2015 m. gruodžio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

6 d. - 95 metai, kai (1920) Petriškiuose (Pumpėnų vlsč.) gimė Petras Juknevičius, chorvedys, dainininkas. 1940-1941 lankė muzikos kursus Panevėžyje. 1945-1948 mokėsi solinio dainavimo Vilniaus muzikos mokykloje. 1955 J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje įsigijo choro dirigento specialybę. 1970 baigė LTSR valstybinę konservatoriją. Dainavo Lietuvos filharmonijos chore, Valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje, vadovavo įvairiems chorams Vilniuje. Mirė 2009 12 18.

10 d. - 110 metų, kai (1905) Kerbušiuose (Piniavos vlsč.) gimė Antanas Vaitkevičius, ornitologas, biologijos m. daktaras (1958), profesorius (1966). 1933 baigė Kauno VDU. 1940-1957 mokytojavo Panevėžio mokyklose, vėliau dėstė VPI, VU. Tyrinėjo Lietuvos paukščius, ypač jų migracijos problemas. Kartu su V. Skuodžiu išleido monografiją apie paukščių migraciją, paskelbė keliasdešimt mokslinių ir populiarių straipsnių. Mirė 1968 07 02.
14 d. - 95 metai, kai (1920) Praščiūnuose (Raguvos vlsč.) gimė Antanas Laurenčikas, agronomas bitininkas.1947 baigė LŽUA. 1949-1953 dirbo Panevėžio cukraus fabrike, vėliau Šlapaberžės žemės ūkio mechanizacijos mokykloje, Kretingos medelyne, dėstė bitininkų kursuose. Knygų “Bitininkystė” (1970), “Bitininkai mėgėjai” (1971), “Bitininko žinynas” (1987) ir kt. bendraautorius, paskelbė straipsnių periodikoje. Mirė 1998 06 07 Kaune.

17 d. - 125 metai, kai (1890) Rusėnuose (Kretingos r.) gimė Juozas Žemgulys, gydytojas, pulkininkas. Nuo 1940 dirbo Panevėžio apskrities ligoninėje chirurginio skyriaus vedėju. 1941 06 26 nužudytas iš Panevėžio besitraukiančių bolševikų.

20 d. - 105 metai, kai (1910) Grigaliuose (Ramygalos vlsč..) gimė Juozapas Vaitelis, kunigas. Mokėsi Ramygalos progimnazijoje ir Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1930 įstojo į Telšių kunigų seminariją, jos nebaigęs persikėlė į Kauną. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir KU Teologijos fakultete. 1938 įšventintas kunigu. Kunigavo Kaune, Palonuose, Gruzdžiuose, Šiaulėnuose, Kėdainiuose. 1949-1956 kalėjo Sibiro lageriuose. Mirė 1980 09 30 Prienuose.

25 d. - 135 metai, kai (1880) Liepalotuose (Šakių r.) gimė Kostas Stiklius, poetas, spaudos darbuotojas, knygnešys. Savamokslis. Priklausė slaptai “Sietyno” draugijai lietuviškai spaudai platinti. Bendradarbiavo “Varpe”, “Ūkininke”, “Naujienose” ir kt. Daraktoriavo, dirbo spaustuvėse ir redakcijose. Išleido humoristinių eilėraščių, eiliuotų feljetonų rinkinių (“Davatkų gadzinkos”, 1903; “Šešupė”, 1906; “Gyvenimo gabalėliai”, 1908, ir kt.), paskelbė publicistikos, apsakymų. Kurį laiką dirbo Krekenavos bibliotekoje. Mirė 1962 02 24 Krekenavoje.