2017 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:26

4 d - 50 metų, kai (1967) Klebonuose (Vadoklių apyl.) gimė pedagogas, socialinių m. (edukologija) dr., profesorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos bei kelių tarptautinių mokslinių organizacijų narys VINCENTAS LAMANAUSKAS. 1991 baigė VPI, 1991-1993 mokytojavo Vadoklių vidurinėje mokykloje, 1993-1997 – Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos direktorius. 1997-1998 ėjo LR Švietimo ir mokslo viceministro pareigas. Nuo 1998 dirbo Šiaulių universitete Edukologijos fakultete katedros vedėju. Įmonės Scientia Socialis, UAB vadovas. Parengė mokslinę monografiją Gamtamokslinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje (anglų k., 2003), 15 metodinių-didaktinių leidinių, per 200 mokslinių metodinių straipsnių.

15 d. - 125 metai, kai (1892) Palaukiuose (Subačiaus vlsč., dab. Karsakiškio sen.) gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas JOKŪBAS PAULIUKAS. Prieš I-jį Pasaulinį karą emigravo į JAV. Nuo 1936 Vilnies dienraščio darbuotojas. Bendradarbiavo ir kituose JAV periodiniuose leidiniuose.

18 d. – 145 metai, kai (1872) Pakritižyje (Raguvos valsčiuje) gimė dailininkas tapytojas JONAS MACKEVIČIUS. 1901 baigė Peterburgo Dailės akademiją. Gilino studijas Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje. 1924 grįžo į Lietuvą. 1932 įkūrė Lietuvos dailininkų sąjungą. Dalyvavo dailės parodose. 1944 pasitraukė į Šveicariją. Mirė 1954 07 25 Šveicarijoje.

18 d. – 140 metų, kai (1877) Švobiškyje gimė bibliotekininkė, knygnešė ELŽBIETA JODINSKAITĖ. 1896 baigė privačios Jelgavos gimnazijos 6 klases. Dalyvavo lietuvių tautinio atgimimo ir išsivadavimo judėjime. Įsigijusi lietuviškos spaudos, ją dalydavo savo pažįstamiems. Valstybinio centrinio knygyno (bibliotekos) Panevėžio skyriaus (nuo 1937 valstybinės viešosios bibliotekos) įkūrėja ir vedėja. Priklausė Žiburėlio ir kitoms labdaringoms organizacijoms. Mirė 1951 05 03 Panevėžyje.

20 d. – 80 metų, kai (1937) Preidžiuose (Velžio vlsč.) gimė animacinių filmų režisierius, dailininkas, scenaristas ANTANAS JANAUSKAS. 1965 baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. 1965-1971 ir 1985-1991 Lietuvos kino studijos dailininkas, režisierius. 1991 Vilniuje įkūrė animacinių filmų studiją AJ. 1970 sukūrė pirmąjį Lietuvos kino studijos animacinį filmą Iniciatyva. Daugelis jo sukurtų filmų pelnė apdovanojimus. Mirė 2016 02 23.

22 d. – 75 metai, kai (1942) Šiluose (Vadoklių vlsč.) gimė agrochemikė, habil. dr. (biomedicinos m.), LŽŪU Ekologijos katedros profesorė VANDA ŽEKONIENĖ-MASELYTĖ. 1949-1961 mokėsi Šilų ir Vadoklių mokyklose, 1961-1966 studijavo LŽŪA, vėliau studijavo aspirantūroje. Parašė 6 knygas, per 165 mokslinius straipsnius.

24 d. – 145 metai, kai (1872) Savučiuose (Biržų r.) gimė kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas JULIJONAS PALIUKAS. 1896 baigė Kauno kunigų seminariją. Vikaravo Latvijoje, Čekiškėje, Krinčine, Dusetose ir kt. Platino lietuvišką spaudą, bendradarbiavo Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje, kituose leidiniuose.. Nuo 1933 klebonavo Karsakiškyje. Mirė 1941 Saločiuose (Pasvalio r.).

28 d – 140 metų, kai (1877) Bambliuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, literatas PETRAS STRELČIŪNAS. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Nuo 1934 iki mirties Miežiškių klebonas. Išleido knygas Dusetų bažnyčios ir parapijos istorija nuo 1530 iki 1930 (1931), Siela (1936). Mirė 1937 01 16 Miežiškiuose.

29 d. – 65 metai, kai (1952) Grūžiuose (Pasvalio r.) gimė istorikas, paminklosaugininkas, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vyresnysis specialistas paveldui PETRAS JUKNEVIČIUS. 1970 baigė Šeduvos vidurinę mokyklą, 1979 - VU. Nuo 1981 dirba paminklosaugininku Panevėžio rajone. Daugelio knygelių, mokymo priemonių, straipsnių apie Panevėžio kraštą autorius.