2015 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

2 d. - 75 metai, kai (1940) Savitiškyje gimė Pranas Baltrėnas, habilituotas technikos m. daktaras (1990), profesorius, trijų tarptautinių akademijų narys korespondentas arba tikrasis narys. Daugiau kaip 60 išradimų , per 170 mokslinių publikacijų, 10 monografijų, vadovėlio “Aplinkos apsauga” (su kt., 1996) autorius.1994 paskirta Lietuvos Valstybinė mokslo premija, 2001 apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu.

4 d. - 75 metai, kai (1940) Raguvos vlsč. gimė Renė Kustienė, hidrotechnikos inžinierė, technikos m. daktarė (1993). 1963 baigė LŽŪA, nuo 1968 ten pat dėsto, docentė (1984). Vadovėlio “Žemės ūkio vandentieka” (1977) bendraautorė. Su kitais parašė knygą “Mažoji hidroenergetika” (1997), paskelbė per 90 mokslo ir mokslo populiarių straipsnių.

7 d. - 70 metų, kai (1945) Akmeninėje (Pakruojo r.) gimė Juozas Atkočiūnas, habilituotas technikos m. daktaras, profesorius, VGTU statybinės machanikos katedros vedėjas. 1951-1962 mokėsi Ramygalos vidurinėje mokykloje. Monografijos “Kartotinai apkraunamų tampriųjų plastinių sistemų skaičiavimas” (1994), per 90 mokslinių straipsnių autorius ar bendraautorius. Gyvena ir dirba Vilniuje.

17 d. - 130 metų, kai (1885) Žvirbliuose (Ramygalos vlsč.) gimė Julijonas Peleckas, kunigas. 1894-1900 lankė Panevėžio realinę mokyklą, 1902-1908 Peterburgo dvasinėje akademijoje studijavo teologiją. 1908 įšventintas kunigu. Kunigavo Vitebsko, Tomsko ir kitose Sibiro gubernijose. 1925 grįžo į Lietuvą. , Kunigavo Radviliškio, Taujėnų, Jonavos parapijose. Mirė 1954.

18 d. - 90 metų, kai (1925) Kuodžiuose (Velžio vlsč.) gimė Medardas Grigaliūnas, agronomas. 1962 baigė LŽŪA. Dirbo administracinį darbą, 1963-1965 Ministrų Tarybos pirmininko I-ąsis pavaduotojas, 1965-1985 Žemės ūkio ministras. Nuo 1993 Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos programų direktorius. Parašė knygą “Intensyvinti gamybą – svarbiausias žemdirbių uždavinys” (1977). Knygos “Tarybų Lietuvos žemės ūkio gamybos intensyvinimas” (1983) vienas autorių. Paskelbė straipsnių spaudoje. Mirė 2014 m. vasario 9 d. Vilniuje.

25 d. - 105 metai, kai (1910) Šilagalyje gimė Liudvikas Povilonis, archivyskupas, vienuolis marijonas. 1945-1948 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius. Mirė 1990 08.

27 d. - 80 metų, kai (1935) Šiauliuose gimė Stasys Kavaliauskas, dailininkas tapytojas. 1970 baigė VDI. Nuo 1992 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1966-1978 Panevėžio miesto vyriausiasis dailininkas. Kurį laiką dirbo Paįstrio J. Zikaro vidurinės mokyklos piešimo mokytoju. Nuo 1965 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė apie 10 autorinių parodų. Mirė 2003 02 13 Panevėžyje.

27 d. - 55 metai, kai (1960) įkurtas Panevėžio politechnikumas (nuo 2002 Panevėžio kolegija).

30 d. - 100 metų, kai (1915) Barklainiuose (Ramygalos vlsč.) gimė Kazimieras Peleckas, tautodailininkas, medžio drožėjas. Sukūrė koplytstulpių, stogastulpių, medžio skulptūrų, kitų darbų. Jo kūrinių gausu Uliūnų ir kitose apylinkėse. Mirė 2003.