2017 m. įvykiai ir faktai

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31

650 metų, kai (1367) Livonijos ordino magistras Vilhelmas iš Vrimersheimo vedė kariuomenę prieš lietuvius į Upytės žemę. Tuomet buvo nuniokoti Molainiai, Vaišvilčiai, Nevėžninkai, Prievačka, Švaininkai.
645 metai, kai (1372) Livonijos krašto maršalas Andrėjus iš Stenbergo įsiveržė į Upytės žemę ir nuniokojo Burvelius, Barklainius, Nevėžninkus, Ramygalą, Rodus, Švaininkus, Upytę, Vadaktus, Vaišvilčius, Vaskonoius, Velžį.
510 metų, kai (1507) Panevėžyje pastatyta pirmoji bažnyčia. Aplink ją ėmė kurtis miestelis (senasis Panevėžys).
495 metai, kai (1522) Ramygaloje pastatyta pirmoji bažnyčia.
455 metai, kai (1562) Lietuvos Metrikoje minimas Naujamiestis.
450 metų, kai (1567) Upytės pavieto centru tapo Panevėžio dvaras.
450 metų, kai (1567) Lietuvos kariuomenės sąrašuose minimas Šilų dvaras.
450 metų, kai (1567) LDK kariuomenė nuniokojo Krekenavą.
335 metai, kai (1682) Teresdvario dvaro savininkas grafas Marikonis Bigailiuose pastatė Švč. Marijos Magdalenos vardo medinę koplyčią.
320 metų, kai (1697) Stanionių kaimo kapinėse pastatyta koplyčia.
290 metų, kai (1727) Panevėžyje įsikūrė vienuoliai pijorai. Tais pačiais metais pastatyta medinė Švč. Trejybės bažnyčia su vienuolynu ir mokykla prie jos.
275 metai, kai (1742) Upytėje pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia.
245 metai, kai (1772) Palaukiuose pastatyta koplyčia.
240 metų, kai(1777) paminėta, kad Raguvoje veikė parapinė mokykla.
235 metai, kai (1782) Miežiškiuose pastatyta pirmoji medinė bažnyčia.
230 metų, kai (1787) Krekenava degė.
215 metų, kai (1802) buvo sudarytas antrasis Panevėžio miesto planas, kurį pasirašė matininkas M. Markovičius.
190 metų, kai (1827) Niurkonyse pastatyta koplyčia.
175 metai, kai (1842) įsteigta Kauno gubernija ir Upytės pavietas pavadintas Panevėžio apskritimi.
165 metai, kai (1852) Ramygaloje įsteigta valdinė mokykla.
150 metų, kai (1867) Smilgiuose atidaryta valdinė mokykla, kurioje buvo mokoma rusų kalba.
150 metų, kai (1867) Smilgiai tapo valsčiaus centru.
145 metai, kai (1872) Panevėžyje įsteigta mokytojų seminarija, rengusi mokytojus visai Lietuvai.
140 metų, kai (1877) Raguvoje pastatyta stačiatikių cerkvė.
140 metų, kai (1877) pradėta laidoti Panevėžio Senamiesčio kapinėse.
130 metų, kai (1887) Karsakiškyje pastatyta dabartinė Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia.
130 metų, kai (1887) padidinta ir išplėsta Raguvos bažnyčia, pristatant šonines koplyčias.
125 metai, kai (1892) Ėriškiuose pastatyta nauja medinė, tašytų rąstų bažnyčia.
120 metų, kai (1897) Smilgiuose arbatnamyje kunigo D. Tuskenio rūpesčiu įkurta knygų skaitymo draugija.
115 metų, kai (1902) Vadaktėlių bažnyčios kuratu pradėjo dirbti Juozas Tumas-Vaižgantas. Gyveno ir dirbo Vadaktėliuose iki 1905 metų rudens.
115 metų, kai (1902) Ramygaloje įsteigta vartotojų bendrovė Žolynas, kuri savo veiklą pradėjo 1903 01 26.
110 metų, kai (1907):
Jotainiuose atidaryta pradinė mokykla.
Šiluose atidaryta pradinė mokykla.
Ėriškiuose pradėjo kunigauti rašytojas Jonas Balvočius-Gerutis. Dirbo iki 1914.
Naujamiesčio kapinėse pastatyta antkapinė skulptūra Angelas (Aut. K. Ulianskis).
Naujamiesčio mokykloje mokytojas Janulevskis įsteigė biblioteką.
Smilgiuose įvyko pirmasis lietuvių vakaras.
105 metai, kai (1912):
Naujamiestyje pastatyta pradinė mokykla.
Žibartonyse atidaryta trijų skyrių pradinė mokykla.
Šilų mokykloje pradėta mokyti lietuvių kalbos.
Krekenavoje įkurta taupmenų skolinamoji bendrovė (Kredito kooperatyvas).

95 metai, kai (1922):
Uliūnuose atidaryta valstybinė pradinė mokykla.
Skaistgiriuose atidaryta valstybinė triklasė pradinė mokykla.
Panevėžio krašto kaimai išsiskirstyti į vienkiemius.
90 metų, kai (1927):
Ramygaloje pastatytas naujas vidurinės mokyklos pastatas.
Dragonyse ir Erimaičiuose atidarytos pradinės mokyklos.
Velžyje pastatytas tiltas per Nevėžį.
85 metai, kai (1932):
Sujetuose pastatyta dviejų komplektų pradinė mokykla.
Uliūnuose kapitališkai suremontuota bažnyčia (arch. kraštietis Feliksas Bielinskis).
80 metų, kai (1937):
Krekenavoje, Raguvoje ir Ramygaloje atidarytos valstybinės viešosios bibliotekos.
Ėriškiuose pastatyta dviejų komplektų tipinė pradinė mokykla.
Žibartonyse pastatyta Šv. Vincento Pauliečio koplyčia.
Uliūnų bažnyčioje įrengti varpai ir vargonai.
Nutiestas 13 km. ilgio plentas Panevėžys-Piniava-Pumpėnai.
Maženiuose įsteigta pradinė mokykla.
70 metų, kai (1947):
Krekenavoje ir Raguvoje įsteigtos gimnazijos.
Uliūnuose įsteigta progimnazija.
Liūdynėje, Smilgiuose, Piniavoje, Tiltagaliuose, Miežiškiuose atidarytos bibliotekos.
Berčiūnų, Naujamiesčio, Raguvos, Uliūnų mokyklose įsteigtos bibliotekos.
65 metai, kai (1952):
Ramygaloje įsteigti kultūros namai.
60 metų, kai (1957):
Ramygalai suteiktos miesto teisės.
Smilgiuose įsteigti kultūros namai.
Velžyje įsteigtas medicinos punktas.
55 metai, kai (1962):
Panaikintas Ramygalos rajonas.
Šiluose pastatytas naujas mokyklos priestatas.
Bernatonių septynmetė mokykla reorganizuota į pradinę.
50 metų, kai (1967)
Trakiškyje atidaryta biblioteka.
45 metai, kai (1972):
Geležiuose pastatyta nauja mokykla.
Ramygaloje pastatytas naujas tipinis vaikų lopšelis-darželis Saulutė.
Paliūniškyje įsteigta masinė kaimo biblioteka.
Paliukuose (skulpt. J. Zikaro gimtinėje) atidarytas jo memorialinis muziejus.
respublikinės reikšmės istorijos paminklas.
Ėriškių kapinėse atidengtas akad. J. Balčikoniui antkapinis paminklas.
40 metų, kai (1977):
Panevėžyje atidaryta rajono poliklinika.
Ramygaloje pastatytas naujas vidurinės mokyklos priestatas.
Raguvos vidurinėje mokykloje įkurtas Gyvasis kampelis (mok. A. Slučkos iniciatyva).
35 metai, kai (1982):
Velžyje pastatyta nauja mūrinė trijų aukštų vidurinė mokykla.
Velžyje atidarytas felčerės-akušerės punktas.
Karpiškių kapinaitėse pastatytas paminklas gydytojui Jonui Leonui Petkevičiui.
30 metų, kai (1987):
Ustronėje atidaryta J. Tumui-Vaižgantui skirta ekspozicija (aut. V. Liegytė, arch. V.
Šepkus).
Puziniškyje atidaryta ekspozicija skirta Gabrielei Petkevičaitei-Bitei (aut. A.
Bočiulytė, arch.. V. Šepkus).
Katinuose pastatytas naujas mokyklos pastatas.
Smilgių bažnyčios šventoriuje pastatytas stogastulpis (aut. K. Nemanis).
Švenčiuliškių kapinaitėse pastatytas paminklas Lietuvos krikščionybės 600-osioms
metinėms pamineti (aut. J. Žilevičius).
25 metai, kai (1992):
Įkurtas Krekenavos regioninis parkas.
Reorganizuota Pabaltijo zoninė paukštininkystės stotis
Raguvoje pastatyta koplyčia valsčiuje gimusiems bei žuvusiems partizanams
atminti.
Garšvių kapinaitėse pastatytas stogastulpis prie knygnešės Marytės Kiaunytės
kapo ir paminklas partizanui S. Meškauskui atminti (aut. B. Mažylis).
Raguvoje prie mokyklos atidengtas koplytstulpis, kuris įamžino Panevėžio
apskrities 1945-1952 m. mokytojų tremtinių atminimą (aut. A. Mikšys).
20 metų, kai (1997):
Šilų bažnyčios šventoriuje pastatyta skulptūra Šilų gyventojams – sovietinio
genocido ir laisvės kovų aukoms atminti (aut. A. Tarabilda).
Burveliuose pastatytas stogastulpis, skirtas dievadirbio Vinco Svirskio atminimui.
Panevėžio rajone pradėjo kurtis bendruomenės.
Velžyje pašventinti maldos namai.
15 metų, kai (2002):
Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Krekenavos ir Dembavos filialuose įsteigtos Interneto skaityklos (
10 metų, kai (2007):
Panevėžio rajono viešoji biblioteka įsijungė į Europos savanorių tarnybos projektą kaip savanorius priimanti organizacija.