2013 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

3 d. – 85 metai, kai Margiuose (Piniavos vlsč.) gimė (1928) ANTANAS ČINGA, poetas. Panevėžyje baigė gimnaziją. 1949 ištremtas į Sibirą. Grįžęs 1960 apsigyveno Kalviuose (Kaišiadorių r.), dirbo buhalteriu. Paskelbė eilėraščių rinktinėje „Tremtinio Lietuva“ (1990). Mirė 1998 m. lapkričio 12, palaidotas Kalvių kapinėse.
5 d. – 100 metų, kai Gelažiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1913) DANIELIUS VAITELIS, Nepriklausomos Lietuvos armijos karininkas, Lietuvos partizanas. 1938 baigė Kauno karo mokyklą. 1940 emigravo į Vokietiją. Dalyvavo Lietuvos aktyvistų fronto veikloje. Vokiečių okupacijos metais grįžo į Lietuvą. Karui baigiantis įsijungė į rezistencinę veiklą. 1946 tapo „Vyčio“ apygardos partizanų vadu ir pasivadino „Briedžio“ slapyvardžiu. Žuvo 1948 m. gegužės 14,  Šilų miške.
7 d. – 65 metai, kai Akmeninėje (Pakruojo r.) gimė (1948) JUOZAS ATKOČIŪNAS, inžinierius, habil. technologijos m. dr., profesorius. 1951-1962  mokėsi Ramygalos vidurinėje mokykloje. 1962-1967 studijavo KPI statybos fak., 1969-1972 – VISI Mechanikos katedros aspirantūroje. Stažavosi Armenijoje, Lenkijoje, Maskvoje. Vadovėlių „Statybinė mechanika“. „Programos ir uždavinių sprendimas ESM“ (1990), „Statybinės mechanikos ir uždavinių sprendimas kompiuteriais“ (1995), bendraautorius, monografijos „Kartotinai apkraunamų tampriųjų plastinių sistemų skaičiavimas“ (1994) autorius. Lietuvos valstybinės premijos (1993) laureatas.
27 d. – 130 metų, kai Skrebotiškiuose (Pasvalio r.) gimė (1883) VINCAS GEIGA, pulkininkas, pirmasis artilerijos pulko vadas. Tėvams persikėlus į  Vaivadus, mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Studijavo Peterburgo Kadetų mokykloje. 1918 grįžo į Lietuvą, 1919 stojo savanoriu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę, paskirtas artilerijos pulko vadu. Dalyvavo mūšiuose vaduojant Panevėžį iš bolševikų. 1926 išėjęs į atsargą gyveno tėvų ūkyje Vaivaduose. Mirė 1945 m., pasibaigus II-jam pasauliniam karui.
27 d. – 85 metai, kai Anitavos dvare (Vadoklių vlsč.) gimė (1928) VAIDOTAS ANTANAITIS, miškininkas, habil. dr. (biomedicinos mokslai, 1994), profesorius. 1952 baigė Leningrado miškų technikos akademiją. Dėstė LŽŪA. 1990-1992 – LR miškų ūkio ministras, 1992 – 1993 LR ambasadorius Vokietijoje. 20 knygų, apie 400 str. miškų tvarkymo ir ekologijos klausimais, tarp jų „Miško naudojimas“ (1981), „Miškotvarka“ (1988) ir kt. autorius. Paskelbė apie 400 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių