2014 m. rugsėjo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

6 d. 75 metai, kai Baimainiuose (Krekenavos vls.) gimė (1939) STASYS JUKNEVIČIUS, biomedicininių m. Daktaras, LŽŪU Gyvulininkystės katedros vedėjas. Gyveno Rabikiuose, mokėsi Orelių pradinėje mokykloje, 1949-1956 m. – Krekenavos vidurinėje mokykloje. 1962 m. baigė LŽŪA. Išleido keletą mokslinių darbų. Tai: ,,Stresai ir gyvulių produktyvumas“ (1986), ,,Kiaulių stresai ir auginimas“ (1994), parengė keletą vadovėlių ir mokymo priemonių studentams. Savo tėviškėje Rabikių kaime įkūrė dendroparką.
20 d. 145 metai, kai Maleišiuose (Anykščių raj.) gimė (1869) JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS, kunigas, rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, aktyvus lietuvių nacionalinio judėjimo dalyvis ir viusomenės veikėjas. Baigęs Kauno dvasinę seminariją, kunigavo įvairiose vietose. 1902-1905 m. – Vadaktėliuose. Parašė romanus ,,Pragiedruliai“ (1918, 1920), ,,Šeimos vėžiai“ (1929), apysakas ,,Dėdės ir dėdienės“, ,,Nebylys“, ,,Išgama“, apsakymų, alegorinių vaizdų, istoriografijos, kritikos, publicistikos darbų. Mirė 1933 04 29 Kaune.
20 d. 140 metų, kai Gruzdžių parapijoje (Šiaulių raj.) gimė (1874) JONAS JOGMINAS. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1898 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Ylakiuose, Kriaunuose, 1902-1905 m. – Ramygalos vikaras, 1905 –1906 m. – Smilgių vikaras. Mirė 1954 m. Linkuvoje.
20 d. 60 metų, kai Ukmergėje gimė (1954) HENRIKAS MAZŪRAS, dailininkas grafikas. 1975 m. baigė Kauno S.Žuko taikomosios dailės technikumą. Nuo 1983 m. dirbo dailininku AB ,,Krekenavos agrofirma“, nuo 1990 m. – Krekenavos M.Antanaičio vidurinės mokyklos dailės mokytojas. Nuo 1979 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Kūrybos sritys – ekslibrisai, taikomoji grafika.
21 d. 110 metų, kai Baibokuose, Krekenavos vals. gimė (1904) BENEDIKTAS LABANAUSKAS, miškininkas, žemės ūkio mokslų kandidatas. 1929 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Dirbo įvairiausiuose Lietuvos miškų ūkiuose. Nuo 1949 m. dėstė LŽŪA. Parašė knygas ,,Medelių ir krūmų auginimas kolūkių želdiniams“ (1952), ,,Miško veisimas kolūkiuose“ (su M.Lukinu, 1958). Vienas knygos ,,Dendrologija“ autorių (1963). Mirė 1978 09 12 Kaune.
25 d. 85 metai, kai Roduose (Krekenavos vls.) gimė (1929) RIČARDAS VOLSKIS, zoologas, biomedicininių m. habil. daktaras. 1958 m. baigė Centrinį žuvų pramonės institutą Maskvoje. Nuo 1964 m. dirbo Lietuvos zoologijos ir parazitologijos institute. Išleido ,,Rūšies produktyvumas ir jo tyrimas areale“ (1973), ,,Europos žiobrio (Vimba) biologija ir verslinė reikšmė“ (1970), ,,Žiobris“ (1976), ,,Skersnukis“ (1984), paskelbė mokslinių straipsnių spaudoje. Mirė 2003 03 27.