2016 m. įvykiai ir faktai

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31

515 metai, kai (1501) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą minimas Raguvos dvaras ir valsčius.

450 metų, kai (1566) sudarytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Upytės pavietas.

430 metų, kai (1586) minimas Raguvos miestelis.

430 metų, kai (1586) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti Bliūdžiai, Glebauskai, Karveliai, Miežiškiai, Raukštoniai, Tarnagala, Tiltagaliai.

430 metų, kai (1586) Upytėje kilo gaisras, kurio metu sudegė beveik visas miestelis.

420 metų, kai (1596) pirmą kartą minimi Akmeniai.

385 metai, kai (1621) Upytėje nustojo veikti evangelikų reformatų bažnyčia.

370 metų, kai (1646) Naujadvario dvaro savininkas Puzinas Geležiuose pastatė koplyčią.

355 metai, kai (1661) Smilgiuose pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia.

230 metų, kai (1781) Ramygaloje, kanauninko Mikalojaus Tiškevičiaus rūpesčiu, vietoj sudegusios bažnyčios pastatyta nauja, medinė, šiaudais dengtu stogu bažnyčia.

235 metai, kai (1781) Vadokliuose Upytės vaitas, Vadoklių dvarininkas Anupras Belozaras pastatė pirmąją bažnyčią.

235 metai, kai (1781), apygardos maršalkos Jurgio Siesickio rūpesčiu, į Paįstrio kapines perkelta Stanionių koplyčia.

235 metai, kai (1781) Panevėžyje pastatyta nauja Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Ji išliko iki 1884.

235 metai, kai (1781) Ramygaloje ir Vadokliuose veikė parapijų mokyklos.

220 metų, kai (1796) įsteigta Upytės apskritis su centru Panevėžyje. Priklausė Vilniaus gubernijai (iki 1843).

210 metų, kai (1806) Smilgiuose įsteigta pradinė mokykla.

205 metai, kai (1811) Panevėžys tapo valstybės miestu.

205 metai, kai (1811) Žibartonių dvarininkas Vincentas Vyšniauskas pastatė medinę Žibartonių koplyčią.

200 metų, kai (1816) Raguvoje, klebono Jurgio Zubavičiaus rūpesčiu, pastatyta 3-oji medinė bažnyčia.

190 metų, kai (1826) Panevėžyje pradėta akmenimis grįsti gatves.

185 metai, kai (1831) Karsakiškyje dvarininkas Galiofas pastatė 2-ąją medinę bažnyčią.

155 metai, kai (1861) Mykolo Švoinickio rūpesčiu ir lėšomis pastatyta Rodų koplyčia (pagal italų architekto K. C. Anikinio projektą).

155 metai, kai (1861) dvarininko Simono Taugino lėšomis pastatyta Memenčių koplytėlė.

140 metų, kai (1876) Vadokliuose klebono Jono Balvočiaus-Geručio rūpesčiu padidinta bažnyčia. Pastatytos šoninės koplyčios, pastatas pakeltas ant aukštų akmens mūro pamatų.

140 metų, kai (1876) Ramygaloje ir Naujamiestyje įkurtos taupmenų-skolinamosios bendrovės (smulkaus kredito kooperatyvai).

125 metai, kai (1891) Panevėžyje S. Montvila atidarė mielių ir spirito fabriką.

120 metų, kai (1896) Smilgiuose kunigas Domininkas Tuskenis įkūrė slaptą biblioteką, kuri išsilaikė iki spaudos atgavimo. 1919 buvo perduota “Pavasario” jaunimo kuopai.

120 metų, kai (1896) iš Raguvos ir Ramygalos valsčių pasiunčiami kolektyviniai žmonių prašymai carui dėl lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo.

115 metų, kai (1901) Krekenavoje pagal inžinieriaus F. Vyganovskio projektą pastatyta dabartinė Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo gotikinio stiliaus bažnyčia.

115 metų, kai (1901) pastatytas Sodeliškių (Velžio sen.) vėjo malūnas. Jo statyba rūpinosi ir pirmuoju malūnininku buvo I. Miškinis.

110 metų, kai (1906) Šiluose buvo pašventintas kertinis akmuo naujai statomai bažnyčiai (baigta statyti 1909).

110 metų, kai (1906) Geležiuose įkurta parapijos biblioteka.

110 metų, kai (1906) Ramygaloje Benediktas Masiokas atidarė pirmąjį lietuvišką knygyną.(veikė iki 1913, nuo 1913 Ramygaloje atidarytas Antano Jurkevičiaus knygynas).

110 metų, kai (1906) Krekenavoje įsteigta vartotojų bendrovė “Varpa”.

110 metų, kai(1906) Panevėžyje įkurta dramos, muzikos ir dainos draugija “Aidas”.

105 metai, kai (1911) Naujamiestyje pirmasis lietuvis mokytojas Juozas Palukaitis įkūrė “Vaikų knygynėlį”, kuriame sukaupė apie 350 knygų. Tai buvo viena iš didžiausių lietuviškų mokyklų bibliotekų Lietuvoje

105 metai, kai (1911) Panevėžyje įrengtas 99 abonentų telefonų tinklas. Pirmą kartą apšviestos miesto gatvės.

100 metų, kai (1916) Palaukiuose (Karsakiškio vls.) įsteigta Palaukių kaimo jaunimo bibliotekėlė
(ūkininkų Vinciūnų namuose, steigėjas mokytojas Domas Pinigis). Bibliotekėlė veikė iki 1940.

95 metai, kai (1921) įkurta Atžalyno (Švaininkų k. J. Eringio namuose) pradinė mokykla.

90 metų, kai (1926) pastatyta Miežiškių pradinė mokykla.

90 metų, kai (1926) Velykiuose, kunigo F. Ermino iniciatyva įsteigta parapijos filija.

90 metų, kai (1926) įregistruota Raguvos ugniagesių draugija. (steigėjai: S. Spurgis, A. Kuncė, B. Berkovičius, M. Kovalskis).

90 metų, kai (1926) rugsėjo mėn. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Puziniškyje įsteigė vakarinius suaugusiųjų kursus.

85 metai, kai (1931) įsteigtas Panevėžio mėsos kombinatas.

85 metai, kai (1931) panaikintas Miežiškių valsčius. Jo teritorija prijungta prie Panevėžio valsčiaus.

85 metai, kai (1931) Krekenavoje per Nevėžį, pagal inžinieriaus Prano Markūno
parengtą projektą, pastatytas 68 m. ilgio, 8 m. pločio ir 8 m. aukščio gelžbetoninis tiltas. Jo statyba kainavo 100 tūkst. litų. (1944 susprogdintas).

85 metai, kai (1931) baigtas kasti 8 km. ilgio, 2 m. gylio bei 8 m. pločio Sanžilės kanalas, kuriuo Lėvuo buvo sujungta su Nevėžiu. Sanžilės kanalas kainavo 250 tūkst. litų.

85 metai, kai (1931) Berčiūnuose įkurtas paštas.

80 metų, kai (1936) Geležiuose pastatyta dabartinė bažnyčia.

80 metų, kai (1936) įsteigta Vadoklių mokyklos biblioteka.

80 metų, kai (1936) nutiesta 15 km. ilgio plento juosta nuo Panevėžio į Ramygalą.

75 metai, kai (1941) Savitiškyje įkurta Lininkystės bandymų stotis. (1961) perkelta į
Upytę.

70 metų, kai (1946) įsteigti Naujamiesčio kultūros namai.

70 metų, kai (1946) Kurganavos mokyklos patalpose įsteigtas klubas-skaitykla.

65 metai, kai (1951) Krekenavoje kelyje Panevėžys - Kėdainiai pastatytas tiltas per Nevėžį.

65 metai, kai (1951) įsteigtos Naujamiesčio (girininkas Vladas Švedas) ir Ramygalos (girininkas Aloyzas Vizbaras) girininkijos.

65 metai, kai (1951) įsteigta Skaistgirių mokyklos biblioteka.

60 metų, kai (1956) įsteigtos Linkaučių ir Šilų mokyklų bibliotekos.

60 metų, kai (1956) įkurti Vadoklių kultūros namai.

60 metų, kai (1956) Panevėžyje prie kultūros namų įkurta dailės studija, kuri vėliau
išaugo į dailės studiją “Spektras” (įkūrėjas Albertas Stepanka).

60 metų, kai (1956) įsteigtas Naujamiesčio vidurinės mokyklos kraštotyros muziejus.

55 metai, kai (1961) įsteigtos Bernatonių ir Daniūnų kaimo bibliotekos.

55 metai, kai (1961) įkurti Ėriškių kultūros namai.

55 metai, kai (1961) įsteigtas Velžio lopšelis-darželis.

55 metai, kai (1961) įsteigta Taruškų girininkija (girininkas Bronius Paulavičius) ir Vadoklių girininkija (girininkas Stasys Užkuraitis).

55 metai, kai (1961) įsteigtas Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus.

50 metų, kai (1966) įsteigta Dembavos biblioteka.

50 metų, kai (1966) įsteigtas Smilgių lopšelis-darželis.

50 metų, kai (1966) Panevėžyje pastatytas pirmasis 9 aukštų gyvenamasis namas.

50 metų, kai (1971) įkurtas Lietuvos fotografijos draugijos Panevėžio skyrius.

45 metai, kai (1971) įsteigta Katinų biblioteka.

45 metai, kai (1971) netoli Skaistkalnės vienk. (Velžio sen.), šalia 1863 m. sukilėlių kapų, pastatytas stogastulpis (architektas V. Gabriūnas) sukilimo aukoms atminti.

45 metai, kai (1971) Panevėžyje, prie J. Balčikonio gimnazijos atidengtas pilko granito portretinis biustas G. Petkevičaitei-Bitei (skulptorius Bernardas Bučas).

35 metai, kai (1981) įsteigtas Linkaučių vaikų lopšelis-darželis.

35 metai, kai (1981) įsteigtas Smilgių gimnazijos kraštotyros muziejus.

35 metai, kai (1981) Panevėžyje rekonstruota Nevėžio senvagė.

30 metų, kai (1986) Karsakiškyje kelyje Panevėžys – Kupiškis pastatytas 62, 6 m.
ilgio gelžbetoninis sijinis tiltas.

25 metai, kai (1991) Ustronėje atidaryta ekspozicija knygnešiams. Parengė bibliotekininkė
Vida Liegytė ir architektas A. Gelčys.

25 metai, kai Garšvių kaime, knygnešio Kazimiero Ūdros sodybos vietoje
atidengtas paminklinis akmuo. „Saulutės“ autorius tautodailininkas kalvis A. Kryževičius.

25 metai, kai (1991) Pašilaičių k. atidengtas paminklas “Tėvo” būrio partizanams.

25 metai, kai (1991) Vyčių kaime atidengtas paminklas Lietuvos savanoriams.

20 metų, kai (1996) Baluškiuose (Naujamiesčio sen.), kunigo J. Kuzminsko gimtosios
sodybos vietoje, įkurtas “Bažnyčio kronikos” muziejus.

20 metų, kai (1996) Karsakiškio pagrindinei mokyklai suteiktas Strazdelio mokyklos vardas.

20 metų, kai (1996) Stultiškiuose atkurtas Linų muziejus.

20 metų, kai (1996) įkurtas Kurganavos pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus.

20 metų, kai (1996) Naujamiesčio kultūros centre įkurta Dailės galerija.

20 metų, kai (1996) Upytės pagrindinei mokyklai suteiktas Antano Belazaro mokyklos vardas.

20 metų, kai (1996) Paįstrio vidurinei mokyklai suteiktas skulptoriaus Juozo Zikaro vardas.

20 metų, kai (1996) Krekenavoje Švenčiuliškių kapinaitėse pastatytas paminklas
tremtiniams (skulptūros autorius Julius Vaupšas).

15 metų, kai (2001) Juozo Zikaro gimtojoje sodyboje Paliukuose, minint skulptoriaus
120-ąsias gimimo metines, pastatyta skulptūra “Zikarų Juozukas” (Aut. Algis Varžinskas).

15 metų, kai (2001), švenčiant Raguvos 500-ųjų metų jubiliejų, sukurtas Raguvos herbas
ir vėliava (aut. Juozas Galkus ir Irena Vabalienė-Kazlauskaitė).

10 metų, kai (2006) LR Prezidento dekretu patvirtintas Krekenavos herbas. Herbo
autorius Henrikas Mazūras.

10 metų, kai (2006) atidaryta Molainių biblioteka.

10 metų, kai (2006) Velžio gimnazijoje atidaryta sporto salė.