G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos teikimas 2014 m.