2013 m. rusėjo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

1 d. – 140 metų, kai Linkaučių dv. (Krekenavos vlsč.) gimė (1873) FELICIJA POVICKAITĖ-BORTKEVIČIENĖ, visuomenininkė, spaudos veikėja. Mokėsi Kauno ir Vilniaus mergaičių gimnazijose. 1899 apsigyveno Vilniuje, prisidėjo prie draudžiamos spaudos platinimo. 1919  buvo viena iš “Varpo” bendrovės steigėjų, jos administratorė, 1920-1930 buvo jos direktorė. 1922-1936 – dienraščio „Lietuvos žinios“ ats. redaktorė. Parašė atsiminimų apie Žemaitę. Mirė 1945 10 21 Kaune.
1 d. – 110 metų , kai Pakuodžiupiuose (Piniavos valsčius) gimė (1903) VLADAS MOTIEKA, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, dirbo Lietuvos kariuomenės Generaliniame štabe. Nuo 1942 Raudonosios armijos 16-osios lietuviškos divizijos štabo viršininkas, pulko vadas, divizijos vado pavaduotojas. Nuo 1945 16-osios lietuviškos divizijos vadas. Po karo dėstė VU, Lietuvos konservatorijoje ir kt. Mirė 1975.
7 d. – 510 metų, kai PANEVĖŽYS 1503 m. rugsėjo 7 d.  pirmą kartą paminėtas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Aleksandro rašte.
7 d. – 85 metai, kai Surdegyje (Anykščių r.) gimė (1928) VITALIS KIRSNYS, tautodailininkas. Drožia kryžius, koplytstulpius, smulkius drožinius. Gyvena Trakiškyje (Miežiškių sen.).
9 d. – 130 metų, kai Oreliuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1883) MYKOLAS ANTANAITIS, pedagogas. Baigė Krekenavos pradinę mokyklą, mokėsi Kauno „Saulės“ draugijos pedagoginiuose kursuose. Gyveno Maskvoje, Petrapilyje, Taline. 1918 grįžo į tėviškę, rūpinosi Ramygalos progimnazijos steigimu. Įsteigė pradžios mokyklą Oreliuose, gimnaziją Krekenavoje. Nuo 1919 dirbo Orelių pradinės mokyklos vedėju. Jo rūpesčiu pastatyta nauja mokykla ir gyvenamasis namas mokytojams. Vėliau dirbo įvairiose Lietuvos vietose. Mirė 1965 12 19. Palaidotas Krekenavoje.
10 d. – 70 metų, kai Vanagiškiuose gimė (1943) ONA RAČKAUSKIENĖ-ŠIMAITYTĖ, dailininkė. Mokėsi Šakiškių septynmetėje, Pumpėnų vid. mokykloje. 1972 baigė VDI. Dirbo Vilniuje, bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose, iliustravo knygas, projektavo vokus muzikos plokštelėms ir kt. Vėliau apsigyveno Klaipėdoje. Nuo 1980 – Lietuvos dailininkų sąjungos narė, rašo eilėraščius. Leidinio „Toli...arti, šiandien...dabar“ (2003) autorė.  
11 d. – 55 metai, kai Stumbriškyje gimė (1958) VYTAUTAS JACKEVIČIUS, pedagogas, medžio drožėjas. Drožia nuo 1980 koplytstulpius, įvairius suvenyrinius drožinius. Vienas iš svarbesnių darbų koplytstulpis žuvusiems už laisvę Paįstryje.      

14 d. – 90 metų, kai Piniavos vienkiemyje (Panevėžio vlsč.) gimė (1923) IEVA SAKALAUSKAITĖ POCIUS, skulptorė, pedagogė. Mokėsi Panevėžio ir Kauno gimnazijose, studijavo techninę chemiją Kauno VDU. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1951 gyvena Australijoje Adelaidės mieste. 1962 baigė skulptūros studijas Pietų Australijos meno mokykloje (Adelaidėje}, kur liko dėstytojauti iki 1975. Parodose dalyvauja nuo 1962. Skulptorės kūriniai buvo įvertinti įvairiais apdovanojimais, kelis kartus ji laimėjo konkursus. 1995 jos kūrybos paroda buvo eksponuojama Panevėžio Dailės galerijoje.
15 d. – 110 metų, kai Grąžčiuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1903) KAZYS RAPŠYS, pedagogas, Lietuvos karininkas. 1924 baigė Krekenavos progimnaziją, 1928 – Panevėžio mokytojų seminariją, 1932 – Karo mokyklą Kaune. Tarnavo kariuomenės štabe, vėliau mokytojavo. 1945 06 06 suimtas, kalintas, nuteistas 10-čiai metų tremties. 1954 grįžo į Lietuvą. Gyveno Kaune. Mirė 1979 10 12 Panevėžyje, palaidotas Krekenavoje.
15 d. – 100 metų, kai Aukštadvaryje (Ramygalos vlsč.) gimė (1913) BRONIUS PETRULIS, inžinierius hidrotechnikas, gamtos mokslų daktaras, profesorius. 1946 baigė Kauno universitetą. Nuo 1951 dirbo pedagoginį darbą KPI. Paskelbė mokslinių straipsnių įvairiais hidrogeologijos klausimais. Vienas knygų „Gyvenviečių vandentiekis ir kanalizacija“ (1962), „Komunalinio ir kelių ūkio darbuotojų vadovas“ (1964) ir kt. autorių. Mirė 1992 m. birželio 30 d. Kaune.
20 d. – 120 metų, kai Palaukiuose (Subačiaus vlsč.) gimė (1893) TOMAS VIDUGIRIS, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 įstojo į Panevėžio batalioną savanoriu. Ilgą laiką tarnavo Karaliaus Mindaugo 4 –ajame pėstininkų pulke. 1932-1935 – 9-ojo pulko bataliono vadas. 1944 – vietinės rinktinės Kauno pulko vadas. Po karo emigravo į Vokietiją, nuo 1948 gyveno Anglijoje. Mirė 1979 04 27 Anglijoje. Urna su palaikais palaidota Palaukių kapinėse.
21 d. – 85 metai, kai Kučiuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1928) JUOZAS ULYS, literatas ir vertėjas. Mokėsi Uliūnų pradinėje mokykloje, Ramygalos ir Panevėžio gimnazijose, vėliau baigė Kauno Finansų technikumą, dirbo Vilniaus m. finansų skyriuose. 1957 baigė VPI. Mokytojavo Merkinės, Sintautų, Gelgaudiškio vidurinėse mokyklose. Išleido biografinę apybraižą „Sudužęs varpelis“ (2001), vertė iš latvių kalbos.
24 d. – 70 metų, kai Preidžiuose (Velžio vlsč.) gimė (1943) VIDUTĖ EMILIJA JANAUSKAITĖ-SEREIKIENĖ, poetė, publicistė. 1950-1957 mokėsi Kabelių mokykloje, 1965 baigė Panevėžio politechnikumą, 1969-1974 studijavo Maskvos standartizacijos ir metrologijos    institute. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos valdybos narė. Eilėraščių rinkinio „Dangaus šaknys“ (1996), publicistikos knygos „Žemės vaisiai“ (2003), poezijos rinktinės „Septyni laipteliai“ (2005) autorė, almanacho „Į savo žodį“ (2000) bendraautorė. A. Kulviečio konkurso prizininkė (1994), poezijos konkurso „Lino žiedas“ laureatė (2003), Kultūros šviesuolė (2000).
26 d. – 85 metai , kai Utėnuose (Smilgių vlsč.) gimė (1928) BRONIUS GRABAUSKAS, ekonomistas, ekonomikos m. kand. 1972-1989  dirbo Žemės ūkio ekonomikos institute. Parašė knygą „Lietuvos TSR žemės ūkio socialinė raida“ (1983), paskelbė mokslinių straipsnių. Mirė 1989 03 08 Vilniuje.
27 d. – 95 metai, kai Rimaisuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1918) JUOZAS VALIKONIS, inžinierius statybininkas, technikos m. dr. 1940 baigė Kauno universitetą, dirbo KU, KPI pedagoginį darbą. Nuo 1965 KPI dekanas. Paskelbė mokslinių straipsnių apie gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimą ir konstravimą. 1966 nominuotas respublikine premija. Mirė 1996 m.
28 d. – 70 metų, kai Krekenavoje gimė (1943) KĄSTYTIS VINCENTAS GIRDAUSKAS, automobilininkas, TSRS nusipelnęs sporto meistras (1974). 1975 baigė KPI. Daugelio tarptautinių ralio lenktynių dalyvis ir čempionas. 1970 ralio maratone Londonas-Mechikas savo automobilių klasėje laimėjo trečią vietą. Mirė 1996 09 06 Kaune.
29 d. – 115 metų, kai Kapinėje (Naujamiesčio vlsč.) gimė (1898) STASYS KUDOKAS, architektas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1916-1918 studijavo Kelių inžineriją Peterburge. 1924-1930 studijavo architektūrą Romos karališkoje aukštojoje architektūros mokykloje. Dirbo Kauno m. architektu, dėstė VDU. Nuo 1949 gyveno JAV. Pagal jo projektus pastatyta daugelis pastatų Kaune, kitose Lietuvos vietose. Mirė 1988 10 06 JAV.