2012 m. gruodžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

GRUODIS

 

1d. – 65 metai, kai (1947) Krekenavos vienk. gimė technologijos m. dr., Kauno technologijos universiteto docentas JUOZAS ADOMAVIČIUS. 1954-1965 mokėsi Krekenavos vid. mokykloje, 1965-1972 studijavo KPI.. 1978 apgynė technikos m. dr. disertaciją. Dirbo Informatikos institute Alžyre (1989-1992), stažavosi Mančesterio ir Londono universitetuose.

 

7 d. – 120 metų, kai (1892) K. Naumiestyje gimė kompozitorius, vargonininkas ZIGMAS SKIRGAILA. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje bei Varšuvos ir Krokuvos konservatorijose. 1921-1928 mokytojavo Panevėžio mokyklose, koncertavo, dainavo mėgėjų operetėse. Sukūrė giesmių, romansų, chorinių dainų ir kt. muzikinių kūrinių. Mirė 1962 11 01.

 

7 d.. – 120 metų, kai (1892) Vaidžgiriuose (Raseinių a.) gimė Lietuvos kariuomenės karininkas ANTANAS STAŠKEVIČIUS. 1930-1938 Panevėžio apskrities viršininkas. Kalėjo Sibire.

Mirė 1942 04 04

 

7 d. – 115 metų, kai (1897) Papiškiuose (dab. Upytės sen.) gimė gydytojas JONAS STATKEVIČIUS. Lietuvos TSR nusipelnęs gydytojas (1968). 1926 baigęs Kauno universitetą tobulinosi Vienoje, Prahoje, Berlyne. Nuo 1933 dirbo Panevėžio ligoninėje. Spaudoje rašė medicinos klausimais. Mirė 1969 04 04 Kaune.

 

9 d. – 105 metai, kai (1907) Panevėžyje gimė pedagogė, vertėja ONA MARIJA SAULAITIENĖ. 1925 baigusi Panevėžio gimnaziją, Rygos ir Londono universitetuose studijavo anglų filologiją. Mokytojavo Šiaulių, Kauno gimnazijose. 1941 emigravo iš Lietuvos. 1949 apsigyveno JAV. Mirė 1979 11  15 JAV.

 

14 d. – 110 metų, kai (1902) Alančiuose (Vadoklių vlsč.) gimė pirmasis Nepriklausomos Lietuvos jūrų kapitonas BRONIUS KRIŠTOPAITIS. Baigęs Vadoklių pradinę, mokėsi Panevėžio gimnazijoje, bei Kauno Aukštesniojoje technikos mokykloje. 1925 išvyko studijuoti jūreivystės mokslų į Suomiją.. Baigęs Turku Navigacijos institutą įgijo jūrų kapitono laipsnį. 1936 dirbo pirmajame Lietuvos tolimojo plaukiojimo laive Maistas. Redagavo Klaipėdoje leidžiamą žurnalą Jūra. 1944 emigravo iš Lietuvos. Nuo 1950 gyveno Čikagoje. Išleido atsiminimų knygą Jūrų keliais (1979). Mirė 1999 09 27

 

16 d. – 125 metai, kai (1887) Sriubiškiuose (Kėdainių r.) gimė miškininkas, visuomenės veikėjas ANTANAS RUKUIŽA. 1909 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Studijavo miškininkystę Peterburge, dirbo Kazanės gubernijoje. 1918 grįžo į Lietuvą. 1919 paskirtas Panevėžio miškų urėdu. Nuo 1921 dirbo Dotnuvos miškininkystės mokyklos mokytoju, direktorium bei Dotnuvos žemės ūkio akademijos docentu, prorektoriumi ir kitose pareigose. 1944 emigravo iš Lietuvos. Nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1973 07 04  JAV.

 

17 d. – 110 metų, kai (1902) Rėkliuose (Skaistgirių vlsč., dab. Panevėžio sen.) gimė agronomas, žemės ūkio m. kand. KAZIMIERAS BUČIŪNAS. Parašė brošiūrų, mokslo darbų apie sodų veisimą, žemės dirbimą, tręšimą. Mirė 1988 03 14  Vytėnuose.

 

19 d. – 120 metų, kai (1892) Karališkiuose (Anykščių r.) gimė Lietuvos kariuomenės pulkininkas, istorikas, rašytojas PETRAS TARASENKA. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo, dirbo Kauno muziejuose. Paskelbė archeologijos, istorijos. etnografijos žinias propaguojančių apysakų jaunimui Praeities vartai (1935), Perkūno šventykloje (1939), Užburti lobiai (1956), Rambyno burtininkas (1958) ir kt. Mirė 1962 05 17.

 

19 d. – 80 metų, kai (1932) Tvanksėje (Krekenavos vlsč.) gimė inžinierius technologas, tautodailininkas ZIGMANTAS PLĖŠTYS. 1945-1951 mokėsi Krekenavos vid. mokykloje. 1951 sovietinio saugumo suimtas, nuteistas 25 metams ir ištremtas į Vorkutą. 1962 grįžęs iš tremties, apsigyveno Panevėžyje. 1969 baigė KPI. Lankė dailės studiją Spektras. Iš pradžių tapė, nuo 1987 kuria ekslibrisus. Jo kūrybos darbai eksponuojami Lietuvoje ir užsienyje. 2006 Krekenavoje surengė jubiliejinę 80-ąją savo darbų parodą.

 

21 d. – 120 metų, kai (1892) Akmeniuose (Subačiaus vlsč., dab. Karsakiškio sen) gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas MATAS ŠIMONIS. Baigė pradžios mokyklą Subačiuje. Nuo 1910 gyveno JAV. Dirbo Tautos fonde, Lietuvos Vyčių kuopoje ir kt. Bendradarbiavo Vytyje, Katalike, Amerikos lietuvyje ir kt. leidiniuose. Mirė 1974 06 13 Detroite.

 

24 d. – 90 metų, kai (1922) Semeniškiuose (Biržų r.) gimė poetas, kritikas, kino režisierius JONAS MEKAS. 1943 baigė Biržų gimnaziją. 1943-1944 redagavo Panevėžio apygardos balsą. Nuo 1949 gyvena JAV. Išleido poezijos rinkinių, vertimų, paskelbė kino kritikos straipsnių bei straipsnių apie literatūrą. Pastatė meninių ir dokumentinių filmų. 1970 Niujorke įkūrė avangardinių kino filmų archyvą, dėstė kino meno institutuose. Yra prestižinių mokslo ir akademinių įstaigų garbės daktaras bei profesorius, tarptautinių kino festivalių laureatas.

 

24 d. – 90 metų, kai (1922) Vaškuose (Pasvalio r.) gimė literatūrologė, hab. humanitarinių m. dr. (1969), profesorė (1973) VANDA ZABORSKAITĖ. 1941 baigė Panevėžio I-ąją vid. mokyklą. 1943-1945 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1946 baigė VU. Nuo 1950 dėstė VU ir VPI. Paskelbė straipsnių, recenzijų. Išleido knygas Eilėraščio menas (1965,1970), Šimtas literatūros mįslių (1966, 1983),  Maironis (1968, 1987), Literatūros mokslo įvadas (1978, 1983), Panevėžio mergaičių gimnazija: Atsiminimai (1992), Trumpa lietuvių literatūros istorija (2000) ir kt. Mirė 2010 12 27, palaidota Antakalnio kapinėse. Mirė 2010 12 27

 

27 d. – 130 metų, kai (1882) Liubave (Marijampolės r.) gimė poetas, dramaturgas, vertėjas JONAS BOLESLOVAS SMELSTORIUS. 1927-1939 dirbo Panevėžio pašte. Išleido eilėraščių rinkinį Sielos balsai (1913), pjeses Karės nuotaikos (1916), Kryžeivis (1923), išvertė H. Sienkievičiaus Kryžiuočius (1902). Mirė 1943 08 24 Panevėžyje.

 

Atlaidai ir šventės rajono bažnyčiose

 

Gruodžio 6 d. – Karsakiškio bažnyčioje Šv. Mikalojaus atlaidai (keliami į artimesnį sekmadienį).

Gruodžio mėnesį III  advento sekmadienį Vadoklių bažnyčioje Kalėdinis susikaupimas.

Gruodžio 26 d. (keliama į I sekmadienį po šv. Kalėdų) Ėriškių bažnyčioje Šv. Stepono atlaidai