2016 m. liepos mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

1 d. – 100 metų, kai (1916) Raguvoje gimė BRONIUS MASIOKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas, aviatorius, inžinierius, žodynų rengėjas. Nuo 1949 gyveno JAV. Kartu su žmona Evelina Kolupailaite-Masiokiene parašė lietuvių-anglų kalbų žodyną (1992) bei anglų-lietuvių kalbų idiomų žodyną (1994). Mirė 2000 04 11 JAV.

8 d. – 105 metai, kai (1911) Dembavoje gimė JONAS KLIMAŠAUSKAS, poetas, liaudies menininkas. Išleido eilėraščių rinkinį “Plūduriuojančios lelijos” (1939). Mirė 1970 11 17 Ukmergėje.

8 d. – 90 metų, kai (1926) Degionyse (Naujamiesčio vls.) gimė JANINA ŽĖKAITĖ, literatūros tyrinėtoja, habil. humanitarinių m. dr. 1937-1938 mokėsi Berčiūnų pradinėje mokykloje. 1946 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. Paskelbė studijas: “A. Vienuolio kūryba iki 1917 metų”(1957), “Antonas Čechovas ir lietuvių apsakymas” (1969), “Lietuvių romanas” (1970), “Impresionizmas ir ekspresionizmas lietuvių prozoje” (1977), monografijas “Šatrijos ragana” (1984), “Žemaitė” (1991), “Jurgis Savickis” (1994) ir kt., parengė knygą “Apie Jurgį Savickį: Atsiminimai, dokumentai, kritika” (2000). Mirė 2006 07 28.

12 d. – 70 metų, kai (1946) Paįstryje gimė EMILIJA TALOČKIENĖ, dailininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1984). Parodose dalyvauja nuo 1967. Dirba akvarelės, sieninės tapybos, grafikos srityje. Nuo 1998 gyvena Vilniuje.

14 d. – 60 metų, kai (1956) Panevėžyje gimė IRENA BREIVIENĖ, tekstilininkė, tapytoja. Nuo 1985 dalyvauja parodose.

16 d. – 90 metų, kai (1926) Čižiūnuose (Trakų r.) gimė VINCAS STEPONAVIČIUS, pedagogas, poetas, Tėviškės pažinimo draugijos ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. 1964-1992 mokytojavo Krekenavoje. Bendradarbiauja spaudoje, gyvena Krekenavoje.

20 d. – 120 metų, kai (1896) Oreliuose (Krekenavos vls.) gimė ALFONSAS ANTANAITIS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1975 02 14 Kaune.

20 d. – 70 metų, kai (1946) Kunigiškiuose (Ramygalos vls.) gimė VYTAUTAS MIŠKINIS, inžinierius, technikos m. dr. 1964 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą.

23 d. – 115 metų, kai (1901) Deveikiškyje (Krekenavos vls.) gimė VLADAS KRIŠČIŪNAS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės karininkas, gydytojas. Mirė 1974 09 07 Batumyje.

23 d. – 50 metų, kai (1966) Krekenavoje gimė DAIVA MORKŪNIENĖ-KLIKŪNAITĖ, Lietuvos orientavimosi sporto meistrė, daugkartinė orientavimosi sporto čempionė.

29 d. – 100 metų, kai (1916) Naujadvaryje (Ramygalos vls.) gimė ALFAS BRINKA, aktorius, režisierius. Mokėsi Ramygalos gimnazijoje. 1944 pasitraukė į Vakarus. Mirė 1979 07 17 JAV.

30 d. – 110 metų, kai (1906) Naujamiestyje, švenčiant Šv. Onos atlaidus, tarp susirinkusių žmonių ir caro policijos įvyko susirėmimas, kurio metu žuvo 4 žmonės, dar keli buvo sužeisti. Žuvusiems Naujamiesčio kapinėse 1907 pastatytas paminklas (skulpt. K. Ulianskis).