2016 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

3 d. – 90 metų, kai (1926) Dembavoje gimė ALGIRDAS KAZIMIERAS JACKEVIČIUS, gydytojas, habil. biomedicinos m. dr., profesorius, daugelio knygų medicinos klausimais autorius ir bendraautorius.

4 d. – 85 metai, kai (1931) Praščiūnuose (Raguvos vls.) gimė POVILAS KIZIS, bibliotekininkas. 1957-1975 dirbo Lietuvos respublikinėje bibliotekoje. Sudarė, redagavo, išvertė ir pritaikė Lietuvos bibliotekoms metodinių leidinių ir instruktyvinių dokumentų, dalyvavo IFLA sesijose. Mirė 1988 02 20 Klaipėdoje.

13 d. – 180 metų, kai (1836) Vėžionyse (Kupiškio r.) gimė DOMINYKAS PALIONIS-PĖŽA, poetas, kunigas. Baigęs Varnių kunigų seminariją kunigavo Raguvoje. Dalyvavo 1863 sukilime. Sukilimui pralaimėjus, emigravo. Mirė po 1882.

18 d. – 125 metai, kai (1891) Daugeliškiuose (Krekenavos vls.) gimė ANTANAS SEREIKA, savanoris, viršila, 1919 vasario 10 d. kautynėse su bolševikais ties Šėta sunkiai sužeistas. Pirmajam Lietuvos laisvės kovotojui invalidui mūšio vietoje Šėtos visuomenė buvo pastačiusi paminklą.

21 d. – 130 metų, kai (1886) Kazokuose (Krekenavos vls.) gimė POVILAS LUKŠYS, Lietuvos kariuomenės savanoris, pirmasis 1919 žuvęs kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės. Už narsumą apdovanotas (po mirties) Vyties kryžiumi. Gimtinėje, sodybos vietoje 1992 jo atminimui pastatytas paminklinis akmuo.

22 d. – 100 metų, kai (1916) Paliečiuose (Pakruojo r.) gimė ANTANAS PETRAUSKAS, kunigas, nuo 1963 Raguvos klebonas, nuo 1966 ir Raguvos dekanas. Mirė 1987 08 31
Raguvoje.

23 d. – 180 metų, kai (1836) Švaininkuose (Smilgių vls.) gimė ADOMAS GIEDRIKAS, knygnešys. Platino knygas Smilgių apylinkėse. Mirė 1904 02 12. Palaidotas Kairių kaimo kapinėse.

23 d. – 100 metų, kai (1916) Antanavoje (Panevėžio vls.) gimė VYTAUTAS SIMEONAS KUZMINSKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas.

26 d. – 645 metai, kai (1371) Livonijos ordino magistras Vilhelmas įsiveržė į lietuvių žemę ir per 4 dienas nuniokojo Velžį, Moniūnus, Molainius, Prievačką, Švaininkus, Upytę, Linkuvėlę.