2012 m. balanžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

BALANDIS

 

2 d. – 120 metų, kai (1892) Gargžduose gimė Lietuvos kariuomenės pulkininkas JURGIS BUTKUS. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Įstojęs į Lietuvos kariuomenę savanoriu, 1919 pavasarį kovėsi Panevėžio apylinkėse su bolševikais. Nuo 1950 gyveno JAV. Mirė 1961.

 

6 d. – 120 metų, kai (1892) Gailiūnuose (dab. Panevėžio sen.) gimė rašytojas STASYS JASILIONIS. 1909 emigravo į JAV. Išleido poezijos rinkinius Bešvintantis rytas (1936), Pavasarių godos (1948). JAV lietuvių spaudoje paskelbė apsakymų, feljetonų, recenzijų, vertimų. Mirė 1950 07 30 JAV. Palaidotas Vilniuje. Lietuvoje išleista jo poezijos rinktinė Žodžiai iš širdies (1961).

 

6 d. – 100 metų, kai (1912) Kupriuose (Biržų r.) gimė kunigas FABIJONAS KIREILIS. Baigęs Kauno kunigų seminariją ir VDU Teologijos-filosofijos fakultetą, 1939 įšventintas kunigu. Kunigavo Panevėžyje, Krekenavoje ir Svėdasuose. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1951 gyveno JAV.

 

7 d. – 185 metai, kai (1827)   gimė 1863 sukilimo Panevėžio apygardos viršininkas, Birželių (dab. Panevėžio sen.) dvaro savininkas KRISTOFAS (KŠIŠTOFAS) GRUŽEVSKIS. 1863 05 09 mūšio metu sužeistas mirė. Palaidotas Birželių kapinėse.

 

8 d. – 85 metai, kai (1927) Liūdynėje (dab. Panevėžio sen.) gimė pedagogė, poetė STASĖ BALEIŠIENĖ. Mokytojavo Panevėžyje ir Vilniuje. Mirė 1993 08 30. Po mirties išleista

eilėraščių knygelę vaikams Saulės kiškutis (2001).

 

9 d. – 100 metų, kai (1912) Subačiuje (Kupiškio r.) gimė dramaturgas, visuomenės veikėjas ALGIRDAS JONAS KIAULĖNAS. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1941-1943 redagavo Panevėžio apygardos balsą. 1942-1944 – Panevėžio dramos teatro direktorius. Nuo 1947 gyveno D. Britanijoje ir JAV. Parašė dramas Audra, Sielos rauda, Miško broliai, Milžinai ir kt. Mirė 1965 06 22 Čikagoje.

 

18 d. – 60 metų, kai (1952) Pasvalyje gimė poetas, dramaturgas, teatro kritikas GIEDRIMUNDAS GABRĖNAS. Nuo 1985 – Panevėžio dramos teatro literatūrinės dalies vedėjas. 1992-1993 Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorius. Poeziją, esė, teatrines recenzijas spausdino Krantuose, Naujoje Romuvoje, Nemune ir kt. Parašė pjesę Aš nesulaukiau šauksmo iš ateities (Krantai, 1997). Išvertė kūrinių iš anglų, ispanų, lenkų, prancūzų  kalbų. Mirė 1995 09 24 Panevėžyje.

 

19 d. – 115 metai, kai (1897) Laukminiškiuose (Kupiškio r.) gimė aktorė, režisierė UNĖ BABICKAITĖ-GRAIČIŪNIENĖ. 1912 baigė Panevėžio progimnaziją. 1919-1936 gyveno JAV. Mirė 1961 08 01 Kaune.

 

22 d. – 125 metai, kai (1887) Žydeliuose (Krekenavos valsčiuje gimė kunigas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas AUGUSTINAS PETRAITIS. Baigęs mokytojų seminariją trumpai mokytojavo. Vėliau porą metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Nuo 1910 gyveno JAV, tęsė teologijos studijas. Kunigu įšventintas 1915. Kunigavo įvairiose Amerikos lietuvių parapijose. Mirė 1957 08 30 JAV.

 

22 d. – 70 metų, kai (1942) Pašiliuose (Ramygalos valsčiuje) gimė inžinierius, dr. (technologijos m.), docentas, KTU Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto Telekomunikacijų katedros vedėjas JULIUS GVERGŽDYS. 1959 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1970 – KPI. Išradimų, metodinių priemonių bei straipsnių autorius.

 

24 d. – 100 metų, kai (1912) Papiškiuose (Ramygalos valsčiuje) gimė inžinierius  JURGIS BANAITIS. Profesorius, žemės ūkio mokslų dr. Išleido knygas Daržovių ir vaisių laikymas  (1951), Vaisių ir daržovių perdirbimas (1953, 1956) ir kt. Mirė 1976 06 30 Kaune.

 

26 d. – 100 metų, kai (1912) Andrioniškyje (Anykščių r.) gimė dailininkė grafikė, tapytoja, viena iš lietuvių moderniosios dailės klasikių DOMICELĖ TARABILDIENĖ. 1924-1928 mokėsi Raguvos mokykloje ir Panevėžio gimnazijoje. Baigusi Kauno meno mokyklą 1937-1939 tobulinosi Paryžiuje. Už knygų iliustracijas apdovanota medaliais ir diplomais. Mirė 1985 09 08 Vilniuje.

 

27 d. – 70 metų, kai (1942) Kaune gimė dailininkas skulptorius GEDIMINAS KARALIUS. Kurį laiką gyveno Plačkelyje, netoli Vadoklių. Mokėsi Vadoklių vidurinėje mokykloje, 1970 baigė LDI. Dėstė M. K. Čiurlionio meno mokykloje, nuo 1989 – VDA (iki 1990 LDI), 1996-2000 Skulptūros katedros vedėjas; profesorius (1995). Nuo 1970 dalyvauja dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. Apdovanotas Lietuvos nacionaline premija (1991).  Kuria dekoratyvines skulptūras, paminklus, mažąją plastiką, kolekcines monetas. Pagal jo projektą Vadoklių seniūnijoje pastatytas paminklas, skirtas Vyčio apygardos partizanams atminti (2006).

 

27 d. – 50 metų, kai (1962) pradėtas leisti Panevėžio rajono laikraštis Tėvynė.

 

28 d. – 130 metų, kai (1882) Laboruose (Pakruojo r.) gimė rašytojas, dramaturgas, publicistas KONSTANTINAS JASIUKAITIS. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, dalyvavo 1905-1906 revoliucijos įvykiuose. 1918-1930 gyveno Šiauliuose, Vilniuje, Vakarų Europos šalyse, Panevėžyje. 1924-1926 redagavo laikraštį Panevėžio balsas. Išleido apysaką Griuvėsiuose (1913), dramą  Alkani žmonės (1907), parašė apsakymų, feljetonų, atsiminimų. Mirė 1941 08 04 Utenoje.

 

Atlaidai ir šventės rajono bažnyčiose

 

 Berčiūnų bažnyčioje Didįjį  Penktadienį 12 val. Kryžiaus kelias.

Balandžio 23 d. – Paįstrio bažnyčioje Šv. Jurgio atlaidai.