2014 m. liepos mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

1 d. 70 metų, kai Bajoriškių k. (Miežiškių sen.) gimė (1944) ALGIRDAS JONAS BAGDONAS, agrarinių m. daktaras, pedagogas. 1951 m. baigė Kulbių pradinę, 1962 m. – Miežiškių vidurinę mokyklą. 1971 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, studijavo Maskvoje aspirantūroje. Nuo 1979 m. dirba Lietuvos veterinarijos akademijoje, docentas (1993). Išleido monografiją ,,Kiaulių chlamidiozė ir jos diferencinė diagnostika“ (1998).
5 d. 100 metų, kai Skaistgiriuose gimė (1914) JONAS LELIS, habil. biomedicinos m. daktaras, profesorius, rašytojas. VDU 1938 m. baigė mediciną. Gydytojavo Šakiuose, Panevėžyje ir kt. 1948-1994 m. dėstė VU. 10 monografijų apie odos ir venerines ligas autorius. Išleido apybraižas ,,Blyškiosios pabaisos atradėjas F.R. Šaudinis“ (1971), ,,Žodynininkas Antanas Lalis“ (1995), ,,Tragiškos ir komiškos miniatiūros, arba Okupacijos meto gydytojo užrašai“ (1998). Periodikoje paskelbė kelis šimtus medicinos žinias populiarinančių straipsnių. Mirė 2011 12 31.
16 d. 110 metų, kai Ibutoniuose (Krekenavos par.) gimė (1904) PRANAS SVETIKA, agronomas, žemės ūkio mokslų kandidatas, profesorius (1971). 1933 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, kurioje po to dirbo įvairiose pareigose ir dėstė. Išleido knygas ,,Auginkime daržoves“ (1945), ,,Auginkime daržovių sėklas“ (1946), ,,Daržininkystė“ (su kt., 1950) ir kt. Mirė 1998 07 28.
26 d. 70 metų, kai Užunevėžių k. (Raguvos sen.) gimė (1944) ANTANAS SLUČKA, biologas, Raguvos vidurinės mokyklos biologijos mokytojas. 1962 m. baigė Raguvos vidurinę mokyklą, 1970 m. – VU įgijo biologo specialybę. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių. Išleido knygas ,,Gyvasis kampelis“ (1984), ,,Gyvačių takais“ (1995). Mokslinių ekspedicijų į Kaukazą, Vidurinę Aziją, Sachaliną, Kurilus ir kt. organizatorius ir dalyvis. Nuo 1970 m. tyrinėja roplių ekologiją, gyvūnų veisimo nelaisvės sąlygomis problemas. Raguvoje įkūrė ,,Gyvąjį kampelį“.
30 d. 110 metų, kai Panevėžyje gimė (1904) IZIDORIUS KISINAS, bibliotekininkas, bibliografas. Sudarė lietuvių literatūros antologiją hebrajų k. (1932), parengė lietuviškų knygų sisteminį katalogą (1936), leidinius ,,Bibliotekinės technikos minimumas“ (1948), ,,Bendrinių spaudinių aprašo taisyklės masinių bibliotekų katalogams“ (1955), ,,Bibliotekinė ir bibliografinė terminologija“ (1956). Mirė 1958 07 28 Vilniuje.

.