2016 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

1 d. – 85 metai, kai (1931) Paaptekyje (Vadoklių vls.) gimė MYKOLAS MASIOKAS, bibliotekininkas, literatas. Dirbo įvairiose techninėse bibliotekose Vilniuje. Sudarė atmenų skaitytojams, žinynų. Išleido grožinės literatūros knygas “Užburta lentelė” (1998), “Masažas”(2001), prisiminimus “Volungės švilpavimai” (2002), “Milžinų giria: pasakos ir pjesės vaikams” (2004), “Senis ir šunėkas” (2004).

7 d. – 90 metų, kai (1926) Kuršiuose (dab. Ramygalos sen.) gimė PETRAS PEČELIŪNAS, pedagogas, literatas. Parašė dokumentines apysakas “Teisybės kaina”(1998) ir “Negęstanti viltis” (2002).

8 d. – 110 metų, kai (1906) Karužiškiuose (Velžio vls.) gimė POVILAS NAKROŠIS, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys. Mirė 1936 05 20 Kaune.

11 d. – 105 metai, kai (1911) Užpaliuose (Utenos r.) gimė PRANAS TAMOŠIŪNAS, pedagogas, Karsakiškio mokyklos muziejaus įkūrėjas. Didžiąją gyvenimo ir veiklos dalį paskyrė Panevėžio kraštui. Mokytojavo Paįstrio, Naujamiesčio, Karsakiškio mokyklose. Mirė 2005 09 22.

14 d. – 75 metai, kai (1941) prasidėjo masiniai Lietuvos žmonių trėmimai į Sibirą. Iš Panevėžio apskrities ištremti 526 ir suimti 77 asmenys. Labiausiai nukentėjo mokytojai, kariškiai, kiti inteligentai.

14 d. – 75 metai, kai (1941) Berčiūnuose Jono Barausko vadovaujami šauliai organizavo partizanų būrį.

14 d. – 95 metai, kai (1921) Ibutoniuose (Krekenavos vls.) gimė JONAS TĖVAINIS, liaudies kūrėjas, medžio meistras. Drožia kryžius, kitus smulkius medžio kūrinius.

15 d. – 70 metų, kai (1946) Naujamiestyje gimė ANGELĖ KIAULAKIENĖ, kalbininkė. Nuo 1969 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute (nuo 1990 m. Lietuvių kalbos institutas). 1996–2000 m. dar dėstė Kauno technologijos universitete, nuo 2001 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja, nuo 2002 m. VGTU Humanitarinio instituto Lietuvių kalbos katedros vedėja, nuo 1998 m. docentė. Paskelbė straipsnių terminologijos, kalbos kultūros klausimais.

17 d. – 90 metų, kai (1926) Smilgiuose gimė ALBERTAS PEČIUKĖNAS, ichtiologas, habil. biomedicinos m. dr., monografijos bei daugelio mokslinių darbų autorius.

19 d. – 135 metai, kai (1881) Rinkuškiuose (Biržų r.) gimė STANISLOVAS NASTOPKA, Lietuvos kariuomenės generolas. 1919 – Panevėžio rinktinės vadas. Mirė 1938 10 19.