2014 m. įvykiai ir faktai

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:31


760 metų kai (1254) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą minima Upytė.
605 metai, kai (1409) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta Krekenava.
595 metai, kai (1419) Krekenavoje pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia.
530 metų, kai (1484) Krekenavoje Rodų dvaro savininkai Aleksejus ir Stanislovas Vizgirdai-Vizgirdovičiai pastatė antrąją medinę bažnyčią
450 metų, kai (1564), sudarant smulkesnį Lietuvos administracinį paskirstymą, Šiaurinė Trakų vaivadijos dalis pavadinta Upytės pavietu.
400 metų, kai (1614) Upytės seniūnas Jeronimas Valavičius Panevėžyje pastatė
namus, skirtus Upytės pavieto žemės ir pilies teismo archyvui. Tai seniausias šiuo metu pastatas Panevėžyje (Kranto g. 21).
385 metai, kai (1629) karalius Zigmantas Vaza įsakė Upytės seniūnui Panevėžyje pastatyti bažnyčią, vargšų prieglaudą ir pirmąją mokyklą.
380 metų, kai (1634) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti Miežiškiai.
325 metai, kai (1689) Naujamiestyje LDK kanclerio, Trakų vaivados M.Oginskio nurodymu, pastatyta pirmoji medinė katalikų bažnyčia, klebonija ir prieglauda.
310 metų, kai (1704) Panevėžys ir jo apylinkės buvo užpultos švedų kariuomenės.
305 metai, kai (1709) Panevėžio kraštas nukentėjo nuo maro.
260 metų, kai (1754) Ėriškių karališkojo kaimo kapinėse pastatyta pirmoji medinė bažnytėlė.
250 metų, kai (1764) Smilgiuose pastatyta dabartinė trečioji bažnyčia.
235 metai, kai (1779) Šilų dvaro savininkai Franckevičiai pastatė pirmą medinę Švč.Jėzaus vardo Šilų bažnyčią.
210 metų, kai (1804-1806) Karsakiškyje kunigavo poetas Antanas Strazdas.
210 metų, kai (1804) Panevėžyje įsteigta parapijinė mokykla.
175 metai, kai (1839) Velykių kapinėse dvarininkas Vincentas Juozapavičius pastatė mūrinę koplyčią.
155 metai, kai (1859) Tiltagaliuose pastatyta koplyčia.
150 metų, kai (1864) įkurta Panevėžio apskritis.
130 metų kai (1884) Panevėžyje, dešiniajame Nevėžio krante, pastatyta Šv.Petro ir Povilo bažnyčia.
130 metų, kai (1884) Panevėžio realinei mokyklai pastatytas dviejų aukštų mūrinis pastatas.
120 metų, kai (1894) G.Petkevičaitė-Bitė įkūrė moksleivių šelpimo draugiją ,,Žiburėlis“.
105 metai, kai (1909):
Šiluose pastatyta nauja mūrinė bažnyčia ir koplytėlė kapinėse;
Miežiškiuose įkurta parapija;
įkurtos Geležių, Velžio, Spirakių pradinės mokyklos;
Panevėžyje įsteigti slapti lietuvių mokytojų kursai;
atidarytas pirmasis privatus kino teatras ,,Iliuzija“;
105 metai, kai (1909):
įsteigtos parapijų bibliotekos:
Smilgiuose (steigėjas) kun. D. Tuskenis
Paįstryje (steigėjas) kun. J. Tilvytis-Žalvarnis;
įsteigta ,,Blaivybės“ draugijos išlaikoma biblioteka Naujamiestyje.
100 metų, kai (1914):
Ramygaloje pastatyta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia;
Uliūnuose kunigas Jonas Balvočius įkūrė bažnyčią;
Krekenavoje įsteigta vaistinė.
95 metai kai (1919):
Ramygaloje ,,Saulės“ draugijos skyrius įkūrė vidurinę mokyklą;
įkurta Karsakiškio pradinė mokykla;
Raguvoje įsteigta žydų pradžios mokykla;
įkurta ,,Pavasario“ kupos biblioteka Smilgiuose;
gegužės mėnesį Panevėžio kraštas išvaduotas nuo bolševikų.
90 metų, kai (1924):
Paįstryje įsteigta parapija;
Ėriškių bažnyčioje pastatytas didysis altorius, perdengtas bažnyčios stogas;
Miežiškiuose prie bažnyčios pastatyti parapijos namai;
Šiluose pastatyta nauja klebonija ir ūkiniai trobesiai;
įsteigtas Geležių ryšių skyrius;
įsteigta Ramygalos vidurinės mokyklos biblioteka;
Panevėžyje pasirodė nepriklausomas informacinis savaitraštis
,,Panevėžio balsas“, redaktorius K.Jasiukaitis;
pradėtas leisti žurnalas ,,Skautų aidas“ (Ėjo iki 1928);
įsteigta miesto vaistinė;
įkurta spaudos bendrovė ,,Žodis“;
įvyko pirmoji miesto saviveiklininkų dainų šventė;
įkurtas artistų mėgėjų būrelis,,Šviesa“;
ledai pavasarį sugriovė medinį Velžio tiltą.
85 metai, kai (1929):
Raguvos bažnyčios vidų išdekoravo dailininkas Juozas Mackevičius;
įsteigta Miežiškių mokyklos biblioteka.
80 metų, kai (1934):
nutiestas 3 km ilgio plentas į Pajuostį;
Panevėžyje pradėtas leisti laikraštis ,,Aukštaičių balsas“. Red.J.Kuodys;
75 metai, kai (1939):
atnaujinta Ėriškių bažnyčia;
nutiestas 7 km plentas Panevėžys-Paliūniškis;
Panevėžyje atidaryta pirmoji tarpmiestinė autobusų stotis;
pagal inžinieriaus P.Lelio projektą Jakšto prospekte pastatyti apskrities savivaldybės rūmai;
įsteigtas Lietuvos aeroklubo Panevėžio skyrius.

70 metų, kai (1944):
Šiaurės Rytų Lietuvoje įkurta partizanų ,,Algimanto“ apygarda, veikusi ir Panevėžio apylinkėse (vad.A.Slučka);
vokiečių kariuomenė pasitraukė iš Panevėžio. Prasidėjo antroji sovietų okupacija;
Panevėžyje įsteigta muzikos mokykla, vadovaujama Mykolo Karkos;
atkurta mokytojų seminarija.
65 metai, kai (1949):
įsteigta UAB “Panevėžio melioracija”;
atidaryta Raguvos ligoninė;
įsteigta Vadoklių biblioteka;
įsteigtos Paįstrio ir Upytės mokyklų bibliotekos;
atidaryti Tiltagalių ir Raguvos kultūros namai.
60 metų, kai (1954) įsteigtos Jotainių, Liberiškio, Upytės masinės bibliotekos.
55 metai, kai (1964) įsteigta Žibartonių mokyklos biblioteka.
45 metai, kai (1969)
įsteigta Panevėžyje Pedagoginė muzikos mokykla (dab.Panevėžio konservatorija);
Į Pašilių mišką atvežta pirmoji stumbrų pora (Moda ir Monteris), kiek vėliau atvežti dar 8 stumbrai.
40 metų, kai (1974):
įrengtas 27 ha ploto Šuojos tvenkinys;
Panevėžio žygeiviai Žaliojoje girioje, kvartale Nr.206 pastatė ,,Sukilėlių klėtelę“, skirtą 1863-1864 sukilimui atminti;
Krekenavoje naujose patalpose įsikūrė kultūros namai ir biblioteka;
pastatyti rajono Savivaldybės rūmai (buvęs LDT Panevėžio rajono VK).
35 metai, kai (1979):
įkurti Trakiškio kultūros namai;
Smilgiuose atidaryta etnografinė sodyba-muziejus.
30 metų, kai (1984) Staroliškio miške (Smilgių sen.) atidengtas paminklinis akmuo 1863-1864 m. sukilimui atminti. Vieta pavadinta Paliokų kalnelis.
25 metų, kai (1989):
Panevėžio tikintiesiems grąžinta Švč.Trejybės bažnyčia (buvę Parodų rūmai);
per Panevėžio miestą ir rajoną nusidriekė Baltijos tautų protesto ir vienybės akcija ,,Baltijos kelias“;
Krekenavoje atidengtas paminklinis akmuo kunigui, vienam iš 1863- 1864 m. sukilimo vadų Antanui Mackevičiui;
paminkliniais akmenimis pažymėtos istorinės sukilėlių kautynių vietos prie Genėtinių, Karsakiškio, Gegužinės;
atidengtas paminklinis akmuo Akmenytės (Panevėžio sen.) vienkiemyje radijo inžinieriui Alfonsui Jurskiui (aut.J.Matulis);
pastatytas paminklinis akmuo Paįstrio krašto šviesuoliams Gegužinėje;
Paįstrio bažnyčios šventoriuje pašventintas A.Norvilo darbo kryžius ,,Atgimstančiai Lietuvai“;
Upytėje atstatytas paminklas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti (1918-1928);
Glitėnų kaime (Krekenavos sen.) atidengtas paminklas liaudies skulptoriui Vincui Svirskiui atminti. Autorius tautodailininkas Vygandas Petrėnas;
Panevėžyje, Ramygalos gatvės kapinėse Panevėžio žygeiviai atidengė paminklą stalinizmo aukoms paminėti.
20 metų, kai (1994):
Panevėžys tapo apskrities centru;
pradėtas leisti dienraštis ,,Sekundė“;
Švenčiuliškių kapeliuose (Krekenavos sen.) atidengtas stogastulpis Krekenavos 585-osioms metinėms pažymėti. Autorius Gintaras Gaidys;
Graščių kaime (Krekenavos sen.) atidengtas paminklas savanoriui pulkininkui Juozui Rapšiui atminti. Autorius Jonas Matulis;
Panevėžio žygeiviai pastatė ,,Mitabynės Pietą“, Mitabynės kaime (Panevėžio sen.), skirtą žuvusiems partizanams atminti.
15 metų, kai (1999):
atidarytas Panevėžio miesto apylanka;
atidengtas paminklas žuvusiems partizanams Krekenavos aikštėje. Skulptorius Petras Vainauskas;
Švenčiuliškių kapeliuose (Krekenavos sen.) atidengtas paminklas Lietuvos karaliui Mindaugui;
Panevėžyje pastatyta skulptūra ,,Moteris su obuoliais“. Autorius tautodailininkas Vytautas Ulevičius.