2016 m. sausio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

1 d. – 70 metų, kai (1946) Glebauskuose (Ramygalos vls.) gimė JERONIMAS LAUCIUS, Lietuvos inžinierius, spaudos darbuotojas, vaikų rašytojas, leidėjas.. 1963 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1968 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo energetiko inžinieriaus specialybę. Dirbo įvairų ūkinį ir administracinį darbą. Nuo 1988 m. žurnalo „Žvaigždutė“ vyr. redaktorius. Nuo 1994 m. leidyklos „Trys žvaigždutės“ direktorius. Nuo 1994 m. Pasaulinės lietuvių vaikų literatūros asociacijos „Lietuviška vaikų knyga“ prezidentas.
Išleido aforizmų, miniatiūrų rinkinius, lyrinių novelių rinktines “Jei tau sunku” (1996), “Požeminio sodo žydėjimas” (1998), „Pasek man pasaką“ (1999), „Įsimylėjusi pasaka“ (2000), „Susipažinkime: aš elektra!“ (2001), „Vaivos kelias“ (2004), „Į save – kaip į stebuklą“ (2005), „Energijos rūmų šviesa“ (2006) ir kt.

2 d. – 115 metų, kai (1901) Vinikiuose (Smilgių vls.) gimė AUGUSTAS JANĖLIŪNAS, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės karininkas.

9 d. – 55 metai, kai (1961) Raguvoje gimė EGIDIJUS RADVENSKAS, dailininkas keramikas. Nuo 1988 dalyvauja parodose ir simpoziumuose Austrijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Olandijoje, Vokietijoje, surengė personalinių parodų. Nuo 1997 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 2010 pelnė pirmąją vietą ir prof. Liudviko Strolio vardo premiją Vilniaus keramikos meno bienalėje. Kūrinių yra įsigiję Lietuvos meno muziejai. Tarptautinių keramikos simpoziumų Panevėžyje vienas iš organizatorių bei dalyvių. Sukūrė kūrinių visuomeninių pastatų interjerams.

13 d. – 185 metai, kai (1831) Suvainiuose (Kupiškio r.) gimė JONAS KATELĖ, kunigas, švietėjas, A. Strazdo biografas. 1856-1858 – Naujamiesčio bažnyčios vikaras. Ilgą laiką kunigavo Panemunėlyje (Rokiškio r.). Mirė 1908 05 08 Panemunėlyje.

13 d. – 105 metai, kai (1911) Zatūniškyje (Vadoklių vls.) gimė KAZYS ZUPKA ( tikr. KECIORIS ), poetas, pedagogas. Mokėsi Raguvos, Ramygalos vidurinėse mokyklose. Išleido eilėraščių rinkinius “Žuvėdros bangose” (1931), “Balsas žemei” (1935), “Mergaitė su žibuoklėm” (1938), “Derliaus varpos” (1946, 1996). Mirė 1999 06 18 Kaune, palaidotas Vadokliuose.

14 d. – 105 metai, kai (1911) Žvirbliuose (Ramygalos vls.) gimė STEPAS PIKŠRYS, Lietuvos kariuomenės karininkas, rašytojas, pedagogas. Išleido apsakymų rinkinį “Ežerai žydi” (1937), romaną “Žemė vaitoja” (1939). Mirė 1964 11 06 Vilniuje, palaidotas Kaune.

18 d. – 120 metų, kai (1896) Baroniškiuose (Panevėžio vls.) gimė PETRAS BLIUMAS, pedagogas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Panevėžio Gimtajam kraštui tirti draugijos narys. Kurį laiką mokytojavo Lepšių pradžios mokykloje. 1949 emigravo į JAV, mokytojavo Detroite. Mirė 1988 JAV.

18 d. – 120 metų, kai (1896) Ramygaloje gimė JUOZAS ŽUKAS, pedagogas, visuomenės veikėjas. 1942 žuvo Sibire.

21 d. – 105 metai, kai (1911) Naujadvaryje (Ramygalos vls.) gimė ALFONSAS JUŠKA, Lietuvos kariuomenės karininkas, agronomas, visuomenės veikėjas. Nuo 1949 gyveno Detroite (JAV). Dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje. Mirė 1991 10 27 JAV.

24 d. – 155 metai, kai (1861) Rimaisuose (Ramygalos vls.) gimė TEODORAS KUODIS, gydytojas, medicinos m. dr. (1903). 1895-1903 gyveno ir dirbo JAV. 1904 persikėlė gyventi į Minską, dirbo gubernijos ligoninėje chirurgu. Mirė 1917 07 09.

25 d. – 80 metų, kai (1936) Asteikiuose (Radviliškio r.) gimė ROMUALDAS GRIGAS, sociologas, Lietuvos MA narys korespondentas (2003), tarptautinės informatizavimo asociacijos prie JT narys, habil. dr. (socialiniai m.; filosofijos m. dr. 1982). Mokėsi Naujamiesčio vidurinėje mokykloje. Parašė apsakymų rinkinį “Medaus skonis” (1987), apysaką “Degantis sniegas” (1989), išleido veikalų, tęstinių mokslinių leidinių, parašė straipsnių filosofijos bei sociologijos klausimais. Apdovanotas Lietuvos nacionaline premija (2002).

27 d. – 145 metai, kai (1871) Vaivaduose (Piniavos vls.) gimė SILVESTRAS GRINKEVIČIUS, statybos inžinierius, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. 1919-1922 Lietuvos susisiekimo ministro pavaduotojas, VDU profesorius (1928). Išleido knygas: “Mediniai tiltai” (1929), “Pastatams skaičiuoti daviniai” (1932), “Geležinės konstrukcijos” (1933). Mirė 1942 10 31 Romainiuose (Kauno r.).

28 d. – 105 metai, kai (1911) Užliaušiuose (Krekenavos vls.) gimė VINCAS MAŽEIKA, teisininkas, Lietuvos kariuomenės karininkas.