2016 m. balanžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

5 d. – 160 metų, kai (1856) Rymiškiuose (Smilgių vls.) gimė JURGIS KLYKŪNAS, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, knygnešys nuo 1883, daraktorius. Mirė 1907 02 07 Smilgiuose, palaidotas Smilgių kapinėse.

12 d. – 110 metų, kai (1906) Gruzdiškyje (Ramygalos vls.) gimė SIMONAS BALTUŠKA, Lietuvos kariuomenės karininkas, Šaulių sąjungos narys. Sovietams okupavus Lietuvą suimtas, kalintas Archangelsko sr.. Žuvo lageryje 1942.

13 d. – 80 metų, kai (1936) Kirmėliuose, Raguvos vls. gimė ALGIRDAS ANTANAS KULBOKAS, jūreivis, laivų kapitonas. 1954 baigė Raguvos vidurinę mokyklą. 1957 m. baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą. Buvo Žvejybos laivyno kapitonų asociacijos vadovu, tolimojo plaukiojimo kapitonu, vėliau vadovavo gelbėjimo laivui-kranui „Rambynas“. Pasitraukęs iš laivyno ir išėjęs į pensiją, dėstė Klaipėdos laivininkų mokyklos moksleiviams, yra aktyvus visuomenininkas. A. A. Kulbokas apdovanotas Jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu (2006).

16 d. – 95 metai, kai (1921) Švaininkuose (Smilgių vls.) gimė KAZYS ĖRINGIS, ekologas, visuomenės veikėjas, habil. dr. (biomedicinos m.; žemės ūkio m. dr. (1967), tarptautinės geografų sąjungos narys (1976). Svarbiausi veikalai: “Lietuvos ilgalaikės kultūrinės ganyklos, jų tręšimas ir naudojimas” (1964, rusų k.), “Kraštovaizdžio ekologija ir estetika” (su kt., 1975, rusų k.), “Lietuvos kariuomenės tragedija” (1993). 1881-1992 gyveno JAV. 1993 grįžęs į Lietuvą dirbo Botanikos institute. Mirė 2006 11 21 Vilniuje.

17 d. – 80 metų, kai (1936) Biliūnuose (Miežiškių vls.) gimė STANISLOVAS ŠIMONĖLIS, liaudies kūrėjas, medžio meistras. Nuo 1973 drožia daugiausia mitologinės tematikos medžio darbus, kaukes.

18 d. – 110 metų, kai (1906) Rymiškiuose (Smilgių vls.) gimė JONAS ŠUKYS, pedagogas, rašytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas, politinis kalinys. Išleido apsakymų rinkinį “Vieškelis pro kaimą” (1935), romaną “Komunistas” (1937), parašė atsiminimų knygą “Mane nuteisė sušaudyti” (paskelbta 1993). Mirė 1987 01 31 Vilniuje.

22 d. – 105 metai, kai (1911) Povilauskuose (Naujamiesčio vls.) gimė JONAS DŽIUGAS, Lietuvos kariuomenės karininkas.

22 d. – 95 metai, kai (1921) Praščiūnuose (Raguvos vls.) gimė JURGIS SAVAITIS (SAVICKAS), žurnalistas, pedagogas, vertėjas.. Po karo gyveno JAV, bendradarbiavo spaudoje.

28 d. – 110 metų, kai (1906) Subačiuje (Kupiškio r.) gimė ANTANAS JUŠKA, kunigas, švietėjas. 1929-1937 – Panevėžio Šv.Petro ir Povilo bažnyčios vikaras ir amatų mokyklos kapelionas, vėliau kunigavo Troškūnuose. 1945-1949 – Ramygalos klebonas. 1949 balandžio mėnesį ištremtas į Sibirą. Grįžo 1956. Kunigavo Zarasuose, Švendriškėje, nuo 1989 – Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altarista. Mirė 1991 02 15 Panevėžyje.

28 d. – 80 metų, kai (1936) Žibartoniuose (Krekenavos vls.) gimė ANTANAS ANTANAITIS, agronomas, agrarinių m. dr. (1993). Išleido keletą knygų augalų tręšimo klausimais.