2012 m.birželio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

BIRŽELIS

 

1 d. – 50 metų, kai (1962) Kretingos r. gimė režisierius, aktorius VYTAUTAS KUPŠYS. 1984, baigęs Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete režisūrą, pradėjo dirbti Panevėžio dramos teatre. Vienas iš Panevėžio muzikinio teatro įkūrėjų. Parašė pjesių vaikams ir suaugusiems.

 

4 d -  45 metai, kai (1967) Klebonuose (Vadoklių apyl.) gimė pedagogas, socialinių m. (edukologija) dr., profesorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos bei kelių tarptautinių mokslinių organizacijų narys VINCENTAS LAMANAUSKAS. 1991 baigė VPI, 1991-1993 mokytojavo Vadoklių vidurinėje mokykloje, 1993-1997 – Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos direktorius. 1997-1998 ėjo LR Švietimo ir mokslo viceministro pareigas. Nuo 1998 dirba Šiaulių universitete Edukologijos fakultete katedros vedėju. Parengė mokslinę monografiją Gamtamokslinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje (anglų k., 2003), 15 metodinių-didaktinių leidinių, per 200 mokslinių metodinių straipsnių.

 

5 d. – 100 metų, kai (1912) Peterburge gimė kunigas LEOPOLDAS PRATKELIS. Nuo 1942 Panevėžio vyrų gimnazijos kapelionas, nuo 1957 Panevėžio kurijos prelatas ir kancleris. Liturginės komisijos, parašiusios Liturginį maldyną (1968) narys. Mirė 1983 01 07.

 

8 d. – 70 metų, kai (1942) Viekšniuose (Akmenės r.) gimė chemikas, hab. (fiziniai m., chemija) dr., profesorius ZIGMUNTAS JONAS BERESNEVIČIUS. 1954-1960 mokėsi Naujamiesčio vidurinėje mokykloje, gyveno Liberiškyje. 1962 baigė KPI. Nuo 1990 vadovavo KTU Cheminės technologijos fakulteto katedrai,  Cheminės technologijos fakulteto dekano pareigos. 35 išradimų bendraautorius, per 120 mokslinių publikacijų autorius.

 

10 d. – 450 metų, kai (1562) Lietuvos Metrikoje paminėtas Naujamiestis.

 

12 d. – 80 metų, kai (1932) Pušalote (Pasvalio r.) gimė poetas GEDIMINAS ASTRAUSKAS. 1950 Panevėžyje baigė vidurinę mokyklą.1950-1955 studijavo VU. Išleido satyrinių eilėraščių rinkinius Nemėgstu odžių (1961), Širdis ir šaukštas (1967), Kibernetija (1972), Viskas žmogiška (1982), Saulės zuikiai (1985), eilėraščių vaikams.

 
 15 d. -  120metų, kai (1892) Palaukiuose (Subačiaus vlsč., dab. Karsakiškio sen.) gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas JOKŪBAS PAULIUKAS. Prieš I-jį Pasaulinį karą emigravo į JAV. Nuo 1936 Vilnies dienraščio darbuotojas. Bendradarbiavo ir kituose JAV periodiniuose leidiniuose.

 

15 d. – 105 metai, kai (1907) Gerkiškiuose (Anykščių r.) gimė ekonomistas, ekonomikos m. dr.  ANTANAS JASYS (JASEVIČIUS). 1928 baigė Panevėžio gimnaziją, studijavo ekonomiką Vienos universitete. Ekonomikos m. dr. (1934). Bendradarbiavo žurnaluose Tautos ūkis, Akademikas. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 gyveno JAV.

 

15 d. – 70 metų, kai (1942) Banoniuose (Pasvalio r.) gimė imunologas, habil dr. (biomedicinos m.), VU Imunologijos instituto direktorius, LMA narys korespondentas  VYTAS ANTANAS TAMOŠIŪNAS. 1955-1959 mokėsi Panevėžio I-oje vidurinėje mokykloje. 1959-1965 studijavo  LVA, vėliau mokėsi aspirantūroje. Paskelbė daugiau kaip 300 publikacijų, mokslo populiarinimo knygelę  Leukozės ir virusai (1982), monografiją Virusinės limfoleukozės imunobiologija (1987), išleido keletą knygų.

 

17 d. – 55metai, kai (1957) Panevėžyje gimė vienas iš nedaugelio gamtonaudos ekonomikos specialistų Lietuvoje, dr. (socialiniai m.), docentas, VU Ekonomikos fakulteto prodekanas, Eurofakulteto programos vadovas Lietuvoje  LINAS ČEKANAVIČIUS. Svarbių mokslo darbų autorius ir bendraautorius.  Paskelbė mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje.

 

18 d. – 140 metų, kai (1872) Pakritižyje (Raguvos valsčiuje) gimė dailininkas tapytojas JONAS MACKEVIČIUS. 1901 baigė Peterburgo Dailės akademiją. Gilino studijas Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje. 1924 grįžo į Lietuvą. 1932 įkūrė Lietuvos dailininkų sąjungą. Dalyvavo dailės parodose. 1944 pasitraukė į Šveicariją. Mirė 1954 07 25 Šveicarijoje.

 

18 d. – 135 metai, kai (1877)  Švobiškyje gimė bibliotekininkė, knygnešė ELŽBIETA JODINSKAITĖ. 1896 baigė privačios Jelgavos gimnazijos 6 klases. Dalyvavo lietuvių tautinio atgimimo ir išsivadavimo judėjime. Įsigijusi lietuviškos spaudos, ją dalydavo savo pažįstamiems.  Valstybinio centrinio knygyno (bibliotekos) Panevėžio skyriaus (nuo 1937 valstybinės viešosios bibliotekos) įkūrėja ir vedėja. Priklausė Žiburėlio ir kitoms labdaringoms organizacijoms. Mirė 1951 05 03 Panevėžyje.

 

20 d. – 75 metai, kai (1937) Preidžiuose (Velžio vlsč.) gimė animacinių filmų režisierius, dailininkas, scenaristas ANTANAS JANAUSKAS. 1965 baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. 1965-1971 ir 1985-1991 Lietuvos kino studijos dailininkas, režisierius. 1991 Vilniuje įkūrė animacinių filmų studiją AJ. 1970 sukūrė pirmąjį Lietuvos kino studijos animacinį filmą  Iniciatyva. Daugelis jo sukurtų filmų pelnė apdovanojimus.

 

22 d. – 70 metų, kai (1942) Šiluose (Vadoklių vlsč.) gimė agrochemikė, habil. dr. (biomedicinos m.), LŽŪU Ekologijos katedros profesorė VANDA ŽEKONIENĖ-MASELYTĖ. 1949-1961 mokėsi Šilų ir Vadoklių mokyklose, 1961-1966 studijavo LŽŪA, vėliau studijavo aspirantūroje. Parašė 6 knygas, per 165 mokslinius straipsnius.

 

24 d. – 140 metų, kai (1872) Savučiuose (Biržų r.) gimė kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas JULIJONAS PALIUKAS. 1896 baigė Kauno kunigų seminariją. Vikaravo Latvijoje, Čekiškėje, Krinčine, Dusetose ir kt. Platino lietuvišką spaudą, bendradarbiavo Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje, kituose leidiniuose.. Nuo 1933 klebonavo Karsakiškyje. Mirė 1941 Saločiuose (Pasvalio r.).

 

28 d – 135 metai, kai (1877) Bambliuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, literatas PETRAS STRELČIŪNAS. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Nuo 1934 iki mirties Miežiškių klebonas. Išleido knygas Dusetų bažnyčios ir parapijos istorija nuo 1530 iki 1930 (1931), Siela (1936). Mirė 1937 01 16 Miežiškiuose.

 

29 d. – 60 metų, kai (1952) Grūžiuose (Pasvalio r.) gimė istorikas, paminklosaugininkas,  Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas paveldui PETRAS JUKNEVIČIUS. 1970 baigė Šeduvos vidurinę mokyklą, 1979 - VU. Nuo 1981 dirba paminklosaugininku Panevėžio rajone. Daugelio knygelių, mokymo priemonių, straipsnių apie Panevėžio kraštą autorius.

 

Atlaidai ir šventės rajono bažnyčiose

 

Spirakių bažnyčioje Šv. Trejybės atlaidai – sekmadienį po Sekminių 

Berčiūnų bažnyčioje Gedulo ir vilties diena – birželio 13 d., 18 val. Šv. Mišios ir Kryžiaus kelias  Krekenavos bažnyčioje Birželio 13 d. – Šv. Antano atlaidai (keliami į artimesnį sekmadienį).

Raguvos bažnyčioje Birželio 13 d. - Šv. Antano atlaidai (keliami į sekmadienį prieš birželio 13)

Velykių bažnyčioje Birželio 13 d. - Šv. Antano atlaidai (keliami į sekmadienį po birželio 13 d.)

Ramygalos bažnyčioje Birželio 24 d. – Šv. Jono Krikštytojo atlaidai.

Karsakiškyje ir Vadokliuose III-jį penktadienį po Sekminių Šv. Jėzaus Širdies atlaidai (keliami į artimesnį sekmadienį).