• Sukaktys

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:31

  370 - metų, kai (1645) Naujamiestyje gimė Jonas Božimovskis (jaunesnysis), Biblijos vertėjas. Mirė 1687.
  235 - metai, kai (1780) gimė Ignas Karpis, dvarininkas, Upytės vėliavininkas. Mirė 1809.
  205 - metai, kai (1810) Panevėžio apskrityje gimė Juozas Markevičius, kunigas, Krekenavos klebonas, 1863 sukilimo dalyvis. Mirė 1867 03 27 Sibire.
  195 - metai, kai (1820) Jočiūnuose (Raguvos vlsč.) gimė Stasys Račiukas-Račiūga, knygnešys. Mirė 1900.
  190 - metų, kai (1825) Lapiškiuose (Biržų r.) gimė Eliziejus Liutkevičius, dailininkas, 1863 sukilimo dalyvis, Žaliosios sukilėlių būrio vadas. Nužudytas 1863 11 11. Palaidotas Panevėžyje.
  190 - metų, kai (1825) gimė Juozas Mažeika, Panevėžio girininkijos eigulys, 1863 sukilimo dalyvis.
  175 - metai, kai (1840) Rudiliuose (Kupiškio r.) gimė Kazys Adomavičius, liaudies tapytojas. Mirė 1890 Raguvoje.
  170 - metų, kai (1845) Dičiūnuose (Pasvalio r.) gimė Feliksas Sereika, kunigas, literatas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Platino lietuvišką draudžiamą spaudą, parašė pradžiamokslį vaikams. Mirė 1913 06 14.
  170 - metų, kai (1845) Ėriškiuose (Ramygalos vlsč.) gimė Gasparas Peleckas, kunigas. Jo paties bei giminų lėšomis ir rūpesčiu pastatyta Ėriškių bažnyčia. Mirė 1924.
  165 - metai, kai (1850) Staniūnuose gimė Benediktas Galinevičius, knygnešys. Priklausė M.Valančiaus knygnešių organizacijai, platino knygas Panevėžio apylinkėse.
  160 - metų, kai (1855) Panevėžyje gimė Dovydas Apothekeris, žydų rašytojas.
  155 - metai, kai (1860) Rajūnuose (Pasvalio r.) gimė Teodoras Liudkevičius, teisininkas. 1919 – Panevėžio burmistras. Mirė 1944 Panevėžyje.
  155 - metai, kai (1860) Zarasų r. gimė Dominykas Tumėnas, kunigas, literatas. Bendradarbiavo “Tėvynės sarge”, kurį laiką jį redagavo. Parengė šviečiamųjų knygelių. Kunigavo Vadokliuose. Mirė 1919 06 14, palaidotas Vadoklių kapinėse.
  150 - metų, kai (1865) Skaistgiriuose (Pušaloto vlsč.) gimė Kazimieras Lelis (Lelys), siuvėjas, pirmojo lietuviško vadovėlio, Lietuvos siuvėjams, parašyto graždanka, autorius. Mirė 1892 11 12 Jelgavoje.
  150 - metų, kai (1865) Naujamiesčio vlsč. gimė Jonas Šiurna, kunigas. Kauno dekanas. Mirė 1930 Deltuvoje.
  140 - metų, kai (1875) Linkaučių dvare, (Krekenavos vlsč.) gimė Juzefa Povickaitė-Okuličienė, visuomenės veikėja. Spaudos draudimo metais slėpė lietuvišką spaudą, 1905 Didžiojo Vilniaus seimo dalyvė. Mirė 1935.
  135 - metai, kai (1880) Mučiūnuose (Krekenavos vlsč.) gimė Stasys Rudys, liaudies meistras, kanklininkas. Pagamino apie 1000 kanklių. Krekenavoje subūrė kanklininkų būrelį, su juo koncertuodavo. Mirė 1949 Krekenavoje.
  130 - metų, kai (1885) Švenčiuliškiuose (Krekenavos vlsč.) gimė Kazimieras Lukošius, juristas, literatas. Nuo 1905 gyveno JAV, ten mokytojavo, leido literatūrinį žurnalą “Aidas”, išleido eilėraščių rinkinį. Mirė 1940 05.
  120 - metų, kai (1895) Kapinėje (Naujamiesčio vlsč.) gimė Vladas Dilys, inžinierius, visuomeninkas.
  120 - metų, kai (1895) Skaistgiriuose gimė Antanas Michelevičius, pulkininkas leitenantas, Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris.. 1941 – Lietuvos Laikinosios vyriausybės ministras. Po karo gyveno Lenkijoje. Mirė 1956 02 21.

 • 2015 m. sukaktys

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:31

  370 - metų, kai (1645) Naujamiestyje gimė Jonas Božimovskis (jaunesnysis), Biblijos vertėjas. Mirė 1687.
  235 - metai, kai (1780) gimė Ignas Karpis, dvarininkas, Upytės vėliavininkas. Mirė 1809.
  205 - metai, kai (1810) Panevėžio apskrityje gimė Juozas Markevičius, kunigas, Krekenavos klebonas, 1863 sukilimo dalyvis. Mirė 1867 03 27 Sibire.
  195 - metai, kai (1820) Jočiūnuose (Raguvos vlsč.) gimė Stasys Račiukas-Račiūga, knygnešys. Mirė 1900.
  190 - metų, kai (1825) Lapiškiuose (Biržų r.) gimė Eliziejus Liutkevičius, dailininkas, 1863 sukilimo dalyvis, Žaliosios sukilėlių būrio vadas. Nužudytas 1863 11 11. Palaidotas Panevėžyje.
  190 - metų, kai (1825) gimė Juozas Mažeika, Panevėžio girininkijos eigulys, 1863 sukilimo dalyvis.
  175 - metai, kai (1840) Rudiliuose (Kupiškio r.) gimė Kazys Adomavičius, liaudies tapytojas. Mirė 1890 Raguvoje.
  170 - metų, kai (1845) Dičiūnuose (Pasvalio r.) gimė Feliksas Sereika, kunigas, literatas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Platino lietuvišką draudžiamą spaudą, parašė pradžiamokslį vaikams. Mirė 1913 06 14.
  170 - metų, kai (1845) Ėriškiuose (Ramygalos vlsč.) gimė Gasparas Peleckas, kunigas.  Mirė 1924.
  165 - metai, kai (1850) Staniūnuose gimė Benediktas Galinevičius, knygnešys. Priklausė M.Valančiaus knygnešių organizacijai, platino knygas Panevėžio apylinkėse.
  160 - metų, kai (1855) Panevėžyje gimė Dovydas Apothekeris, žydų rašytojas.
  155 - metai, kai (1860) Rajūnuose (Pasvalio r.) gimė Teodoras Liudkevičius, teisininkas. 1919 – Panevėžio burmistras. Mirė 1944 Panevėžyje.
  155 - metai, kai (1860) Zarasų r. gimė Dominykas Tumėnas, kunigas, literatas. Bendradarbiavo “Tėvynės sarge”, kurį laiką jį redagavo. Parengė šviečiamųjų knygelių. Kunigavo Vadokliuose. Mirė 1919 06 14, palaidotas Vadoklių kapinėse.
  150 - metų, kai (1865) Skaistgiriuose (Pušaloto vlsč.) gimė Kazimieras Lelis (Lelys), siuvėjas, pirmojo lietuviško vadovėlio, Lietuvos siuvėjams, parašyto graždanka, autorius. Mirė 1892 11 12 Jelgavoje.
  150 - metų, kai (1865) Naujamiesčio vlsč. gimė Jonas Šiurna, kunigas. Kauno dekanas. Mirė 1930 Deltuvoje.
  140 - metų, kai (1875) Linkaučių dvare, (Krekenavos vlsč.) gimė Juzefa Povickaitė-Okuličienė, visuomenės veikėja. Spaudos draudimo metais slėpė lietuvišką spaudą, 1905 Didžiojo Vilniaus seimo dalyvė. Mirė 1935.
  135 - metai, kai (1880) Mučiūnuose (Krekenavos vlsč.) gimė Stasys Rudys, liaudies meistras, kanklininkas. Pagamino apie 1000 kanklių. Krekenavoje subūrė kanklininkų būrelį, su juo koncertuodavo. Mirė 1949 Krekenavoje.
  130 - metų, kai (1885) Švenčiuliškiuose (Krekenavos vlsč.) gimė Kazimieras Lukošius, juristas, literatas. Nuo 1905 gyveno JAV, ten mokytojavo, leido literatūrinį žurnalą “Aidas”, išleido eilėraščių rinkinį. Mirė 1940 05.
  120 - metų, kai (1895) Kapinėje (Naujamiesčio vlsč.) gimė Vladas Dilys, inžinierius, visuomeninkas.
  120 - metų, kai (1895) Skaistgiriuose gimė Antanas Michelevičius, pulkininkas leitenantas, Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris.. 1941 – Lietuvos Laikinosios vyriausybės ministras. Po karo gyveno Lenkijoje. Mirė 1956 02 21.

 • 2015 m. įvykiai ir faktai

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:31

  645 - metai, kai (1370) Livonijos ordinas surengė eilinį žygį į Upytės žemę.
  515 - metų, kai (1500) pastatyta pirmoji Ramygalos bažnyčia.
  490 - metų, kai (1525) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Ramygalos valsčius.
  485 - metai, kai (1530) Upytės valsčiaus valstiečiai pasipriešino jų surašymui ir naujiems mokesčiams.
  435 - metai, kai (1580) Ramygalai suteikta prekymečių privilegija.
  430 - metų, kai (1585) pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimi Budrionys, Jovaišai, Kutiškiai, Paįstrys, Kuršiai, Linkaučiai, Šventupiai, Šventupiai, Žaliapurviai, Ėriškiai.
  420 - metų, kai (1895) Upytėje pastatyta evangelikų reformatų bažnyčia.
  405 - metai, kai (1610) pastatyta pirmoji Raguvos medinė bažnyčia.
  370 - metų, kai (1645) Šeduvos seniūnijos inventoriuje minima Smilgių bažnyčia.
  325 - metai, kai (1690) pirmą kartą perstatyta Smilgių bažnyčia.
  315 - metų, kai (1700-1709) Panevėžio apylinkės nukenėjo Didžiojo Šiaurės karo metu.
  305 - metai, kai (1690) Panevėžio apylinkės nukentėjo nuo maro.
  265 - metai, kai (1750) prelato Valavičiaus rūpesčiu pastatyta nauja bažnyčia Krekenavoje.
  260 - metų, kai (1755) Naujamiestyje vietoj 1725 sudegusios bažnyčios pastatyta nauja.
  230 - metų, kai(1775) Naujamiestyje pastatyta trečioji bažnyčia.
  225 - metai, kai (1790) Spirakiuose pastatyta pirmoji, medinė Švč. Trejybės bažnyčia.
  220 - metų, kai (1795) įvyko III-ąsis Lietuvos padalijimas. Panevėžys, priskirtas Vilniaus gubernijai, atiteko Rusijai.
  220 - metų, kai (1795) pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimas Bistrampolio dvaras.
  220 - metų, kai (1795) pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimi Kairiai.
  190 - metų, kai(1825) Raguvoje įsteigtas Kredito kooperatyvas.
  175 - metai, kai (1840) Spirakiuose kunigo Rimkevičiaus rūpesčiu pastatyta antroji Švč. Trejybės bažnyčia.
  175 - metai, kai (1840) Krekenavoje pastatyta koplyčia.
  175 - metai, kai (1840) Panevėžyje įsteigta miesto ligoninė.
  170 - metų, kai (1845) patvirtintas Panevėžio miesto herbas (galiojo iki 1914).
  165 - metai, kai (1850) rekonstruota Smilgių bažnyčia.
  155 - metai, kai (1860) įsteigta Sodelių pradinė mokykla.
  155 - metai, kai (1860) Panevėžyje įsteigta pirmoji mergaičių mokykla.
  150 - metų, kai (1865) įsteigta Piniavos pradinė mokykla.
  150 - metų, kai (1865) pastatytas Gudgalio malūnas.
  135 - metai, kai (1880) Vadaktėliuose atnaujinta bažnyčia.
  135 - metai, kai (1880) pastatyti Stultiškių ir Mikėnų vėjo malūnai.
  135 - metai, kai (1880) įkurta valstybinė Upytės pradžios mokykla.
  135 - metai, kai (1880) Panevėžyje Naftalis Feigenzonas įkūrė pirmąją spaustuvę.
  130 - metų, kai (1885) įkurta Garšvių knygnešių draugija.
  130 - metų, kai (1885) įsteigta Miežiškių pradinė mokykla.
  125 - metai, kai (1890) tyrinėti Berčiūnų pilkapiai.
  125 - metai, kai (1890) Ibutonyse pastatytas V. Svirskio kryžius.
  120 - metų, kai (1895) Ramygaloje atidarytas paštas.
  120 - metų, kai (1895) Panevėžyje įsteigta antroji spaustuvė. Veikė iki 1912.
  115 - metų, kai (1900) M. Butrimaitė tyrinėjo Pakalniškių (Naujamiesčio vlsč.) pilkapyną.
  110 - metų, kai (1905) įsteigtos Ėriškių ir Gustonių pradinės mokyklos.
  105 - metai, kai (1910) Paįstryje pastatyta dabartinė Švč. Mergelės Marijos bažnyčios.
  105 - metai, kai (1910) atnaujintos Vadaktėlių ir Velykių bažnyčios.
  105 - metai, kai (1910) dr. J. Basanavičius tyrinėjo Pakalniškių pilkapius.
  105 - metai, kai (1910) Paįstryje įsteigta “Saulės” draugijos mokykla.
  105 - metai, kai (1910) įsteigta Skaistgirių pradinė mokykla.
  100 - metų, kai (1915) nuo Panevėžio pradėtas tiesti siaurasis geležinkelis.
  100 - metų, kai (1915) į Krekenavą atvyko gyventi J. Mačiulis-Maironis.
  100 - metų, kai (1915) vokiečių kariuomenė užėmė Panevėžio miestą ir rajoną.
  100 - metų, kai (1915) Panevėžyje įsteigta “Saulės” draugijos gimnazija.
  100 - metų, kai (1915) Berčiūnų, Paliūniškio mokyklos.
  95 - metai, kai (1920) Miežiškiuose pastatyta Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.
  95 - metai, kai (1920) Pajuostyje įkurtas 4-as Lietuvos karaliaus Mindaugo pėstininkų pulkas.
  90 - metų, kai (1925) Šilų bažnyčioje pastatyti nauji varpai.
  90 - metų, kai (1925) įsteigtos Bartašiūnų, Liūdynės, Tiltagalių mokyklos.
  90 - metų, kai (1925) įsteigtas Panevėžio kraštotyros muziejus.
  90 - metų, kai (1925) Raguvoje įsteigta pieno bendrovė.
  85 - metai, kai (1930) Vadokliuose ir Uliūnuose įsteigtos parapijos.
  85 - metai, kai (1930) iškastas Sanžylos kanalas, jungiantis Nevėžį su Lėveniu.
  85 - metai, kai (1930) Raguvoje įsteigta ambulatorija.
  85 - metai, kai (1930) pradėta statyti Berčiūnų vasarvietė.
  80 - metų, kai (1935) nutiestas 6 km. ilgio plentas Panevėžys-Ramygala.
  80 - metų, kai (1935) nutiestas 4 km. ilgio grindinys Panevėžys-Velžys.
  80 - metų, kai (1935) Panevėžiui suteiktos pirmos eilės miesto teisės.
  75 - metai, kai (1940) klebono A. Mikonio rūpesčiu atnaujinta Šilų bažnyčia.
  75 - metai, kai (1940) Smilgiuose įsteigta ambulatorija.
  75 - metai, kai (1940) įsteigta Šilų biblioteka.
  75 - metai, kai (1940) Panevėžio cukraus fabrikas. Nuo 2002 – AB „Danisco Sugar Panevėžys“. 2007 likviduotas.
  75 - metai, kai (1940) įsteigta Panevėžio medicinos mokykla. Dab. Panevėžio kolegija.
  70 - metų, kai (1945) įsteigti Krekenavos kultūros namai.
  70 - metų, kai (1945) įsteigta Krekenavos ligoninė.
  70 - metų, kai (1945) atidarytas Ramygalos vaikų lopšelis-darželis.
  70 - metų, kai (1945) pradžioje įkurta “Žaliosios girios” partizanų rinktinė.
  70 - metų, kai (1945) Skilvionių miške (Krekenavos vlsč.) žuvo 22 partizanai.
  70 - metų, kai (1945) įsteigtas Raguvos vaikų darželis.
  70 - metų, kai (1945) įsteigta Laukagalio pradinė mokykla.
  65 - metai, kai (1950) įsteigti Miežiškių ir Raguvos kultūros namai.
  65 - metai, kai (1950) įsteigtos Geležių ir Krekenavos vidurinių mokyklų bibliotekos.
  65 - metai, kai (1950) įsteigta Naujamiesčio ligoninė.
  65 - metai, kai (1950) įsteigta Miežiškių ambulatorija.
  65 - metai, kai (1950) iš 43 apylinkių sudarytas Panevėžio rajonas.
  65 - metai, kai (1950) įsteigtas Ramygalos rajonas. Panaikintas 1962 12 08.
  60 - metų, kai (1955) įsteigtos Daukniūnų ir Naujarodžių kaimų bibliotekos.
  60 - metų, kai (1955) įsteigtas Paįstrio felčerių- akušėrių punktas.
  60 - metų, kai (1955) įsteigta Smilgių vidurinės mokyklos biblioteka.
  60 - metų, kai (1955) Čikagoje įkurtas Panevėžiečių klubas.
  55 - metai, kai (1960) įsteigti Paįstrio kultūros namai.
  55 - metai, kai (1960) įsteigta Jotainių mokyklos biblioteka.
  55 - metai, kai (1960) įsteigta Upytės bandymų stoties biblioteka.
  55 - metai, kai (1960) įkurta Panevėžio profesinė technikos mokykla Nr. 2 (iki 1988-PTM-5), nuo 2001 – Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla.
  55 - metai, kai (1960) atkurta Panevėžio operetė. Nuo 1994 – Panevėžio muzikinis teatras.
  50 - metų, kai (1965) pastatyti Panevėžio sporto rūmai. Architektas J. Putna.
  50 - metų, kai (1965) pastatyta dabartinė Naujamiesčio vidurinė mokykla.
  50 - metų, kai (1965) atidaryta Panevėžio sporto mokykla internatas. Dab. “Senvagės” pagrindinė mokykla.
  45 - metai, kai (1970) Krekenavoje pastatytas paminklinis akmuo Maironio atminimui.
  45 - metai, kai (1970) įsteigtos Gustonių ir Liūdynės bibliotekos.
  40 - metų, kai (1975) atidarytas Upytės linų muziejus.
  35 - metai, kai (1980) Upytės darželis perkeltas į naujas patalpas.
  30 - metų, kai (1985) atidarytas Piniavos lopšelis-darželis “Pasaka”.
  30 - metų, kai (1985) įkurtas Panevėžio Lėlių vežimo teatras. Režisierius A. Markuckis.
  25 - metų, kai (1990) Uliūnuose atidengtas paminklinis ansamblis “Vėtros” ir “Tėvo”būrių partizanams .
  25 - metai, kai (1990} Smilgiuose atidengtas paminklas knygnešiui Antanui Bataičiui.
  25 - metai, kai (1990) Smilgiuose atidengtas paminklas stalinizmo aukoms atminti.
  25 - metai, kai (1990) Raguvoje atidengtas paminklas knygnešiams atminti.
  25 - metai, kai (1990) Garšvių kapinaitėse atidengtas stogastulpis knygnešiams ir jų talkininkams atminti.
  25 - metai, kai (1990) įsteigtas Panevėžio r. Užmokyklinės veiklos susivienijimas, 2012 m.         uždarytas.
  20 - metų, kai (1995) įkurtas Panevėžio r. Pedagogų švietimo centras (ŠC).
  20 - metų, kai (1995) Piniavos vaikų darželio patalpose pradėjo veikti Piniavos darželis- mokykla.
  20 - metų, kai (1995) atidarytas Eriškių mokyklos muziejus.

 • 2015 m. balanžio mėn. kraštotyros kalendorius

  Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

  1 d. - 110 metų, kai (1905) Užpaliuose (Utenos apskr.) gimė Jadvyga Drungaitė, literatė. 1932-1933 ir 1936-1937 redagavo “Naująją Vaidilutę”, 1935-1940 žurnalą “Moteris”. “Jaružės” slapyvardžiu rašė eilėraščius, noveles, straipsnius ir kt. Kurį laiką gyveno Savitiškyje, netoli Panevėžio. Po karo gyveno Panevėžyje, Berčiūnuose. Mirė 1994 07 29 Berčiūnuose.

  6 d. - 75 metai, kai (1940) Naujamiestyje gimė Eugenijus Palskys, teisininkas, socialinių m. daktaras (1971), profesorius (1975). Išleido knygas: “Teismo fotografija” (1969), “Nusikaltimas ir kriminalistika” (1978), “Kriminalistinių dokumentų tyrimas” (1978), “Lietuvos kriminalistikos apybraižos 1918-1940” (1995) ir kt. Keleto vadovėlių aukštųjų mokyklų studentams autorius. Mirė 2001 06 20.

  10 d. – 70 metų, kai (1945) Bebarzdžiuose (Anykščių r.) gimė Jonas Matulis, tautodailininkas, medžio drožėjas. Sukūrė per 60 medžio skulptūrų įvairiose Lietuvos vietose. Panevėžio rajone – Daukniūnuose, Paįstryje, Tiltagaliuose, Stumbriškyje, Rabikiuose, Žaliojoje girioje ir kt. Gyvena Stumbriškyje.

  11 d. - 115 metų, kai (1900) Bliūdžiuse (dab. Panevėžio sen.) gimė Leonas Valkūnas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Nuo 1919 savanoris Panevėžio batalione. Nuo 1948 gyveno Didžiojoje Britanijoje. Mirė 1954 12 08.

  15 d. - 110 metų, kai (1905) Gudeliukuose (Ramygalos vlsč.) gimė Kazimieras Jenkus (Jankus), kunigas, JAV kariuomenės kapitonas (1946). 1910 su tėvais emigravo į JAV. Baigęs kunigų seminariją 1931 įšventintas kunigu. 1944-1948 kapelionas JAV kariuomenėje. Bendradarbiavo “Darbininke”, “Studentų žodyje”. Mirė 1958 04 11 Portlande (JAV).

  16 d. - 140 metų, kai (1875) Pajuosčio dvare (Raguvos vlsč.) gimė Juozapas Bikinas, kunigas, visuomenės veikėjas. 1898 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Rietave, Kaune, Rygoje. Redagavo laikraščius “Rygos garsas”, “Vienybė”, “Laisvė”. Damazo Dumbrės slapyvardžiu paskelbė feljetonų, straipsnių, išleido brošiūrų. Mirė 1956 04 22 Jurbarke.

  20 d. - 135 metai, kai (1880) Gaidžiuose (Utenos r.) gimė Jurgis Tilvytis (slp. A. Žalvarnis), kunigas, poetas. Teofilio Tilvyčio brolis. Vidurinį mokslą ėjo Mintaujoje (Latvija) ir Rusijoje. 1903 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Krinčine, Tauragnuose, Pabiržėje, Pakruojyje, 1908-1916 Paįstrio klebonas (čia pastatydino Švč. Marijos bažnyčią), nuo 1916 Šėtos klebonas, ten 1919 įsteigė progimnaziją. Nuo 1927 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius. Bendradarbiavo spaudoje, paskelbė eilėraščių, giesmių, straipsnių, pamokslų. Išleido poezijos rinkinėlius “Dienelei brėkštant” (1909), Paįstriečiai” (1910), “Daujėnai” (1910). “Rūtų saujelė” (1912), “Palaimintas triūsas” (1912) ir kt. Mirė 1931 12 24 Panevėžyje.

  24 d. - 190 metų, kai (1825) Smilgiuose (Plungės r.) gimė Julius Anusevičius, poetas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Dalyvavo 1863 sukilime, vadovavo Panevėžio krašte veikusio E. Liutkevičiaus dalinio būriui. Buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą. Paleistas nuo 1880 gyveno Latvijoje. 1900 grįžo į tėvų dvarelį Daniūnuose. Kūrybos paskelbė “Tėvynės sarge” (1900). Didžioji jos dalis pasirodė po mirties. 1980 išleista rinktinė “Viena pavasario diena”. Mirė 1907 02 26. Palaidotas Daumėnuose (Biržų r.).