2012 m. liepos mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

LIEPA

 

1d. – 100metų, kai (1912) Vėlaikiuose (Utenos r.) gimė kunigas, poetas ANTANAS RAMEIKIS. 1945 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Nuo 1976 Ramygalos bažnyčios altarista su vikaro teisėmis ir pareigomis. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Rašė eilėraščius, noveles, vaizdelius. Mirė 1991 02 Ramygaloje.

 

1 d. – 130 metų, kai (1882) įsteigta Panevėžio realinė mokykla (dab. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija).

 

3 d. – 90 metų, kai Panevėžyje gimė (1922) skulptorius TEISUTIS ZIKARAS, skulptoriaus Juozo Zikaro sūnus. Nuo 1949 gyveno Australijoje. Mirė 1991 05 10.

 

4 d. – 150 metų, kai (1862) Adomavoje (Pumpėnų vlsč., dab. Panevėžio sen.) gimė kunigas, knygnešys, visuomenės veikėjas STANISLOVAS STAKELĖ. 1885, baigęs Kauno kunigų seminariją, pradėjo kunigauti Švėkšnoje. Už draudžiamų leidinių platinimą ir slaptą vaikų mokymą   1890 ištremtas į Kretingos vienuolyną. Ten organizavo knygnešius, bendradarbiavo Tėvynės sarge. Atlikęs bausmę, kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. 1927 apsigyveno Rozalime. Mirė 1930 10 27 Rozalime, ten ir palaidotas.

 

13 d. – 160 metų, kai (1852) Molainiuose gimė knygnešys ADOMAS LADUKAS. Buvo vienas iš pagrindinių Garšvių knygnešių bendrovės narių. Jam patikėta tvarkyti   buhalterinius reikalus. 1895 suimtas, įkalintas, vėliau ištremtas į Sibirą. Grįžęs apsigyveno tėviškėje. 1928 paskirta knygnešio pensija. Mirė 1930 03 30. Palaidotas Ramygalos kapinėse. Po mirties apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino I-jo laipsnio medaliu. Jo pavardė įamžinta Knygnešių sienelėje Kaune.

 

13 d. – 80 metų, kai (1932) Surdegyje (Anykščių r.) gimė ekonomistas, socialinių m. dr., VU Prekybos ekonomikos katedros profesorius ARVYDAS PAJUODIS. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Išleido monografiją Mažmeninės prekybos teritorinė organizacija (1994), vadovėlius Marketingas (2000), Prekybos marketingas (2002, 2005).

 

15 d. – 110 metų, kai (1902) Alsėdžiuose (Telšių r) gimė miškininkas MEČYS JAMEIKIS. 1924 baigė Panevėžio gimnaziją. Iki 1944 dirbo Lietuvos miškų departamente, bendradarbiavo leidinyje Girių aidas. Nuo 1949 gyveno JAV. Bendradarbiavo rengiant Lietuvių enciklopediją. Mirė 1955 08 10 JAV.

 

15 d. – 75 metai, kai (1937) Lėne (Ukmergės r.) gimė tautodailininkas, medžio drožėjas JULIJONAS DIRSĖ. 1962 baigė Panevėžio politechnikumą, įsigydamas statybininko inžinieriaus specialybę. Gyvena Naujamiestyje. Savo namuose įsirengė galeriją, kurioje eksponuoja įvairius savo dirbinius iš medžio.

 

20 d. – 145 metai, kai (1867) Tiumenėje gimė gamtininkas, geologas ČESLOVAS CHMIELEVSKIS. 1877 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Vėliau gyveno ir dirbo Panevėžyje. Mirė 1921 05 25 Panevėžyje.

 

20 d. – 95 metai, kai (1917) Kubiliūnuose (Radviliškio r.) gimė aktorius, režisierius JONAS ALEKNA.  1940-1964 Panevėžio dramos teatro aktorius. 1954-1956 vyr. režisierius. Mirė 1964 09 03 Panevėžyje.

 

20 d. – 80 metų, kai (1932) Panevėžyje gimė aktorė  LAIMA LIESYTĖ. 1950-1972 Panevėžio dramos teatro aktorė. Mirė 2003 01 29 Panevėžyje.

 

Atlaidai ir šventės rajono bažnyčiose

Šilų bažnyčioje Šv. apašt. Petro ir Povilo atlaidai – birželio 29 d. (sekmadienį po 29 d.) 

Ramygalos bažnyčioje. –Šv. M. Marijos Škaplierinės atlaidai - liepos 16 d

Upytės bažnyčioje Marijos Magdalenos atlaidai – liepos 22 d. (keliami į sekmadienį prieš 22 d.) 

Geležių bažnyčioje   Šv. Jokūbo atlaidai – liepos 25 d. (keliama į artimesnį sekmadienį) 

Paįstrio  bažnyčioje Šv. Onos atlaidai – liepos 26 d. 

Naujamiesčio bažnyčioje Šv. Onos atlaidai  – liepos 26 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)