2013 m. lapkričio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

6 d. – 110 metų, kai Šilagalyje gimė (1903) POVILAS RYLIŠKIS, pedagogas, Lietuvos karininkas. 1926 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1927 – Karo mokyklą. Mokytojavo Utenos aps., dirbo policijoje. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešiotuose (Krasnojarsko kr.). 1966 grįžo į Lietuvą.
18 d. – 110 metų, kai Naurašiliuose (Smilgių vlsč.) gimė (1903) BERNARDAS BUČAS, dailininkas, skulptorius. 1926-1929 studijavo dailę Romos, Briuselio Karališkose dailės akademijose. 1936-1937 tobulinosi Paryžiuje. Nuo 1932 dalyvavo parodose. Sukūrė biustų, reljefų, dekoratyvinių skulptūrų, antkapių, tapybos ir grafikos darbų. Mirė 1979 12 21 Kaune.
20 d. – 65 metai, kai (1948) Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto posėdžio protokolu Nr. 25 nutarta: „Uždaryti Velžio bažnyčią, kaip įrengtą gyvenamajame name, Ėriškių bažnyčią, Barklainių bažnyčią (Ramygalos vlsč.), Rodų ir Pempių bažnyčias (Krekenavos vlsč.), Berčiūnų bažnyčią, kaip neveikiančią ir nebaigtą statyti, Velykių bažnyčią (Miežiškių vlsč.), Krityžės sentykių bažnyčią (Raguvos vlsč.).“
20 d. – 30 metų, kai įkurta (1983) Panevėžio jaunųjų rašytojų sekcija.
23 d. – 85 metai, kai Panevėžyje gimė (1928) TERESĖ MIKELIŪNAITĖ, rašytoja, pedagogė. Baigė VU, mokytojavo Troškūnuose, nuo 1960 buvo Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio memorialinio muziejaus direktorė. Mirė 1984 05 18 Anykščiuose, palaidota Panevėžyje. Išleista pomirtinė padavimų, apsakymų, straipsnių, laiškų knyga „Marčiupio eglė“ (1990).
26 d. – 120 metų, kai Papušiuose (Naujamiesčio vlsč.) gimė (1893) JULIUS BUČAS, gydytojas chirurgas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, studijavo Saratovo, Tartu universitetuose. 1919 – 1924 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1927 baigė LU Medicinos fakultetą. Dirbo Vilkaviškio apskrities ligoninės vedėju, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1932 03 07 Vilkaviškyje.
27 d. – 155 metai, kai Baukiuose (Raseinių r.) gimė (1858) MARTYNAS MASALSKIS, muzikinių instrumentų meistras. Didžiąją gyvenimo dalį praleido Panevėžyje, kur buvo įsteigęs vargonų ir fisharmonijų dirbtuvę. 1904-1905 parodose už instrumentų gamybą apdovanotas sidabro medaliu ir diplomais. Pagamino 50 vargonų bažnyčioms ir 550 fisharmonijų mokykloms bei privatiems asmenims. Mirė 1954 09 27 Panevėžyje..
27 d. – 120 metų, kai Panevėžyje gimė (1893) ALEKSANDRAS LEBEDEVAS, fizikas, akademikas (1943). 1916 baigė Peterburgo universiteto fizikos-matematikos fakultetą. Nuo 1919 dirbo Peterburgo valstybiniame Optikos institute. Jam vadovaujant atlikti optinių kvantinių generatorių ir naujų šviesos šaltinių kūrimo darbai. Daugelį savo mokslinės veiklos metų paskyrė puslaidininkių fotolaidumo reiškiniams. Mirė 1969.
27 d. – 80 metų, kai Klebonuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1933) VINCENTAS KLEBONAS, kunigas. Mokėsi Jotainių pradžios mokykloje ir Ramygalos gimnazijoje. 1962 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Telšiuose, Janapolėje. Mirė 2002 07 05 Janapolėje.
29 d. – 85 metai, kai Rėkliuose (Panevėžio sen.) gimė (1928) KĘSTUTIS VLADAS KUZMA, medžio drožėjas. Drožia skulptūrėles istorine, religine tematika, rūpintojėlius ir kt. Dalyvavo parodose Panevėžyje, Vilniuje. Gyvena Daukniškiuose (Panevėžio sen.).