2017 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:26

6 d. – 115 metų, kai (1902) Keliūgaloje (Šilų parapijoje) gimė cirko artistas, vienas lietuviško cirko pradininkų Lietuvoje PETRAS TARUTIS. Mokėsi Šilų mokykloje, vėliau piemenavo, dirbo pagalbiniu darbininku Latvijos cirke Europa. 1919 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1922 mokėsi Kaune, vėliau Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą, kartu su P. Gudausku, 1929 įkūrė pirmąjį lietuvišką cirką Aušra. 1937 įsteigė cirko studiją Panevėžyje. Pokario metais buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs gyveno tėviškėje. Mirė 1974 09 06 Šiluose.

7 d. – 140 metų, kai (1877) Nečionyse gimė dailininkas, skulptorius KAZIMIERAS ULIANSKIS. 1902 įstojo į Krokuvos dailės akademiją, kurią baigęs 1907 apsigyveno Panevėžyje. Sukūrė dekoratyvinių skulptūrų Lietuvos bažnyčioms, antkapinių paminklų, biustų. Naujamiesčio kapinėse stovi jo sukurta skulptūra Angelas, skirta 1905-1907 revoliucijos aukoms atminti. Žuvo 1914 pirmajame pasauliniame kare.

8 d. – 105 metai, kai (1912) Zolotonošoje (Ukraina) gimė rašytoja, vertėja ELENA BUJOKAITĖ-ŠVELNIENĖ. 1924-1927 mokėsi Raguvos vidurinėje mokykloje, 1930 lankė Ramygalos, 1931-1934 - Panevėžio gimnaziją. Vėliau Kauno universitete studijavo prancūzų kalbą. Mokytojavo Ramygaloje ir Panevėžyje. Periodikoje paskelbė eilėraščių, novelių, vertimų. Mirė 1971 01 14.

10 d. – 55 metai, kai (1962) Rainaičiuose (Vadoklių apyl.) gimė skulptorius, VDA Fotografijos ir medijos katedros docentas ARTŪRAS RAILA. 1989 baigė VDU. Daugelio Lietuvos ir tarptautinių meno parodų dalyvis ir diplomantas. Apdovanojimai, stipendijos, rezidencijų programos: 2007 Anglijos Meno tarybos stipendija Allenheads šiuolaikinio meno centre; 2006 Schering Stiftung stipendija, Berlynas, Vokietija; 2006 Lietuvos valstybinė stipendija menininkams; 2003 Banko Hansabank meno apdovanojimas; 2014, 1999, 1994 The Westerly Trust stipendijos, Londonas, Didžioji Britanija; 1993 2-oji premija Soroso Šiuolaikinio meno centro pirmosios metinės parodos Tarp skulptūros iki objekto lietuviškai, suteikta tarptautinės žiuri; 1992 Lietuvos valstybinė stipendija jauniesiems menininkams. 1990 3-ioji premija konkurse paminklo "Įamžinti masinių lietuvių trėmimų tragediją 1940–1953 metais" projektui, Vilniaus mokytojų namai, Vilnius, Lietuva.

18 d. – 140 metų, kai (1877) Pazūkuose (Pušaloto vlsč., dab. Panevėžio sen.) gimė bankininkas, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas JONAS DOMINYKAS BLYNAS. Spaudos draudimo metais bendradarbiavo laikraštyje Naujienos. 1917 - Rusijos lietuvių Seimo Peterburge narys. Nuo 1928 Lietuvos žemės ūkio banko direktorius. Bendradarbiavo dienraščiuose Lietuvis, Lietuva, Lietuvos aidas ir. kt. Mirė 1933 06 22 Kaune.

18 d. – 70 metų, kai (1947) Krekenavoje gimė biofizikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius FELIKSAS BUKAUSKAS. 1971 baigė KMI (nuo 1998 KMU). 1991-1996 Berno universiteto (Šveicarija) Fiziologijos instituto profesorius. Nuo 1998 dirba ir Enšteino medicinos koledže Niujorke (JAV). LSSR valstybinės premijos laureatas (1983), SSRS valstybinės premijos laureatas (1988).

23 d. – 110 metų, kai (1907) Stasiuliškėse (Anykščių r.) gimė ekskunigas, publicistas, vertėjas JONAS RAGAUSKAS. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1935 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Gulbinėnuose, Smilgiuose, buvo Panevėžio gimnazijos kapelionas, profesoriavo Kauno kunigų seminarijoje. 1948 metė kunigystę. Išleido autobiografinę apysaką Ite missa est (1960), pasakojimų rinkinį Nenoriu dangaus (1963), apysaką Anuo metu (1966). Mirė 1967 10 11 Vilniuje.

24 d. – 65 metai, kai (1952) gimė Panevėžio rajono meras POVILAS ŽAGUNIS.

25 d. – 130 metų, kai (1887) Starkoniuose (Kupiškio r.) gimė dailininkas, literatas KAZYS ŠIMONIS. Vaikystėje su tėvais gyveno Stebeikiuose (dab. Ramygalos sen.). 1908 baigęs mokytojų kursus privačiai mokėsi tapybos. 1923 studijavo dailę Berlyne. Nuo 1920 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė apie 2000 kūrinių – peizažų, portretų, ekslibrių, plakatų, pašto ženklų, knygų iliustracijų ir kt. Išleido poetinės prozos knygą Girių giesmė (1936), atsiminimus Gyvenimo nuotrupos (1959). Mirė 1978 06 05 Kaune.