G. Petkevičaitės - Bitės literatūrinės premijos teikimas 2017 m.

G.Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos laureatas Algimantas Kaminskas.