2015 m. sukaktys

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31

370 - metų, kai (1645) Naujamiestyje gimė Jonas Božimovskis (jaunesnysis), Biblijos vertėjas. Mirė 1687.
235 - metai, kai (1780) gimė Ignas Karpis, dvarininkas, Upytės vėliavininkas. Mirė 1809.
205 - metai, kai (1810) Panevėžio apskrityje gimė Juozas Markevičius, kunigas, Krekenavos klebonas, 1863 sukilimo dalyvis. Mirė 1867 03 27 Sibire.
195 - metai, kai (1820) Jočiūnuose (Raguvos vlsč.) gimė Stasys Račiukas-Račiūga, knygnešys. Mirė 1900.
190 - metų, kai (1825) Lapiškiuose (Biržų r.) gimė Eliziejus Liutkevičius, dailininkas, 1863 sukilimo dalyvis, Žaliosios sukilėlių būrio vadas. Nužudytas 1863 11 11. Palaidotas Panevėžyje.
190 - metų, kai (1825) gimė Juozas Mažeika, Panevėžio girininkijos eigulys, 1863 sukilimo dalyvis.
175 - metai, kai (1840) Rudiliuose (Kupiškio r.) gimė Kazys Adomavičius, liaudies tapytojas. Mirė 1890 Raguvoje.
170 - metų, kai (1845) Dičiūnuose (Pasvalio r.) gimė Feliksas Sereika, kunigas, literatas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Platino lietuvišką draudžiamą spaudą, parašė pradžiamokslį vaikams. Mirė 1913 06 14.
170 - metų, kai (1845) Ėriškiuose (Ramygalos vlsč.) gimė Gasparas Peleckas, kunigas.  Mirė 1924.
165 - metai, kai (1850) Staniūnuose gimė Benediktas Galinevičius, knygnešys. Priklausė M.Valančiaus knygnešių organizacijai, platino knygas Panevėžio apylinkėse.
160 - metų, kai (1855) Panevėžyje gimė Dovydas Apothekeris, žydų rašytojas.
155 - metai, kai (1860) Rajūnuose (Pasvalio r.) gimė Teodoras Liudkevičius, teisininkas. 1919 – Panevėžio burmistras. Mirė 1944 Panevėžyje.
155 - metai, kai (1860) Zarasų r. gimė Dominykas Tumėnas, kunigas, literatas. Bendradarbiavo “Tėvynės sarge”, kurį laiką jį redagavo. Parengė šviečiamųjų knygelių. Kunigavo Vadokliuose. Mirė 1919 06 14, palaidotas Vadoklių kapinėse.
150 - metų, kai (1865) Skaistgiriuose (Pušaloto vlsč.) gimė Kazimieras Lelis (Lelys), siuvėjas, pirmojo lietuviško vadovėlio, Lietuvos siuvėjams, parašyto graždanka, autorius. Mirė 1892 11 12 Jelgavoje.
150 - metų, kai (1865) Naujamiesčio vlsč. gimė Jonas Šiurna, kunigas. Kauno dekanas. Mirė 1930 Deltuvoje.
140 - metų, kai (1875) Linkaučių dvare, (Krekenavos vlsč.) gimė Juzefa Povickaitė-Okuličienė, visuomenės veikėja. Spaudos draudimo metais slėpė lietuvišką spaudą, 1905 Didžiojo Vilniaus seimo dalyvė. Mirė 1935.
135 - metai, kai (1880) Mučiūnuose (Krekenavos vlsč.) gimė Stasys Rudys, liaudies meistras, kanklininkas. Pagamino apie 1000 kanklių. Krekenavoje subūrė kanklininkų būrelį, su juo koncertuodavo. Mirė 1949 Krekenavoje.
130 - metų, kai (1885) Švenčiuliškiuose (Krekenavos vlsč.) gimė Kazimieras Lukošius, juristas, literatas. Nuo 1905 gyveno JAV, ten mokytojavo, leido literatūrinį žurnalą “Aidas”, išleido eilėraščių rinkinį. Mirė 1940 05.
120 - metų, kai (1895) Kapinėje (Naujamiesčio vlsč.) gimė Vladas Dilys, inžinierius, visuomeninkas.
120 - metų, kai (1895) Skaistgiriuose gimė Antanas Michelevičius, pulkininkas leitenantas, Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris.. 1941 – Lietuvos Laikinosios vyriausybės ministras. Po karo gyveno Lenkijoje. Mirė 1956 02 21.