G. Petkevičaitės - Bitės literatūrinės premijos teikimas 2016 m.

G.Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija

G.Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos laureatas Saulius Šaltenis.