2016 m. gruodžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

10 d. – 150 metų, kai (1866) Preičiūnuose (Pakruojo r.) gimė JONAS KARBAUSKAS, kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, slaptų lietuviškų mokyklų steigėjas. 1901-1902 kunigavo Vadaktėliuose. Steigė Panevėžio apskrityje slaptas lietuviškas mokyklas, kartu su G. Petkevičaite-Bite įkūrė Panevėžio kalinių globos draugiją. Mirė 1929 08 23 Panevėžyje.

10 d. – 85 metai, kai (1931) Oreliuose (Krekenavos vls.) gimė ALGIMANTAS RAZIŪNAS, pedagogas, poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. 1952 mokytojavo Jotainių septynmetėje mokykloje, 1962-1971 mokytojavo ir direktoriavo Skaistgirio aštuonmetėje mokykloje. Išleido eilėraščių rinkinius “Jaunystės meilė” (1977), “Jums, vaikučiai” (1999), “Nuostabiausioji tėvynė” (2000). Mirė 2005 08 27.

19 d. – 80 metų, kai (1936) Ūsiškyje (Karsakiškio vls.) gimė JUOZAS MĖDŽIUS, poetas. Išleido eilėraščių rinkinį “Vieversių žiema” (1994). Mirė 1994 05 03 Panevėžyje, palaidotas Žiliškiuose (Karsakiškio sen.).

24 d. – 110 metų, kai (1906) Gustoniuose (Naujamiesčio vls.) gimė JUOZAS MIKŠYS, Lietuvos kariuomenės karininkas, pedagogas. Mirė 1980 01 16.

26 d. – 60 metų, kai (1956) Panevėžyje gimė ALFRIDAS PAJUODIS, skulptorius. Nuo 1988 – Lietuvos, nuo 2002 – Berlyno dailininkų sąjungos narys. Dalyvauja parodose bei simpoziumuose Lietuvoje ir užsienyje.

27 d. – 110 metų, kai (1906) Naujadvaryje gimė JONAS JUŠKA, Lietuvos kariuomenės karininkas, pedagogas.

30 d. – 55 metai, kai (1961) Šilininkuose (Klaipėdos r.) gimė ANTANAS POCIUS, Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.