2017 m. liepos mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:26

1 d. – 105 metai, kai (1912) Vėlaikiuose (Utenos r.) gimė kunigas, poetas ANTANAS RAMEIKIS. 1945 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Nuo 1976 Ramygalos bažnyčios altarista su vikaro teisėmis ir pareigomis. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Rašė eilėraščius, noveles, vaizdelius. Mirė 1991 02 Ramygaloje.

4 d. – 155 metai, kai (1862) Adomavoje (Pumpėnų vlsč., dab. Panevėžio sen.) gimė kunigas, knygnešys, visuomenės veikėjas STANISLOVAS STAKELĖ. 1885, baigęs Kauno kunigų seminariją, pradėjo kunigauti Švėkšnoje. Už draudžiamų leidinių platinimą ir slaptą vaikų mokymą 1890 ištremtas į Kretingos vienuolyną. Ten organizavo knygnešius, bendradarbiavo Tėvynės sarge. Atlikęs bausmę, kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. 1927 apsigyveno Rozalime. Mirė 1930 10 27 Rozalime, ten ir palaidotas.
13 d. – 165 metai, kai (1852) Molainiuose gimė knygnešys ADOMAS LADUKAS. Buvo vienas iš pagrindinių Garšvių knygnešių bendrovės narių. Jam patikėta tvarkyti buhalterinius reikalus. 1895 suimtas, įkalintas, vėliau ištremtas į Sibirą. Grįžęs apsigyveno tėviškėje. 1928 paskirta knygnešio pensija. Mirė 1930 03 30. Palaidotas Ramygalos kapinėse. Po mirties apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino I-jo laipsnio medaliu. Jo pavardė įamžinta Knygnešių sienelėje Kaune.

15 d. – 80 metų, kai (1937) Lėne (Ukmergės r.) gimė tautodailininkas, medžio drožėjas JULIJONAS DIRSĖ. 1962 baigė Panevėžio politechnikumą, įsigydamas statybininko inžinieriaus specialybę. Gyvena Naujamiestyje. Savo namuose įsirengė galeriją, kurioje eksponuoja įvairius savo dirbinius iš medžio.