2014 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

4 d. 120 metų, kai Akmenytės vns. (dab. Panevėžio sen.) gimė (1894) ALFONSAS JURSKIS, radiotechnikos inžinierius, profesorius, radiotechnikos pradininkas Lietuvoje. Išleido vadovėlį ,,Radiotechnika“ (1927), knygą ,,Radiotechnikos pagrindai“ (1929). 1944 m. emigravo į Vakarus. Mirė 1966 07 31 Filadelfijoje.
12 d. 80 metų, kai Buivėnų k. (Kupiškio raj.) gimė (1934) ALEKSANDRAS VANAGAS, kalbininkas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, habil. filologijos m. daktaras, profesorius. 1950-1954 m. gyveno Tiltagaliuose. 1959 m. baigęs lietuvių kalbos ir literatūros specialybę VU, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Kartu su kitais parengė knygą ,,Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas“ (1963), monografiją ,,Lietuvos TSR hidronimų daryba“ (1970), populiarias knygas ,,Mūsų vardai ir pavardės“ (1982), ,,Lietuvių vandenvardžiai“ (1988), 2 tomus ,,Lietuvių pavardžių žodyno“ (1985, 1989) ir kt. Mirė 1995 04 13 Vilniuje.
12 d. 60 metų, kai Jakutijoje, Lėnos raj. gimė (1954) RIČARDAS NIČAJUS, dailininkas. 1977 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakultetą. Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 1977 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Gyvena Stultiškių k. Panevėžio rajonas.
13 d. 55 metai, kai Panevėžyje gimė (1959) JŪRATĖ SUČYLAITĖ, gydytoja, rašytoja. 1985 m. baigė Kauno medicinos institutą. Išleido poezijos knygas ,,Žarijų duobė“ (1992), ,,Šešėlių sparnai“ (1994), ,,Po pelenų dangum“ (1996), ,,Užkalbėjimas gyventi“ (2000), apsakymų rinkinį ,,Kelias į pilnatį“ (1998), apysaką ,,Sumaištis“ (1998), esė knygas ,,Tebūnie žmogus“ (1990), ,,Visada dviese“ (1998), romaną “Susitikimai su ragana” (2002), lyrikos rinktinę „Atsilaikymas“ (2008). 2004 metais Kalifornijoje (JAV) vykusioje JAV Nacionalinės poetinės terapijos asociacijos konferencijoje buvo apdovanota Arturo Lernerio pionieriaus ženklu už poetinės terapijos idėjų sklaidą Lietuvoje ir Rytų Europoje.
22 d. 65 metai, kai Jateliškių k. (Krekenavos apyl.) gimė (1949) ČESLOVAS BOBINAS, biomedicinos m. daktaras, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius. 1957-1965 m. mokėsi Radviliškio 8-metėje m-kloje, 1965-1968 – Krekenavos vid. m-kloje. 1973 baigė LŽŪA. Knygų ,,Lauko daržovių auginimas“ (1982), ,,Daržovės ir prieskoniniai augalai“ (1993) ir kt. autorius.