2015 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

2 d. - 85 metai, kai (1930) Nainiškiuose (Miežiškių vlsč.) gimė Birutė Janina Grasilda Žilytė-Steponavičienė, dailininkė grafikė, knygų iliustratorė. Mokėsi Miežiškių pradinėje mokykloje, Panevėžio mergaičių ir suaugusiųjų gimnazijose. 1956 baigė VDI. 1963-1987 dirbo M. K. Čiurlionio meno mokykloje dėstytoja. Nuo 1956 dirba kūrybinį darbą (knygų iliustravimas, grafika, sieninė tapyba). Buvo ilgametė “Genio” žurnalo iliustruotoja. Už knygų vaikams iliustracijas apdovanota Lietuvos ir tarptautinėmis premijomis. 1997 apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.

4 d. - 170 metų, kai (1845) Bukantėje (Plungės r.) gimė Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė-Žemaitė, lietuvių literatūros klasikė, prozininkė, dramaturgė. Mokėsi privačiai, ūkininkavo su vyru Užvenčio apylinkėse, dirbo dvarų šeimininke. 1906-1911 gyveno ir dirbo ekonome G. Petkevičaitės-Bitės tėvo dvarelyje Puziniškyje. Parašė apysakų, apsakymų, vaizdelių, komedijų ir kt. Mirė 1921 12 07 Marijampolėje.

12 d. - 90 metų, kai (1925) Kaune gimė Regina Zdanavičiūtė, aktorė. 1935-1943 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1945-1948 lankė Panevėžio dramos teatro J. Miltinio studiją. Nuo 1943 Panevėžio dramos teatro aktorė. LTSR liaudies artistė (1985). Nusipelniusi panevėžietė (2002).

14 d. - 125 metai, kai (1890) Dauburaičiuose (Krekenavos vlsč.) gimė Stanislovas Mastauskis, agronomas, zoologas, entomologas ir fitohelmintologas, biologijos m. daktaras (1961). 1906 baigė Joniškėlio žemės ūkio mokyklą. 1917-1920 studijavo Simferopolio universitete. Mokslų nebaigęs, 1920 grįžo į Lietuvą.1953 baigė LŽŪA, dirbo ten pat dėstytoju, katedros vedėju, dekanu. Nuo 1962 profesorius. Paskelbė apie 400 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, buvo 25 knygų autorius ir bendraautorius Mirė 1978 04 24 Kaune.

17 d. - 90 metų, kai (1925) Pajuostyje gimė Jonas Vainauskas, agronomas, žemės ūkio m. daktaras. 1952 baigė LŽŪA, dirbo LTSR Paruošų ministru, nuo 1968 dėstė LŽŪA. Profesorius (1986). Vienas ir su kitais išleido keletą vadovėlių žemės ūkio ekonomikos klausimais.

22 d. - 25 metai, kai (1990) atidaryta Panevėžio dailės galerija (Respublikos g. 3).

27 d. - 95 metai, kai (1920) Kiemėnuose (Naujamiesčio valsč.) gimė Jonas Šulskis, biologijos m. kandidatas (1957), docentas. 1959-1976 Lietuvos Veterinarijos akademijos rektorius. Paskelbė darbų iš Lietuvos veterinarijos istorijos, parašė vadovėlių. Mirė 1976 09 05 Kaune.

28 d. - 90 metų, kai (1925) Naujamiestyje gimė Benediktas Urbonas, kunigas. 1918-1923 šeima gyveno Vengrijoje. Grįžę į Lietuvą apsigyveno Naujamiestyje. 1931 tėvai persikėlė į Ramygalą, kur B. Urbonas lankė pradžios mokyklą, progimnaziją. 1949 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Utenoje, Rokiškyje, , Gulbinėnuose, Vilniaus arkivyskupijoje. 1963-1980 klebonavo Šilų parapijoje. Nuo 1980 iki pat mirties – Joniškėlio (Pasvalio r.) parapijos klebonas Mirė 2002 07 07 Joniškėlyje.

29 d. - 95 metai, kai (1920) Properšoje (Ramygalos vlsč.) gimė Vytautas Barauskas, agronomas, agrarinių m. daktaras (1993). Parašė monografiją “Žirgų auginimas ir treniravimas” (1960), vadovėlį “Arklininkystė” (1965), kartu su kitais “Zootechniko žinyną” (1985) ir kt. Mirė 2003 07 25

30 d. - 110 metų, kai (1905) Jočiūnuose (Raguvos vlsč.) gimė Petras Tarabilda, dailininkas grafikas. Mokėsi Raguvos mokykloje. 1931 baigė Kauno meno mokyklą, dėstė piešimą įvairiose Kauno gimnazijose, Ukmergės mokytojų seminarijoje. Tobulinosi keletą metų Paryžiuje. Nuo 1928 dalyvavo parodose, dėstė KDI. Mirė 1977 03 05 Vilniuje.