2016 m. lapkričio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

1 d. – 100 metų, kai (1906) Vadokliuose gimė BRONIUS DAUNORAS, žurnalistas, redaktorius. Yra dirbęs "Lietuvos aido” administracijoje, "Ūkininko patarėjo” ir "Sodybos” redakcijose. Anglijoj — Coventry turėjo mažą spaustuvėlę, leido humoro laikraštį "Apuoką”, žurnalą "Klajūnas”, paskui pradėjęs "Nidos” leidinių spausdinimą. B. Daubaro slapyvardžiu yra išspausdinęs apysakas "Čekisto naguose”, "Išpirktoji mirtis”, "Preferansas tamsoje”, "Nylono adytoja”, "Mėlyna suknelė”, "Duonos beieškant”, "Medinė širdis”. Mirė 1985 06 07 Londone.

13 d. – 120 metų, kai (1896) Bučioniuose (Kėdainių r.) gimė JURGIS KIAUNĖ, Lietuvos kariuomenės savanoris, pedagogas, teisininkas. 1919 01 06 stojo savanoriu į Panevėžio būrį. Nuo 1940 mokytojavo Panevėžio ir Vilkaviškio gimnazijose. 1944 pasitraukė į Vakarus. Mirė 1983 02 04 Niujorke.

14 d. – 100 metų, kai (1916) Vėriškiuose (Radviliškio r.) gimė ANTANAS VALANTINAS, kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas. Kunigavo įvairiose parapijose. 1952 – Miežiškių klebonas, nuo 1957 – Vadaktų (Radviliškio r.) klebonas. Išleido eilėraščių rinkinių, tautosakos darbų. Mirė 2003.

18 d. – 135 metai, kai (1881) Paliukų kaime gimė JUOZAS ZIKARAS, vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, profesorius.. Panevėžyje sukūrė daugelį nepriklausomos Lietuvos simboliais tapusių meno kūrinių: Laisvės statulą, Knygnešio skulptūrą, pirmąsias lietuviškas monetas, bareljefą Nežinomo kareivio kapui, daugelio iškilių valstybės veikėjų biustus ir bareljefus ir kt. Mirė 1944 11 10 Kaune.

20 d. – 140 metų, kai (1876) Garšviuose (Naujamiesčio vls.) gimė MARIJONA KIAUNYTĖ, KIAUNIUKĖ, knygnešė, daraktorė. Platino Garšvių knygnešių draugijos gaunamą lietuvišką spaudą, daraktoriavo Mickiemės, Garšvių, Papušių ir kituose kaimuose. Mirė 1952 01 11 Garšviuose, ten pat ir palaidota.

20 d. – 100 metų, kai (1916) Žaliosios vns. (Piniavos vls.) gimė BALYS BRAZDŽIONIS, žurnalistas. Po karo pasitraukė į Vakarus. Dirbo Čikagos radijuje, lietuvių televizijoje. Mirė 1996 10 06 Čikagoje.

24 d. – 90 metų, kai (1926) Kaltinėnuose (Tauragės r.) gimė STASYS PLIENIUS, pedagogas, Lietuvos kariuomenės karininkas, partizanas. Mokytojavo Šilų mokykloje, kurioje 1948-1949 buvo Vyčio apygardos štabas. 1949 08 26 suimtas, kalintas, vėliau ištremtas. 1956 grįžo į Lietuvą. Mirė 2005 07 25 Šiauliuose.

25 d. – 85 metai, kai (1931) Druciškiuose (Pasvalio r.) gimė BRONIUS ZAVACKIS, liaudies menininkas, poetas. Nuo 1978 gyveno Karšinaukoje (Miežiškių sen.). Mirė 1991 Karšinaukoje.

28 d. – 105 metai, kai (1911) Stolaukėlyje (Vilkaviškio r.) gimė BEATRIČĖ GRINCEVIČIŪTĖ, dainininkė. Vaikystę praleido Gegužinės dvare netoli Paįstrio. 1944-1946 – Lietuvos filharmonijos, 1956-1965 – Lietuvos radijo dainininkė. Mirė 1988 11 17 Vilniuje.