTAS PETRAUSKAS, vertėjas. 1921 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1928 m. baigė Kėdainių gimnaziją. Iki 1931 m. Kauno universitete studijavo literatūrą, vėliau mokėsi Teisės fakultete. Baigęs mokslus, 1933 m. dirbo žurnalų „Kūno kultūra ir sveikata“, „Žiburėlis“ redakcijose, Eltoje korektoriumi. Po to dirbo įvairių leidyklų redaktoriumi: 1944–1945 m. Valstybinės grožinės, 1945–1949 m. Politinės literatūros, 1949–1951 m. Politinės ir mokslo literatūros, 1956–1982 m. „Vagos“. Išvertė rusų, vokiečių rašytojų kūrinių, suredagavo daug verstinės literatūros leidinių. Mirė 1982 02 15 Vilniuje.
29 d.     125 metai,     kai Mitašiūnų k.  gimė (1894) LEONARDAS GIŽINSKAS, kunigas, pedagogas. Mokėsi Maskvoje. 1917 m. baigė Kauno kunigų seminariją ir buvo paskirtas Naujamiesčio bažnyčios vikaru. Vėliau dirbo Kupiškyje, Rokiškyje, Kaune. Nuo 1918 m. bendradarbiavo spaudoje. Išleido knygas ,,Dievo tiesos krislai tautų religijoje“ (1939), ,,Palyginamoji religijų istorija”. 1946 m. emigravo į Vakarus. Mirė 1967 07 06.