2014 m. sausio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27


3 d. 100 metų, kai Smaliečiuose (Biržų raj.) gimė (1914) PETRAS ZABLOCKAS, poetas, pedagogas. Baigė Panevėžio pedagoginę mokyklą, mokytojavo. 1945 m. suimtas, kalintas Sibiro lageriuose. Grįžęs apsigyveno Panevėžyje, mokytojavo. Išleido eilėraščių rinkinius ,,Einu per rugienas“ (1992), ,,Sekmadienių prieklėčiai“ (1995), “Po tuo dangum” (1997). Paskelbė atsiminimų knygą “Pakeliui” (2001). Mirė 2008 07 13 Panevėžyje.
12 d. 90 metų, kai Giedraitynės k. (Ramygalos sen.) gimė (1924) JUOZAS BALČIKONIS, dailininkas tekstilininkas. VDA, KDI profesorius konsultantas. 1931-1935 m. mokėsi Stebeikių pradinėje mokykloje, 1938-1944 m. – Ramygalos gimnazijoje. 1950 m. baigė KDI. Nuo 1947 m. Lietuvos ir tarptautinių parodų dalyvis. Už darbus apdovanotas garbės raštais, ordinais ir medaliai, pelnęs daugybę prizų tarptautinėse parodose. Knygų: ,,Liaudies menas. Audiniai“ (I d. 1957; II d. 1962), ,,Juostos“ (1969), ,,Tautiniai drabužiai“ (1970), ,,Audinių raštai“ (1961) ir kt. autorius. Mirė 2010 12 21 Vilniuje.
17 d. 65 metai, kai Kaune gimė (1949) KRISTINA MIKLAŠEVIČIŪTĖ-ŽOROMSKIENĖ, humanitarinių m. (menotyra) daktarė, dailėtyrininkė. 1974 baigė VDI. Kurį laiką gyveno Panevėžyje. Spaudoje paskelbė per 200 įvairių mokslinių ir kt. straipsnių dailės klausimais, parengė ir išleido katalogų.
18 d. 115 metų, kai Grąžčiuose (Krekenavos vls.) gimė (1899) JUOZAS RAPŠYS, karininkas, lakūnas, Lietuvos kariuomenės aviacijos Generalinio štabo pulkininkas. Tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje, buvo sužeistas. 1926 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, studijavo Gen. štabo akademijoje Vokietijoje. Dirbo Lietuvos kariuomenės generaliniame štabe, Karo aviacijos štabe. 1944 m. emigravo į Vakarus. Mirė 1972 07 24 Čikagoje.
20 d. 105 metai, kai Daniūnuose gimė (1909) JUOZAS KUNSKAS, agronomas, zootechnikas. 1935 m. baigė Lietuvos ŽŪA. Dirbo joje dėstytoju, nuo 1952 m. – Gyvulininkystės ir veterinarijos institute skyriaus vedėju. Žemės ūkio mokslų kandidatas (1958). Parengė ,,Galvijų prieaugio šėrimas“ (1968), „Karvių šėrimas“ (su A.Nainiene, 1971), brošiūrų ir straipsnių gyvulininkystės klausimais. Mirė 1980 01 17 Baisogaloje.
26 d. 110 metų, kai Masiokuose (Ramygalos vls.) gimė (1904) ADOMAS ČIPLYS, pedagogas, rašytojas. 1927 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo, dirbo Lietuvos TSR švietimo ministerijoje, AT Prezidiume. 1945 m. kartu su S. Pupeikiu parengė elementorių ,,Saulutė“, parašė apysaką ,,Lapalių mokytoja“ (1961). Mirė 1975 01 19 Vilniuje.