2013 m. vasario mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

3  d. – 75 metai, kai Pajuodžiukuose gimė (1938) ANTANAS LUKIANAS, inžinierius hidrotechnikas, technologijos m. dr. (1967), profesorius. 1945- 1948 mokėsi Kabelių pradžios mokykloje, 1955 baigė Panevėžio I-ąją vidurinę mokyklą, 1960 – LŽŪA. 1963-1966 studijavo aspirantūroje. Knygų „Lietuvos žemės sausinimas drenažu“ (1975), „Kompleksinis žemių sukultūrinimas“ (1983, rusų k.), „Skysčių mechanika ir vandentiekis“ (2006) ir kt. bendraautorius, daugelio mokslinių straipsnių (lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis) autorius. Lietuvos valstybinės premijos laureatas.
6 d. – 80 metų kai Janioniuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1933) STANISLOVAS MASIOKAS, inžinierius elektrikas, technologijos m. dr., profesorius. Mokėsi Jotainių pradinėje ir Ramygalos vidurinėje mokykloje. Studijavo KPI, Maskvos ir Tulūzos (Prancūzija) aukštosiose mokyklose. Šviesos technikos srities mokslo darbų pradininkas Lietuvoje. Daugelio  mokslinių straipsnių bei vadovėlio studentams „Elektrotechnika“ (2 leid. 1989,1994) autorius.
16 d. – 95 metai, kai Vilniuje Lietuvos Taryba vienbalsiai priėmė (1918) Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. Tarp šį dokumentą pasirašiusių Tarybos narių buvo panevėžiečiai Kazimieras Bizauskas, Alfonsas Petrulis, Kazimieras Šaulys.
17 d. – 65 metai, kai Alančiuose (Vadoklių vlsč.) gimė (1948) ANTANAS LAURINČIKAS, habil. matematikos m. dr., profesorius, Lietuvos MA narys ekspertas. 1966 baigė Panevėžio I vid. mokyklą, 1971 - VU, 1974 - aspirantūrą. Stažavosi Paryžiaus ir Bordo (Prancūzija) universitetuose. Parengė mokslo priemonę studentams „Rymano džeta funkcijos teorijos pagrindai“ (1992), monografiją „Ribinės teoremos Rymano džeta funkcija“ (1996). Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. (1994).
17 d. –  45 metai, kai (1968) atidarytas naujasis Panevėžio dramos teatro pastatas.
18 d. – 90 metų, kai Panevėžyje gimė (1923) EVALDAS PALŠAITIS, kelių inžinierius, tecnikos m. dr. (1993), docentas. Su kitais parašė knygą „Žemės darbai statyboje“ (1961). Vadovėlio „Kelių tiesimas“ (1967-1972, 2 leid.) ir mokomosios priemonės „Inžinierinis miesto teritorijos įrengimas ir tvarkymas“ (1975, d.2) vienas autorių, knygos „Logistika: lietuvių-anglų kalbų logistikos terminai, sąvokos“ (2001) autorius. Parašė apie 30 straipsnių „Lietuviškajai enciklopedijai“, rengia almanachą apie Lietuvos kelininkus veteranus.
20 d. – 85 metai, kai Lepariškiuose (Upytės vlsč.) gimė (1928) JONAS AMBRAŠKA, fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1978-1988 „Panevėžio tiesos“ fotokorespondentas, nuo 1993 iki mirties dirbo Panevėžio kraštotyros muziejuje. Daugelio fotografijos parodų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis. Mirė 2002 08 31.
21 d. – 85 metai, kai Uliūnuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1928) SIMAS RAČIŪNAS, poetas, vertėjas. 1935-1939 mokėsi Uliūnų mokykloje, vėliau Panevėžio gimnazijoje.  1950 pradėjo studijuoti VPI. 1951 suimtas, kalintas Novosibirsko sr. lageriuose. 1955 grįžo į Lietuvą, VU baigė germanistiką. Išleido eilėraščių rinkinį „Vyturiai sparnais išsukinėtais“ (1993). Išvertė J.W. Getės, F. Šilerio, E. Hofmano, H. Falados ir kt. autorių kūrinių.  Mirė 1998 03 31 Vilniuje.
22 d. – 120 metų, kai Pasvalyje gimė (1893) PETRAS MISIŪNAS-MISEVIČIUS, pedagogas, bibliotekininkystės darbų autorius. 1913 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojavo Raguvoje, Veiveriuose, Sedoje, Užpaliuose ir kitur. Nuo 1935 – Ramygalos vid. mokyklos direktorius. 1941 su šeima iš Ramygalos ištremtas į Sibirą, 1943 nuteistas 10 metų kalėti. Paskelbė straipsnių lietuvių kalbos rašybos, suaugusiųjų švietimo, bibliotekininkystės klausimais „Švietimo darbe“, „Draugijoje“ ir kt.
Mirė apie 1943 Rešiotų (Krasnojarsko kr.) koncentracijos stovykloje.
23 d. – 90 metų, kai Pampliuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1923) ANTANAS MASILIŪNAS, inžinierius mechanikas, kelių  autotransporto specialistas. Docentas (1971). Parašė: „Automobilių remontas“ (1959), „Autotransporto įmonių darbo organizavimas ir planavimas“ (1968), „Mechaniko vadovas“ (1972).
23 d. – 85 metai, kai Spirakiuose gimė (1928) ANTANAS MORKEVIČIUS, socialinių m. dr., profesorius. Išleido knygas „Baldų gamyba“ (su bendraaut., 1964), „Baldų gamybos medžiagos“ (1967), „Ekonomiškas medienos panaudojimas“ (1986), „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“ (1998), „Lietuvos medienos pramonė“ (2001) ir kt. Paskelbė brošiūrų, mokymo priemonių, publikacijų spaudoje.
26 d. – 75 metai, kai Genėtiniuose (Raguvos vlsč.) gimė (1938) ADOLFAS BRĖSKIS, docentas, technikos m. dr., Klaipėdos universiteto infrastruktūros prorektorius, Jūrų technikos fakulteto docentas. 1955 baigė Raguvos vidurinę mokyklą. 1955-1960 studijavo KPI. Daugelio mokslinių straipsnių metalų stiprinimo klausimais, publikacijų,  metodinių darbų autorius.